Hopp til innhold

Ny TØI-rapport: Førerløse biler kan gi mer trafikk

Regjeringen ønsker ikke flere personbiler på veiene i byområder. Innovasjon og førerløse biler kan gi helt motsatt resultat, ifølge ny rapport. – Tør ikke ta politiske valg, sier MDG.

Kø

BILKØ: Ny teknologi kan føre til mer trafikk, ifølge ny rapport.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

TEKNOLOGI: Vegdirektøren tror sjåførene blir overflødige i fremtidens biler

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Om innovasjon og teknologi gjør at sjåførene snart blir overflødige på norske veier, slik direktør i Vegdirektoratet Terje Moe Gustavsen spår, kan det faktisk føre til mer trafikk. Det kommer frem av en ny rapport fra Transport Økonomisk Institutt (TØI) som publiseres i dag.

Problemet er at all den nye teknologien kan være med på å flytte trafikantene fra kollektivtrafikken og inn i personbilene.

Tesla Model S

FØRERLØS: Tesla er blant bilene som kan kjøre selv. Men lovverket som gjør det mulig å slippe rattet er foreløpig ikke på plass.

Foto: James Lipman / Teslemotors

Rapporten fokuserer på tre typer innovasjon som kan påvirke veksten i persontrafikken:

Uber-appen

MOBIL: Apper som Uber kan føre til at flere velger å transportere seg i personbil

Foto: Tore Linvollen / NRK
  • Delingsmobilitet: Bildeling gjennom bilkollektiv og samkjøring eller såkalt "ridesourcing" som for eksempel gjennom apper som Uber
  • Autonome kjøretøy: førerløse biler
  • Mobility as a Service (Maas): Et konsept der trafikanten ved hjelp av en mobilapplikasjon kan bestille transport mellom to steder, for deretter å få flere mulige reisevalg basert på ulike former for transport.

Les mer: Uber ønsker å vokse i Norge – vil etablere seg i Trondheim

Usikker fremtid

Jørgen Aarhaug

TRANSPORTFORSKER: Jørgen Aarhaug håper innovasjon blir et viktig punkt i arbeidet med ny Nasjonal transportplan

Foto: Sigmund Rønsen Aarhaug / Privat

– Alt avhenger av prisen. Blir den nye teknologien billig, vil trafikantene i større grad velge bort kollektivtransport, sier forsker Jørgen Aarhaug ved Transport Økonomisk Institutt.

Selv om det er stor grad av usikkerhet knyttet til funnene, inneholder rapporten verdifull informasjon for beslutningstakere med tanke på investeringer i transportsektoren, samt innretning av insentiver og regulatoriske virkemidler, sier Aarhaug.

Tør ikke ta politiske valg

Une Aina Bastholm

TØR IKKE: Une Bastholm i MDG mener regjeringen ikke tør å ta politiske valg

Foto: Miljøpartiet De Grønne

– Teknologiske nyvinninger er en kjempeviktig del av det grønne skiftet, men regjeringen satser hele klimapolitikken på at teknologien skal redde oss fordi de ikke tør å ta politiske valg, sier Une Bastholm Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne.

Hun mener regjeringens blinde tro på teknologi kan gjøre det verre.

– I stedet for å ruste opp jernbanen, styrke busstilbudet, gjøre gang- og sykkelveier trygge og sikre ladenett for elbiler over hele landet, bruker regjeringen penger på bredere motorveier som skaper mer farlig utslipp.

Færre biler – ikke flere

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen etter endt prøvetur med de nye førerløse bussene.

NULLVEKSTMÅL: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke ha fler personbiler på veiene i norske byer. Her på vei ut av en førerløs buss.

Foto: Louise Samnøy / NRK

– Norges bidrag skal være å ta i bruk teknologien i kollektivsystemet, slik at færre har behov for å kjøre privatbil, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK. Som presiserer at regjeringen har økt satsingen på nettopp tog, buss og sykkel i tråd med målet om nullvekst for personbiler i byområdene i Nasjonal transportplan, som ble lagt frem i april 2017.

TØI-rapporten «Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet» viser at effekten av ny teknologi kan bli det motsatte av det regjeringen ønsker.

Jørgen Aarhaug håper at effekten av ny innovasjon blir en viktig del av jobben med neste Nasjonale transportplan, som starter igjen til høsten og som skal legges frem om fire år.

– Det er viktig at den neste nasjonale transportplanen tar inn over seg effekten av ny innovasjon.

Teknologi er ikke et problem

Morten Stordalen

IKKE PROBLEM: Morten Stordalen i Frp tror ny teknologi vil gjøre bilene mer utslippsfrie.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Morten Stordalen (Frp) i transportkomiteen på Stortinget avfeier kritikken.

Selv om regjeringen står for målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport og sykkel i stedet for personbiler så tror likevel Stordalen i transportkomiteen på Stortinget at det vil bli flere biler.

Vi tror at ny teknologi vil gjøre bilene mer utslippsfrie, og det er derfor vi jobber for å bygge ny og bedre vei – fordi det kommer til å bli flere biler med åra.

AKTUELT NÅ