Hopp til innhold

Norges Bank frigir opplysninger om Tangen-saken

Norges Bank opplyser at hodejeger Harald Kringlebotn var tilstede og svarte på spørsmål da ansettelseskomiteen la frem Tangen som anbefalt kandidat for hovedstyret.

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet
Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

NRK retter: I en tidligere versjon av saken sto det at Tangen og Kringlebotn var venner og at deres koner er bekjente. Disse opplysningene er tatt ut, fordi NRK ikke har dekning for dette. Saken ble oppdatert 8.05.2020. NRK endret også ordbruken i tittel og ingress 18.05.2020. Les også NRKs beklagelse til Kringlebotn.

Representantskapet, som er kontrollorganet til Norges Bank og oljefondet, gransker nå ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Torsdag la Norges Banks hovedstyre fram svar på spørsmålene som representantskapet har stilt i forbindelse med ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen, og hans økonomiske interesser og bindinger.

Representantskapet har også bedt hovedstyret om en redegjørelse for valg av rekrutteringsbyrå og kommunikasjonen mellom hodejegerfirmaet Russell Reynolds Associates og ansettelsesutvalget og hovedstyret.

I slutten av april ble det kjent at hodejegeren som kontaktet Nicolai Tangen om jobben som oljefondssjef, kjente Tangen fra før. Det var DN som først omtalte saken.

Tidlig i desember ble Tangen kontaktet av Harald Kringlebotn om jobben, på eget initiativ fra hodejegerfirmaet, ifølge Norges Bank.

I tillegg til at de to kjenner hverandre fra Kristiansand, var det Kringlebotn som fant ny direktør til Sørlandets Kunstmuseum som forvalter Tangens kunstsamling, og hvor selv han satt i styret.

Les også: Norges Bank forsvarer ansettelsen av Tangen

Deltok på avgjørende møte

I svarene fra Norges Banks hovedstyre til representantskapet, kommer det frem at rekrutteringsbyrået Russell Reynolds møtte hovedstyret i Norges Bank ved to anledninger. Først i et møte 29. januar hvor en liste på 26 kandidater ble redusert til 18.

Deretter i et møte 5. mars hvor ansettelsesutvalget la frem de to finalekandidatene for hovedstyret, med Tangen som preferert kandidat.

Det nevnes derimot ikke om Kringlebotn som på dette tidspunktet hadde opplyst om at han kjente Tangen, deltok på disse møtene.

Norges Bank bekrefter nå at Kringlebotn var til stede på begge og at han skal ha informert hovedstyret om sin relasjon til Tangen på møtet 29. januar.

Sentralbanken skriver i en e-post til NRK at Harald Kringlebotn var en av to konsulenter fra Russel Reynolds som også deltok på det avgjørende møtet 5. mars.

Her fikk ansettelsesutvalgets forslag om Tangen som preferert kandidat enstemmig tilslutning fra hovedstyret.

– Det var Øystein Olsen som presenterte kandidatene og la fram sine vurderinger, og han ble supplert av de to andre medlemmene i ansettelsesutvalget. I all hovedsak var det Diana Horn som svarte på spørsmål om evalueringen. Hun er klinisk psykolog og var den som gjennomførte store deler av dybdeintervjuene. Også Kringlebotn svarte på spørsmål, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank til NRK.

NRK har vært i kontakt med Harald Kringlebotn som ikke vil kommentere saken, og henviser til deres kunde Norges Bank.

Les også: Tangen: – Jeg føler meg mistenkeliggjort

– Åpenbare uklarheter rundt habiliteten

Norges Bank har ikke svart på spørsmål fra NRK om det ble gjennomført en habilitetsvurdering.

Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank henviser til Øystein Olsens vurdering av Tangen og Kringlebotns relasjon i NRK Debatten.

Her uttalte Olsen at Kringlebotn opplyste ansettelseskomiteen om sitt kjennskap til Tangen med en gang hans navn kom opp. Men hvorvidt det ble gjort en habilitetsvurdering, ble ikke adressert i programmet.

– Man får inntrykk av at de ikke har bedt om en habilitetsvurdering. Det er veldig uheldig, sier professor Jan Fridthjof Bernt i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen.

Selv om det er faktorer som ikke hver for seg gir inhabilitet, mener Bernt det er summen av kontakten mellom de to som er avgjørende.

Dersom de hadde foretatt en uavhengig, juridisk vurdering ville ikke dette vært et spørsmål. Det hadde vært god saksbehandling å gjøre en habilitetsvurdering. Nå fremstår det som åpenbare uklarheter rundt habiliteten, det er uheldig.

Torsdag i forrige uke møttes representantskapet i Norges Bank for første gjennomgang av svarene de har fått fra hovedstyret. I morgen skal de møtes igjen til en ny gjennomgang.

Leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, skriver følgende i en e-post til NRK:

– Representantskapet stilte spørsmål om hovedstyret har fått tilgang til all nødvendig informasjon. Hovedstyret bekreftet dette i sitt svar til oss. Representantskapet har denne saken til behandling og har nytt møte om saken i morgen klokken 10.

Møttes i sosiale sammenhenger

Nicolai Tangen henviser til Norges Bank i denne saken, men har tidligere svart på e-post om sin relasjon til Harald Kringlebotn.

– Jeg kjenner til Harald Kringlebotn fra Kristiansand og Russell Reynolds var rådgiver da SKMU rekrutterte ny direktør og jeg satt i styret. Vi er ikke nære venner, men har truffet hverandre i enkelte sosiale sammenhenger, hovedsakelig fordi våre koner har noen felles venner. Harald var en av fire personer i Russell Reynolds som intervjuet meg. Alt dette ble forelagt Norges Bank av Russell Reynolds tidlig i prosessen, sa han da.

Du kan ikke si mer konkret i hvilke sosiale sammenhenger dere har møttes tidligere?

– Jeg fører altså ikke logg over denne type ting, skrev Tangen.

– Åpen om sitt bekjentskap

21. april stilte sentralbanksjef Øystein Olsen opp i Debatten på NRK der han forsvarte ansettelsen og utdypet at det var ansettelsesutvalget som gjorde alle intervjuer i sluttfasen av rekrutteringsprosessen.

– Alle intervjuer, alle vurderinger, all prioritering, all siling av kandidater ble ikke foretatt av rekrutteringsfirma, men av dette ansettelsesutvalget som innstilles til hovedstyret, sa Olsen.

Han innrømmet imidlertid at han ikke visste om alle relasjoner, men at Kringlebotn informerte ansettelseskomiteen om sin relasjon til Nicolai Tangen med en gang hans navn kom «på bordet».

– Han var åpen om sitt bekjentskap til Tangen fra starten av. Kombinert med realitetene, at det var vi i utvalget som gjorde vurderingene, så vi ikke på det som et problem, sa Olsen.

Aktiv del i rekrutteringen av Tangen

Selv om det var ansettelsesutvalget som gjennomførte første- og andregangsintervjuene, hadde Kringlebotn og Russell Reynolds en sentral del i ansettelsesprosessen.

Det kommer frem i tidslinjen under som basert på svarene som Norges Bank hovedstyre har gitt til representantskapet, og tidslinjen banken har publisert på sine hjemmesider.

29. januar: Hovedstyret møter Russel Reynolds for første gang hvor rekrutteringsbyrået gjennomgår listen med 26 kandidater, og redegjør for sin kunnskap om disse. Basert på hovedstyrets innspill blir denne listen redusert til 18 kandidater.

Deretter blir Russel Reynolds bedt om å gjennomføre intervju med disse.

7. februar: Russel Reynolds presenterer en skriftlig evaluering av intervjuene som de har gjennomført av de 18 kandidatene for ansettelsesutvalget. Utvalget går videre med sju av kandidatene.

11-12. februar: Ansettelsesutvalget møter de syv kandidatene, inkludert Tangen, til førstegangsintervju i Russell Reynolds lokaler. I forkant av hvert intervju gikk Russel Reynolds og ansettelsesutvalget gjennom de skriftlige evalueringene som rekrutteringsbyrået hadde gjennomført.

Etter førstegangsintervjuene blir to kandidater valgt ut for dybdeintervju av ansettelsesutvalget. Det er Russel Reynolds som gjennomfører disse intervjuene.

Intervjuene blir ifølge Norges Bank ledet av psykologen i Russel Reynolds-teamet, hvor rekrutteringsselskapet nordiske og globale ansvarlige for finansiell sektor deltar. Norges Bank opplyser at Harald Kringlebotn ikke deltok på disse.

3-4. mars: Ansettelsesutvalget gjennomfører andregangsintervjuer med de to gjenstående kandidatene på Russel Reynolds kontorer. På forhånd har de fått 11-siders evalueringsrapport om hver av kandidatene fra Russell Reynolds og en caseoppgave de har gjennomført.

Etter intervjuene setter ansettelsesutvalget opp en prioritert rekkefølge på kandidatene.

5. mars: Øystein Olsen presenterer de to finalekandidatene for hovedstyret. Her deltar også Russel Reynolds psykolog og Kringlebotn hvor de svarer på spørsmål fra hovedstyret. Her sier hovedstyret enstemmig ja til den prefererte kandidaten.

24. mars: Norges Bank beslutter å ansette Nicolai Tangen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ