Hopp til innhold

NRK går rettens vei for overvåkningsvideo

Erik Are Stedt (35) døde av et halsgrep under arrestasjon på Oslo legevakt. Overvåkningsvideoen som viser hendelsen får ikke offentligheten se. NRK bringer nå Riksadvokatens avgjørelse inn for domstolene.

Erik Are Stedt kvalt på Oslo legevakt

KVALT PÅ LEGEVAKTEN: Erik Are Stedt døde 29. november 2012 etter å ha vært i et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider. Saken ble henlagt. Illustrasjonsfoto.

NRK har fire ganger tidligere søkt om tilgang til overvåkningsvideoen som viser hendelsen, men Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten har avslått.

Forrige avslag fra Riksadvokaten kom 5. august i år, og det er altså denne avgjørelsen NRK nå bringer inn for domstolene.

– Det er flere årsaker til at vi velger å prøve denne saken for domstolene. Dette er en sak av stor allmenn interesse. Vi snakker om en alvorlig hendelse med et tragisk utfall som direkte følge av en pågripelse. Det er i kjernen av vårt samfunnsoppdrag å ha en kontrollerende funksjon i forhold til maktapparatet, sier NRKs reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord.

Alexandra Beverfjord

GÅR RETTENS VEI: NRKs reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord saksøker Riksadvokaten etter flere nei på innsyn i overvåkningsvideo som viser hva som egentlig skjedde da Erik Are Stedt ble kvalt på Oslo legevakt 29. november 2012.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

– Vi skal videre beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, fortsetter hun.

Se faktaboks for informasjon om saken.

– Vi må få ut fakta

I begjæringen til Oslo tingrett henviser NRK til paragrafer i to menneskerettighetskonvensjoner som er en del av norsk lovgivning:

– Det prinsipielle handler om samfunnsoppdraget og medias mulighet for å kunne utøve sin vaktbikkjerolle, men denne saken handler også om hvilken maktutøvelse myndighetene kan bruke i pågripelsessituasjoner, sier Beverfjord.

– Hvorfor er det nødvendig for NRK å få tilgang til denne videoen?

– For å få ut fakta om hva som egentlig skjedde. Forklaringene om hendelsesforløpet er sprikende, sier hun, og legger til at NRK ikke vil publisere videoen uten å sladde ansiktene.

– Pressen har veldig strenge regler når det gjelder identifisering, det viktige her er å få klarhet i hva som faktisk skjedde, fortsetter NRKs reportasjeredaktør.

Bare skjedd én gang før

Dette er andre gang i historien at NRK går til sak mot myndighetene for å få innsyn i straffesaksdokumenter. Første gang var i 2006 i forbindelse med Treholt-saken.

Det endte etter en mangeårig rettsrunde med seier i Høyesterett i mars 2013. Lydbåndene fra saken ble så digitalisert og sendt ut til norske mediehus.

Erik Are Stedts familie har gitt NRK samtykke til å få innsyn i videomaterialet som viser sønnens død.

De synes det er bra at NRK går til retten med kravet. De har selv sett videoen som viser hvordan sønnen døde.

– Vi kan ikke forstå hva det har å si å la nøytrale journalister få se videoen. Det er viktig i et demokratisk samfunn. Da må man også ha mulighet til å gå inn i saker, og belyse dem. Påtalemyndigheten bør ha respekt for dette, sier Erik Stedt, faren til Erik Are.

Saken fortsetter under videoen.

SAVNER SØNNEN: Erik og Vivi Stedt synes det er ubegripelig at deres sønn, Erik Are Stedt (innfelt) døde under tragiske omstendigheter på Oslo legevakt høsten 2012. De mener den involverte ambulansesjåføren som tok kvelertak, og to politibetjenter, burde blitt tiltalt i saken. Sjefen for Spesialenheten for politisaker henla saken. Foreldrene har påklaget vedtaket til Riksadvokaten.

MISTET SØNNEN: Erik og Vivi Stedt synes det er ubegripelig at deres sønn, Erik Are Stedt (innfelt) døde i et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider på Oslo legevakt høsten 2012. Se Dagsrevyens innslag fra 13. februar 2014.

Riksadvokaten: – Ingen kommentar

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere NRKs begjæring på nåværende tidspunkt.

Morten Engesbak

– MÅ TÅLE INNSYN: Bistadsadvokat Morten Engesbak mener Riksadvokaten må tåle at pressen får innsyn i videoen.

Foto: Daria Zoric / NRK

– Vi har ingen kommentar til begjæringen, som fra påtalemyndighetens side behandles av Spesialenheten. Riksadvokaten begrunnet sitt standpunkt i avgjørelsen av 5. august 2014 og det er denne avgjørelsen som NRK nå har brakt inn for domstolene. Vi ønsker av disse grunner ikke å kommentere eller utdype begrunnelsen ytterligere, skriver førstestatsadvokat Anne Grøstad ved Riksadvokaten i en e-post til NRK.

I det siste avslaget skriver Riksadvokaten at hensynet til å verne de involverte må veie tyngre enn at offentligheten skal få mulighet til å kontrollere påtalemyndighetens avgjørelse.

NRKs begjæring om utlevering av videomaterialet skal nå behandles av Oslo tingrett.

Bistandsadvokat: – Må tåle innsyn

Foreldrenes bistandsadvokat, Morten Engesbak, mener dette er en prinsipielt viktig sak.

– I dette tilfellet medførte bruk av makt i tjenesten at et menneske døde. Spesialenheten og Riksadvokaten har konkludert at det ikke er begått straffbare handlinger, altså at de involverte tjenestepersonene handlet på en akseptabel måte. Da må man etter min oppfatning også tåle at pressen får innsyn og stå for disse vurderingene, sier Engesbak til NRK.

Han sitter på videomaterialet fordi har er bistandsadvokat for foreldrene, men er bedt av Spesialenheten for politisaker om å levere dette tilbake.

Det har han ikke gjort.

– Jeg arbeider med søknad om voldsoffererstatning for de etterlatte, og har i tråd med vanlig praksis beholdt saksdokumentene i denne forbindelse, sier Engesbak.

– Vi er redd for at videoen blir borte for all fremtid dersom den blir sendt tilbake, sier foreldrene til NRK.

[E]n beslutning om innsyn i det omstridte videomaterialet [vil] reelt sett innebære at det ble etablert en ny praksis i påtalemyndigheten. Etter riksadvokatens syn bør et slikt resultat fordre endrede regelsett. [...] Så vidt riksadvokaten er kjent med, er ikke slike innspill fulgt opp av politiske myndigheter i form av utredninger e.l.

Riksadvokaten i avslaget på NRKs klage 5. august 2014

LES OGSÅ:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger