Uber ønsker å vokse i Norge – vil etablere seg i Trondheim

Den omstridte transporttjenesten Uber, som så langt bare opererer i Oslo, er ute på norgesturne for å se på nye mulige markeder. Fredag var Uber-sjefen i Norge på besøk i Trondheim.

Uber

– Sjåførene betaler skatt, turene er forsikret, og sjåførene har god vandel. Uber er trygg, enkel og rimelig transport, sier Uber-sjef i Norge, Carl Edvard Endresen.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Jeg har møtt flere politikere og et bredt spekter av folk som er interessert i teknologi. Jeg har snakket med dem om mulighetene for å etablere Uber i Trondheim, sier Carl Edvard Endresen til NRK.

– Vi har vært klare på det som har vært klassiske misforståelser rundt Uber: Vi er klare på at skatten skal betales, at sikkerheten skal ivaretas, at alle som kjører skal ha god vandel, at turene skal være forsikret, og at det også skal sikres at det er gode vilkår for dem som ønsker å jobbe med Uber, fortsetter han.

Det er ikke bare i Trondheim Uber nå ønsker å etablere seg, de ser også på muligheten til å komme til både Bergen og Stavanger.

Under etterforsking

I januar ble det kjent Uber etterforskes av Oslo politidistrikt for mulig brudd på blant annet yrkestransport-lovgivningen og moms- og skattelovgivningen, både når det gjelder enkeltsjåfører og de ulike selskapene i Uber-systemet.

– Hva er status nå?

– Uber er ikke pirattaxi. Sjåførene betaler skatt, turene er forsikret, og sjåførene har god vandel. Uber er trygg, enkel og rimelig transport. Når det gjelder politiets etterforsking, kan jeg ikke si noe ut over det at vi kommer til å samarbeide med politiet, sier Endresen.

– Føler Uber seg forfulgt uten at det er noen god begrunnelse for det?

– De som kjører i Oslo, har vært under et press vi ikke unner noen. Det må vi finne en slutt på. Vi må kunne skape gode og forutsigbare rammer for dem som kjører. Det er hundrevis av sjåfører i Oslo og 280000 Uber-brukere i Norge i dag. De fortjener forutsigbarhet slik at vi får gode og fornuftige konkurransevilkår som er like for alle, sier Endresen.

Vil være et supplement

På spørsmål om hva han tenker om konkurransen med de rådende taxisentralene i Trondheim dersom Uber slår rot i byen, svarer Endresen at de ikke kommer til å bli en direkte konkurrent til taxinæringen, men at de vil bli et «utfyllende element».

– Vi kommer helt klart til å ta mest fra dem som i dag kjører privat, sier han.

For at Uber i Trondheim skal bli en realitet, må det skje noe med løyveordningen.

Selskapet håper at det skal bli sett på som lovlig i det reviderte taxiregelverket, ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA, som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport.

– I dag er det slik at kvalifiserte mennesker som ønsker å kjøre ikke får lov, fordi det er antallsbegrensning i løyveordningen, sier Endresen.

– Når Norge fjerner begrensningen, håper vi det åpner for en bredere gjennomgang av regelverket, og at vi vil få mulighet til å komme til blant annet Trondheim, under regulerte former.

– Spennende og utfordrende

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag fylkeskommune var blant dem som møtte Endresen fredag. Han sier han kjenner godt til Uber-konseptet, og synes selskapet gjør mye spennende.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– De er gode på teknologi og tjenesteutvikling, og det er det vel verdt å lære av. Dersom de kommer til Trondheim, vil de nok ta mye fra privatmarkedet og den såkalte Facebook-kjøringen. Det er positivt. Men konkurransen med taxinæringen vil bli en utfordring, sier Sandvik.

NRK har fredag kveld ikke lykkes å komme i kontakt med TrønderTaxi, men administrerende direktør Hege Dahle sa tidligere denne uken til Adresseavisen at de etablerte drosjesentralene ikke kan være redde for konkurranse.

– Vi må sørge for at kundene velger oss. Konkurranse er sunt. Dagens lovverk kommer nok til å bli endret, men det er usikkert til hva, sa Dahle.