Norge har fått retur-tidsfrist av Russland

– Hvis vi stopper utsendelsene risikerer vi at asylsøkere blir i Norge selv om de får avslag på asylsøknaden sin, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp).

Buss for retur av asylsøkere ved Ankomstsenter Finnmark

Regjeringen har bestemt at asylsøkere som kommer via Russland til Norge, men som har multivisum eller oppholdstillatelse i Russland, skal sendes tilbake med buss. Her fra Ankomstsenter Finnmark tidligere denne uken.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

Ifølge Justisdepartemenet har Norge fått en tidsfrist på et halvt år for tilbakesendelse av asylsøkere som har kommet til landet via Russland.

– Vi har frister knyttet til tilbakesendingsavtalen som gjør at vi er nødt til å holde tempoet oppe i utsendelsene. Det avgjørende nå er at utlendingsmyndighetene har vurdert at det er trygt å vende tilbake til Russland, sier Kallmyr til NRK.

Jøran Kallmyr

Jøran Kallmyr (Frp), statssekretær i Justisdepartementet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Han opplyser at tidsfristen er på 180 dager, altså et halvt år. Fristen løper fra en person forlater Russland til norske myndigheter ber om å få sende asylsøkeren tilbake.

– Vi må holde tempoet oppe hvis vi skal greie å håndtere alle personene som nå skal tilbake til Russland, sier Kallmyr.

Helga Pedersen, innvandringspolitisk talsperson i Ap, tok torsdag til orde for å ta en «tenkepause» før man sender flere asylsøkere ut av landet. Hun understreker at Regjeringen har ansvar for hver eneste utsendelse.

– Innvandringsministeren ansvarlig

– Jeg kan ikke som stortingsrepresentant ta stilling til hvem som skal sendes ut og når. Det er et ansvar som påligger regjeringen. Det er de som har kunnskap om forholdene i Russland og det er de som har kunnskap om bakgrunnen til den enkelte asylsøker, sier hun.

Helga Pedersen

Helga Pedersen, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Innvandringsministeren er ansvarlig overfor Stortinget i hvert vedtak som Utlendingsdirektoratet fatter, i hvert vedtak som Utlendingsnemnda fatter, og i hver utsendelse til Russland.

– Men det er du som ikke er fornøyd med svarene. Mener du at man skal sende ut folk før du er fornøyd?

– Jeg mener at statsråden har ansvar for å gjøre de vurderingene. Hun har ansvar for hver eneste utsendelse til Russland og hun må svare på om det skjer på en forsvarlig måte, i tråd med de forutsetningene Stortinget stilte, sier Pedersen.

Russland sa stopp

Onsdag sendte Norge 13 personer over grensa. I dag var det Russland som sa nei til å ta imot flere, fordi mottaksaparatet skal ha vært overbelastet.

Jøran Kallmyr mener det ikke er grunn til å revurdere utsendelsene av asylsøkere over Storskog.

– Det som nå blir gjort er en individuell vurdering av om det er trygt å vende tilbake til Russland. Det er det Stortinget har bedt om og det er det som kreves av oss gjennom våre internasjonale forpliktelser, sier han.

– Hvis vi stopper utsendelsene risikerer vi å ikke overholde fristen for å sende asylsøkere tilbake til Russland. Da risikerer vi at de blir i Norge selv om de får avslag på asylsøknaden sin, sier Kallmyr.

SISTE NYTT

Siste meldinger