Oslo vurderer å gjøre som Trondheim i saken om elsparkesykler

Like etter at Trondheim kommune bestemte å regulere utleie av elektriske sparkesykler, varsler Oslo at de vurderer å gjøre det samme.

Elsparkesykkel Aker Brygge Truls Antonsen

VURDERER REGULERING: Bymiljøetaten i Oslo er i gang med å kartlegge erfaringer med elsparkesykler. De vil vurdere om det finnes alternative måter å regulere elsparkesyklene.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Oslo har latt seg inspirere av Trondheim i saken om utleie av elektriske sparkesykler.

Politikerne vurderer å gjøre som dem.

Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag at utleie av elektriske sparkesykler skal reguleres. I Trondheim har ingen love til å leie ut elsparkesykler uten tillatelse fra kommunen.

Oslo kommune har tolket regelverket som at de ikke har noen lov til å stoppe utplasseringen av disse.

– Har skapt farlige situasjoner

Nå er Oslo i gang med å gå gjennom vedtaket og lovhjemlene som Trondheim har brukt, ifølge miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Elsparkesykler gjør det lettere for folk å komme seg rundt. Samtidig har elsparkesykler skapt farlige situasjoner blant annet for eldre, blinde, svaksynte og andre med nedsatt funksjonsevne, og det har vært flere ulykker. Vi ønsker at det skal være trygt for alle å ferdes i byen, uten forsøpling, skriver Berg i en uttalelse til NRK.

En mann kjører elsparkesykkel i Trondheim

RETNINGSLINJER: Trondheim er den første kommunen i Norge som vil regulere utleie av elsparkesykler. Så langt har en aktør etablert seg i byen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Blir anbudsrunde i Trondheim

Det har ikke vært totalt frislipp av elektriske sparkesykler i Oslo. Kommune laget nemlig noen retningslinjer tidligere i år. Berg påpeker at de dessuten er i jevnlig dialog med aktørene.

I Trondheim er det kun ett selskap som har leid ut elektriske sparkesykler, Ryde Technology. Kommunen har gitt dem muntlig varsel om å fjerne alle sparkesykler innen 31. august.

– Vi kommer tilbake med retningslinjer for hvordan dette skal gjøres. Og så skal vi ha en konkurranse. Alle de som vil være leverandører av elsparkesykler kan være med, sier Frank Grønås ved eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Flere tusen elsparkesykler til utleie i Oslo

Ryde har 200 elektriske sparkesykler i Trondheim. Til sammenligning skal det være rundt 3.500 elsparkesykler til utleie i Oslo.

Flere aktører har slått seg opp som leverandør av, det etter hvert nokså omdiskuterte, fremkomstmiddelet.

Oslo kommune har tolket regelverket som at de ikke har noen hjemmel til å stoppe utplasseringen av disse.

Utleie av elsparkesykler har skapt hodebry for politikere også andre steder i landet. Denne uka startet det samme selskapet som nå kastes ut av Trondheim utleie i Kristiansand. Det som kom som en overraskelse på kommunen.