Hopp til innhold

NRKs kringkastingshus kan bli hotell

Tirsdag ble fem arkitektforslag lagt fram for å vise hva NRKs eiendom på Marienlyst i Oslo kan bli til i framtida, dersom NRK flytter.

Fem arkitektforslag som viser muligheter som ligger i NRKs eiendom på Marienlyst i Oslo

SE SKISSENE: Flere av arkitektfirmaene foreslår at den kjente NRK-tomta i Oslo skal gjøres om til boliger med store grøntområder.

I februar i år utlyste NRK et såkalt parallelloppdrag for å få finne ut hvordan tomta på Marienlyst kan utvikles og brukes, dersom NRK flytter.

I februar i fjor vedtok NRKs styre å flytte innen fem til ti år, dersom NRK klarer å få solgt bygningsmassen på Marienlyst i Oslo, og at de selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.

Det er ikke bestemt endelig at NRK skal flytte eller hvor.

15 arkitektfirmaer meldte seg på den åpne arkitektkonkurransen for hvordan det nye Marienlyst kan se ut etter en eventuell flytting av NRK.

24. oktober ble forslag fra fem av disse arkitektfirmaene presentert. Bak de fem skissene står:

  • 4B Arkitekter og IN'BY
  • HRTB Arkitekter, Niels Torp Arkitekter og Code
  • Powerhouse Company og Real Estate Development Company
  • Rodeo, Rebuilding, Opak og Henning Larsen Arkitekter
  • Transborder Studio

Kringkastingshuset

HISTORISK: Kringkastingshuset (Radiohuset) ble påbegynt i 1938, og stod helt ferdig i 1950. Bildet er fra desember 1945. Store Studio til høyre i bildet.

Foto: Ørnelund, Leif / NTB scanpix

Delvis fredet

Ett av premissene for framtidas Marienlyst er at Kringkastingshuset (Radiohuset) er fredet. Det ble dermed arkitektfirmaenes utfordring å foreslå hvordan denne bygningen skal innlemmes i planene og fylles med nytt innhold.

Flere av arkitektfirmaene foreslår å gjøre om det kjente bygget til hotell, eller et kultursenter, eventuelt i kombinasjon med boliger. Store Studio er foreslått som blant annet konferansesenter, kino og konsertsted.

Det legges opp til at fjernsynshuset skal fjernes.

Skissene bærer ellers preg av at store deler av NRK-tomta kan gjøres om til boligområder, i kombinasjon med parker, bilfrie gater, torg og lokal handel.

Noen arkitektfirmaer foreslår å knytte Marienlyst til universitetet i Oslo.

– Jeg synes forslagene ivaretar de kulturelle og historiske verdiene som NRK har vært med på å skape i dette området på en veldig flott måte, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen under pressekonferansen.

Utvalget som har vurdert de ulike forslagene bestod av representanter fra NRK og faglige rådgivere innen eiendom, regulering og arkitektur. Her kan du lese deres evaluering.

Kringkastingssjefen på taket til Kringkastingshuset

Kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen tar en selfie på taket av Kringkastingshuset som er fredet på Marienlyst.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

AKTUELT NÅ