Hopp til innhold

Norges Bank forsvarer ansettelsen av Tangen

Norges Bank arbeider videre med å avklare alle mulige interessekonflikter for den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen. Representantskapet som gransker ansettelsen ønsker ikke å kommentere saken ennå.

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet

SKAL TILTRE I SEPTEMBER: I svaret til representantskapet skriver hovedstyret i Norges Bank at de mener Nicolai Tangen fortsatt er et riktig mann til å overta sjefsstolen i oljefondet. Det har stormet rundt milliardæren etter det ble kjent at han noen måneder før ansettelsen fløy inn norske samfunnstopper til et luksusseminar i USA.

Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

I svarene fra hovedstyret i Norges Bank, som ble publisert torsdag, skriver hovedstyret at de mener Nicolai Tangen fortsatt er et riktig valg til å overta sjefsstolen i oljefondet:

«Etter en grundig prosess med intervjuer og evaluering fremstår Nicolai Tangen med høy integritet og god samfunns- og rolleforståelse».

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som er leder av hovedstyret i Norges Bank, ønsker ikke å kommentere svarene han har gitt i dag overfor NRK.

Mener de har fått fullt innsyn

På spørsmålet om i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i Tangens økonomiske forhold i forbindelse med ansettelsen, skriver hovedstyret at de har:

«Mottatt omfattende og detaljert informasjon om Tangens økonomiske forhold» og at det «ikke er identifisert forhold hvor Norges Bank ikke er gitt fullt innsyn».

På spørsmålet om hvorfor ansettelsen ble kjent før alle interessekonflikter av avklart, begrunner hovedstyret dette med «fortrolighetshensyn».

De skriver også at de nå er i dialog med Tangen for å avklare alle økonomiske forhold, og at hovedstyret regner med at dette kommer på plass, «ikke minst fordi Nicolai Tangen selv har vist stor vilje til å gjøre nødvendige tilpasninger», og at de har tid fram til Tangen tiltrer i september.

En av forutsetningene er at verken Tangen eller noen i hans familie skal være medlemmer eller forvaltere av deres eget selskap AKO Foundation så lenge Tangen har stillingen som oljefondssjef. Arbeidet med å «skape tilstrekkelig avstand mellom Tangen og AKO-systemet pågår», skriver hovedstyret.

Hovedstyret i Norges Bank skal behandle Tangens eierforhold på et møte 27. mai.

Pressekonferanse om Statens pensjonsfond utland
Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Erkjenner at skatteparadiser kan være problematisk

I kjølvannet av ansettelsen har det blitt stilt spørsmål ved at Tangen har selskaper registrert i såkalte skatteparadiser på Cayman Island og Jersey.

På dette innrømmer hovedstyret i Norges Bank at «såkalte skatteparadiser og bruk av disse kan ha problematiske sider, og det er bra med oppmerksomhet rundt skatt og åpenhet».

Samtidig konkluderer hovedstyret med at: «Vesentlig for Norges Banks hovedstyre er at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart».

Sju av elleve referanser på luksusseminar

I svaret fra Norges Bank tar hovedstyret selvkritikk på at de oppførte Tangens navn for sent på den offentlige søkerlista.

Selv om Tangen søkte på stillinga etter at søknadsfristen hadde gått ut, var han ifølge redegjørelsen en reell søker da hovedstyret behandlet saken på et møte 5. mars, og burde ha blitt påført søkerlista da.

Den opprinnelige søknadslista til stillinga som daglig leder for oljefondet ble offentliggjort 25. februar 2020. Tangens navn ble oppført på lista først 23. mars - tre dager før det ble kjent at det var han som fikk jobben.

Hovedstyret begrunner hemmeligholdet med: «hensynet til å opprettholde konfidensialitet i prosessene som da pågikk».

I redegjørelsen kommer det fram at av elleve referanser i ansettelsesprosessen, deltok sju på Nicolai Tangens omstridte luksusseminar.

Seminaret fant sted i USA i november 2019, få måneder før Tangen søkte på og fikk jobben som ny sjef i oljefondet.

Tangens referanser bestod ifølge hovedstyret av personer oppgitt av Tangen selv og av personer som var hentet inn uten Tangens kjennskap.

Ifølge hovedstyret hadde «flertallet av referansene kun en profesjonell relasjon til Tangen».

Ingen avklaring i dag

– Representantskapet har hatt en første gjennomgang av svarene vi fikk tilsendt i går. Vi vil fortsette å jobbe med svarene og ha et nytt møte onsdag neste uke, sier leder for representantskapet, Julie Brodtkorb til NRK.

Ifølge Brodtkorb er de ikke ferdige med å vurdere ansettelsen, og har behov for å jobbe videre med svarene fra Norges Bank før de kommenterer innholdet.

Representantskapet holder sitt neste møte om ansettelsen 6. mai, men utelukker ikke at de kan trenge flere møter før de kan konkludere.

– Vi gjør ingen behandling av saken stykkevis og delt.

– Norges Bank har først svar på potensielle interessekonflikter på sitt møte 27. mai. Er du overrasket over det?

– Representantskapet har registrert at det er forhold rundt ansettelseskontrakten som ikke vil være avklart før 27. mai. Det betyr jo også at representantskapet ikke kan gå inn i akkurat de forholdene før det er klart.

– Burde det vært avklart tidligere?

– Representantskapets rolle i dette er å se om de regler som er rundt ansettelser er fulgt, og det er det vi vil se på i alle de spørsmålene vi har forelagt hovedstyret, og som vi har fått svar på.

Julie Brodtkorb

KREVDE FLERE SVAR: Leder av representantskapet i Norges Bank Julie Brodtkorb ville ha flere svar i Tangen-saken, og sendte 26 ekstra spørsmål. Nå vurderer representantskapet den nye redegjørelsen.

Foto: Vidar Ruud

26 ekstraspørsmål

Onsdag i forrige uke hadde representantskapet et fire timer langt ekstraordinært møte, hvor sentralbanksjef Øystein Olsen måtte svare på en rekke kritiske spørsmål.

Representantskapet var imidlertid ikke fornøyd med svarene de fikk og krevde flere svar. De sendte 26 ekstra spørsmål, som hovedstyret i Norges Bank nå svarer på.

På spørsmål i NRK Politisk Kvarter torsdag om hva som skjer dersom representantskapet heller ikke nå er fornøyd med svarene denne gangen, svarte leder Julie Brodtkorb:

– Det kan være at man stiller flere spørsmål eller ønsker utdypede svar på. Vi opplever at hovedstyret og ledelsen alltid stiller opp for representantskapet og svarer på våre spørsmål.

AKTUELT NÅ