– Enda sikrere på at Norges Bank øker renta

Norske bedrifter tror det blir gode tider det neste halve året. Det betyr økte renter fra Norges Bank, mener ekspertene.

Leverandørindustrien til oljenæringen venter gode tider

Det er særlig bedrifter som er leverandører til oljeindustrien som venter gode tider det neste halve året, viser ferske tall fra Norges Banks regionale nettverk.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Fallende oljepris, svake tall for detaljhandel og varekonsum kunne tydet på at veksten i norsk økonomi var på vei ned.

Men tall fra Norges Banks regionale nettverk viser at bedriftene fortsatt har tro på gode vekstutsikter i det neste halve året.

  • Samlet venter bedriftene en årlig vekst i produksjonen på tre prosent.
  • Det ventes litt mer knapphet på arbeidskraft
  • Bedriftene venter å ligge litt nærmere full kapasitetsutnyttelse

Seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken sier at dagens tall understreker behovet for en høyere rente.

– Dette understreker at rentene nå er videre på vei oppover i Norge. Vi har hatt en forventning om at Norges Bank kommer til å heve renta to ganger i løpet av neste år. Sett i lys av dette føler vi oss enda sikrere på at det blir resultatet, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken

– Tallene fra Norges Banks regionale nettverk forsterker inntrykket av at veksten ligger over trend og at rentene er på vei videre opp i Norge, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Foto: Handelsbanken

Styringsrenten er nå 0,75 prosent, som er nær det laveste nivået i sentralbankens historie.

Rentemøte neste uke

Hovedstyret i Norges Bank møtes neste onsdag, og rentedommen blir offentliggjort klokka 10 på torsdag.

Da legges sentralbanken frem en ny pengepolitisk rapport, som inneholder en ny spådom om hvordan styringsrenten ventes å utvikle seg de neste årene.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets sier at tallene fra regionalt nettverk underbygger at veksten i norsk økonomi nå ligger over det som regnes for en normalvekst.

– Ja, det vi jeg si. Vi har blitt litt mer usikre på grunn av svake tall fra nasjonalregnskapet, samt for varekonsum og detaljhandel. Det kunne tale for at Norges Bank var litt mer forsiktige. Men dagens tall underbygger at veksten i norsk økonomi er god, og at mye av det vi har sett som svakhetstegn kanskje bare er midlertidig og forbigående, sier Aamdal.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DnB Markets

– Vi er fortsatt i en situasjon der Norges Bank vil prøve å få renten opp mot et mer normalt nivå, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han sier at vi er fortsatt i en situasjon der Norges Bank vil ønske å få renten opp mot et mer normalt nivå.

I september sa banken at de holdt det som mest sannsynlig at det blir renteøkning i første kvartal neste år. Det er liten grunn til å tro at det har endret seg nå, sier Aamdal.

Leverandører til oljeindustrien trekker opp

Rapporten forteller at det har vært god vekst i produksjonen de siste tre månedene, og at veksten ventes å ta seg enda mer opp de neste seks.

  • Det er spesielt leverandørene til oljeindustrien som blir sterkere enn det de så for seg i august.
  • Mens de nå venter en årlig vekst på 3,5 prosent de neste seks månedene, var tilsvarende tall i august 2,9 prosent.
  • For varehandelen er det motsatt. Der spår bedriftene nå en årlig vekst på 1,5 prosent det neste halve året, ned fra 1,9 prosent da de ble spurt om det samme i august.

Det er 330 bedrifter som er blitt intervjuet av sentralbanken i løpet av november måned som danner grunnlaget for tallene.

SISTE NYTT

Siste meldinger