Hopp til innhold

Norges Bank lar renten være uendret

Norges Bank lar renten være uendret på 0,75 prosent, men signaliserer et nytt rentehopp i mars.

Øystein Olsen

JUSTERER RENTEBANEN LITT: Øystein Olsen holder renten uendret, men justerer ned rentebanen litt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret, men kommer med en liten endring i rentebanen i pengepolitisk rapport, som tilsier en litt langsommere renteoppgang. Begge deler var spådd av eksperter på forhånd.

Slik begrunner Norges Bank rentebeslutningen i en pressemelding:

– Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.

Trolig oppgang i mars

Øystein Olsen

OPP I MARS: Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i mars 2019.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tidligere har sentralbanksjef Øystein Olsen sagt at styringsrenten mest sannsynlig blir satt opp i første kvartal 2019. Det står han ved.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

På rentemøtet i dag la sentralbanken også frem en ny pengepolitisk rapport, som inneholder en ny spådom om hvordan styringsrenten ventes å utvikle seg de neste årene.

Norges Bank skriver at prognosen for styringsrenten er lite endret, men at fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport.

Frank Jullum, sjeføkonom i Fokus Bank

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

Det kan bety at det blir fem i stedet for seks rentehevinger, som tidligere varslet, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til DN.

– Den nye rentebanen kan tyde på fem rentehevinger frem mot 2021, ned fra seks som var anslått i september. Det viktigste nå er at vi kan vente en to renteøkninger neste år, den siste trolig i september, sier han til avisen.

Tror på gode tider

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener at en litt langsommere renteoppgang kan bidra til økt etterspørsel etter boliglån.

Carl O. Geving i Norges Eiendomssmeglerforbund.

BALANSERER BOLIGMARKEDET: – Norges Bank bekrefter folks forventninger når styringsrenten i dag holdes uendret. Forutsigbare lånekostnader er en viktig premiss for balansen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Foto: CF-Wesenberg

– Det kan på sikt bidra til en sterkere etterspørsel etter boliglån, men dersom de som varslet setter opp renten i mars vil det være i tråd med folks forventninger og trolig bidra til å opprettholde et stabilt boligmarked, sier han til NRK.

rentemøtet i september hevet Norges Bank styringsrenten fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent.

Tidligere har Norges Bank varslet at renten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021. Trolig blir det med fem renteøkninger på en «kvarting» (0,25 prosent).

Tall fra Norges Banks regionale nettverk, viser at norske bedrifter tror at det blir gode tider det neste halve året, til tross for fallende oljepris, svake tall for detaljhandel og varekonsum har kunnet tyde på at veksten i norsk økonomi er på vei ned.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger