Hopp til innhold

Styringsrenta settes opp

Norges Bank setter opp styringsrenta til 0,75 prosent, og anslår en styringsrente på 2 prosent om tre år.

Etter flere år med rekordlav rente setter Norges Bank opp styringsrenta for første gang på godt over sju år.

DETTE BETYR DET FOR DEG: Etter flere år med rekordlav rente setter Norges Bank opp styringsrenta for første gang på godt over sju år.

For første gang siden mai 2011 øker styringsrenta. Norges Bank meddelte klokka 10 at styringsrenta settes opp med 0,25 prosentpoeng, slik at den nye styringsrenta er 0,75 prosent.

– Norges Bank legger vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det er god vekst i økonomien, flere er i jobb og lønningene er på vei opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det er et lite rentehopp, men det er ventet at dette bare er det første av flere renteøkninger i årene som kommer.

Prognosene i Pengepolitisk rapport anslår at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjefen.

Faren for en internasjonal handelskrig er en stor usikkerhetsfaktor når det gjelder den videre utviklingen.

Krona svekker seg

I motsetning til hva mange trodde på forhånd, hevet Norges Bank ikke den såkalte rentebanen som er anslaget på hva styringsrenta vil bli framover. Slik det ser ut nå, mener Norges Bank det er mest sannsynlig med to rentehevinger neste år. Deretter skal styringsrenta gradvis nærme seg 2,0 prosent i løpet av 2021.

Krona svekket seg umiddelbart etter at den nye rentebanen ble publisert.

«Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen,» skriver Norges Bank.

– Boliglånsrenta vil gå opp

Ola Honningdal Grytten

FORKLARER: NHH-professor Ola Grytten sier renteoppgangen kan bidra til at boligprisene nedjusteres.

Foto: Helge Skodvin / Pressefoto

Direktør i pengepolitikk Ida Wolden Bache sier den gjennomsnittlige boliglånsrenten i dag er på 2,5 prosent, og at det ventes at den vil være på i underkant av 4 prosent i 2021.

Norges Banks styringsrente danner et «gulv» for andre renter i økonomien, og boliglånsrentene ligger normalt et stykke over styringsrenta til Norges Bank. Det skyldes blant annet at boliglånskundene utgjør en større risiko for bankene enn å ha penger hos Norges Bank, og at bankene tar en fortjeneste (rentemargin) når de låner ut til boliglån.

NHH-professor Ola Grytten sier rentehevingen det markerer et skifte i norsk økonomi.

– Økt rente vil gjøre det mindre attraktivt å låne og mer fordelaktig å spare. Utlånsveksten vil derfor bli begrenset, og dette kan bidra til at boligprisene nedjusteres. sier Grytten.

Tror på dempet boligvekst

Torsdagens renteøkning vil neppe få store konsekvenser, men Norges Eiendomsmeglerforbund tror videre økning vil dempe veksten i boligprisene.

– Den første renteøkningen vil bety lite for husholdningens økonomi, og det er heller ikke gitt at det slår ut i høyere boligrente for alle, men det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks atferd, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en pressemelding.

Øystein Olsen gjelden i norske husholdninger fortsatt er høy, men at veksten har roet seg noe.

– Vi har sett at gjeldsveksten i husholdningene fortsatt er høyere enn veksten i husholdningenes inntekter. Men den er litt på vei ned. Det er altså en dempet gjeldsvekst i husholdningssektoren, sier Olsen.

Ventet renteoppgang

Alle 23 av økonomene som har blitt spurt i en spørreundersøkelse av nyhetsbyrået Bloomberg spådde at sentralbanksjef Øystein Olsen ville fortelle at tiden med norgeshistoriens laveste rente er over.

Årsaken til at renta settes opp, er at det går godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav – og skal falle enda mer, og vi har en sterk lønnsvekst.

De som har hatt lån på egen bolig i mange år, har opplevd både at rentene kan stige og falle. Men ikke de som har lånt penger til bolig for første gang i løpet av de siste sju årene.

Har aldri opplevd at lånerenten stiger

Dagen i dag er en merkedag, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DnB.

– Ja, det er jo det. Det blir spennende å se hvordan økonomien vår vil reagere når rentene etter hvert skal opp til et mer normalt nivå etter en så lang periode på rekordlave nivåer. Mange har aldri opplevd at rentene på egne lån har steget, sier hun.

Hvis sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank hadde valgt å ikke sette opp renta også denne gangen, ville det vært et stort sjokk, som hadde senket markedsrentene og svekket krona, sier Haugland.

– Bombe om renta nok en gang holdes uendret

De siste 16 rentemøtene, helt siden mars 2016, har hovedstyrets konklusjon etter en samlet vurdering vært å holde renta på stedet hvil.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-bank

VENTER HEVING:– Alt tyder på at Norges Bank i dag setter opp renta, sier Kyrre Knudsen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sa før rentehevingen at det ville vært en bombe dersom Norges Bank nok en gang hadde holdt styringsrenta uendret.

Han sier at det er spesielt viktig med forutsigbar informasjon om hva renten blir her i landet, fordi de fleste har flytende rente på sine lån, som igjen påvirkes mer eller mindre direkte av styringsrenta fra Norges Bank.

– Sentralbanken har brukt ganske mye tid på å forberede Norge på at styringsrenta skal opp, og at det skjer nå i september. Hvis de da ikke setter opp renta, vil de ødelegge mye av sin egen troverdighet. Derfor er det både riktig og viktig at de setter opp styringsrenta, sa Knudsen før rentehevingen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger