NRK Meny
Normal

Carl I. Hagen – valgbar eller ikke?

Er tidligere Frp-leder Carl I. Hagen valgbar til Nobelkomiteen eller ikke? Det er det store spørsmålet som både Stortinget og Nobelinstituttet befatter seg med.

Carl I. Hagen, og kona Eli under utdelingen av Nobels fredspris i 2007.

Carl I. Hagen har en rekke ganger vært til stede under utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus. Nå ønsker han seg på nytt inn i Nobelkomiteen. Spørsmålet er om han får ønsket oppfylt denne gangen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Carl I. Hagen (73) meldte tidligere i høst sin interesse for å få en plass i Nobelkomiteen på Fremskrittspartiets «kvote».

Først var ønsket knyttet til om Inger-Marie Ytterhorn (76), som har vært partiets utpekte i komiteen siden 2000, takket nei til gjenvalg. Siden var ønsket uavhengig av at Ytterhorn meddelte Frps valgkomité at hun kan tenke seg en periode til.

Problemet for Hagen er at han også er Fremskrittspartiets første vararepresentant på Stortinget. For dette kan hindre en plass i Nobelkomiteen.

Tradisjonen de siste 40 årene har vært at kun forhenværende og ikke nåværende stortingsrepresentanter velges til Nobelkomiteen, for å unngå uheldige dobbeltroller.

I mange år het komiteen Det norske Stortings Nobelkomite. For å markere uavhengighet fra Stortinget ble navnet senere endret til Den norske Nobelkomite. Og i 1977 ble det bestemt at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges inn i komiteen.

Usikkerheten nå er om denne begrensningen kun gjelder sittende representanter, i betydning fast innvalgt.

Medlem av Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn og fredsrisvinner Juan Manuel Santos (2016)

Inger-Marie Ytterhorn (t.v.) har vært komitémedlem siden 2000. Hun har bekreftet til Frp at hun ønsker gjenvalg. Her sammen med fungerende komiteleder Berit Reiss-Andersen og fjorårets fredsprisvinner, Colombias president Juan Manuel Santos.

Foto: Tobias Schwarz / AFP

Fast eller ikke fast

Da Nobelinstituttets direktør, og Nobelkomiteens sekretær, Olav Njølstad i oktober ble spurt om vararepresentanter også ble omfattet av bestemmelsen, svarte han til NTB:

– Det vil jeg tro. All den stund en vararepresentant vil kunne komme til å møte på Stortinget, kan han eller hun ikke være medlem av Nobelkomiteen.

På oppdrag fra Fremskrittspartiet har Stortingets konstitusjonelle avdeling utredet om vararepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.

Ifølge Aftenposten har utrederne kommet til samme forståelse som Nobel-direktøren: Ingen krystallklar konklusjon, men en klar føring om at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen.

Til avisen sier Njølstad at det er Stortinget som til sjuende og sist bestemmer og tolker reglene.

– Det vil gjøre det vanskelig for komiteen hvis det har et medlem som i lange perioder ikke kan fungere fordi vedkommende må møte på Stortinget, sier han.

Partistørrelse teller

Nobelkomiteens fem faste plasser og tre varaplasser gjenspeiler partienes styrke på Stortinget. Dagens komitéfordeling er to faste medlemmer fra Høyre, to fra Arbeiderpartiet og ett fra Fremskrittspartiet, mens varamedlemmene kommer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Disse velges for seks år ad gangen, og ikke alle er på valg samtidig.

Det er Stortinget i plenum som til slutt oppnevner medlemmene av Nobelkomiteen, men partiene kommer med en innstilling på «sine» navn.

For Fremskrittspartiets del er det partiets valgkomité som bestemmer hvem deres utvalgte blir. Valgkomitén ledes av partiets parlamentariske nestleder på Stortinget, Ulf Leirstein.

– Vi skal ha første møte i valgkomiteen onsdag. Innstillingen vil bli behandlet i Frps stortingsgruppe enten i neste uke, eller uken deretter, sier Leirstein til Aftenposten.

Den norske Nobelkomite i 2012

Rundt dette bordet på Nobelinstituttet er det gjevt å få en plass. Dette bildet er fra 2012-utgaven av komiteen. F.v. Kaci Kullmann Five, Thorbjørn Jagland, Inger-Marie Ytterhorn, daværende direktør for Nobelinstituttet Geir Lundestad, Gunnar Stålsett og Berit Reiss-Andersen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Gjentakende nobelstrid

Også i 2011 var det diskusjon om Inger-Marie Ytterhorn skulle fortsette som komitémedlem, eller om partiet skulle etterkomme ønsket til tidligere partileder Carl I. Hagen om å få det prestisjefylte vervet.

Det endte med at Frp bad Ytterhorn om å fortsette. Prosessen førte til at et allerede kjølig forhold mellom Ytterhorn og Hagen ble enda kjøligere.

– Hun kunne ha trukket seg og latt meg få nobelvervet, om ikke annet enn i takknemlighet for alle politiske muligheter og meningsfullt arbeid jeg hadde sørget for at hun fikk, sa Hagen i Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra».

Omrokkeringer

Nobelkomiteen vil trolig endre sammensetning, uavhengig av hvem Frp velger.

Berit Reiss-Andersen, som er utpekt av Arbeiderpartiet og som overtok som komitéleder etter at Kaci Kullmann Five (H) gikk bort tidligere i år, er på valg, men det er ventet at Arbeiderpartiet ber henne fortsette.

Fordelingsreglene tilsier også at Senterpartiet skal overta en av Høyres to posisjoner, men Fives bortgang kompliserer endringene. Five ble siste gang gjenvalgt i 2014 og ville normalt ha sittet frem til 2021.

Diskusjonen nå er om Sp skal få en fast plass umiddelbart eller nøye seg med første varaplass. Den plassen har Tone Jørstad, tidligere direktør ved Falstadsenteret, hatt de siste årene. Jørstad, som er valgt av Arbeiderpartiet, har møtt fast i komiteen siden Fives død.

Tidligere partiledere som Anne Enger og Åslaug Haga er aktuelle Sp-navn, ifølge Aftenposten.

Arbeiderpartiets Thorbjørn Jagland og Høyres Henrik Syse er ikke på valg i år.

Selv om det er Stortinget som utpeker representantene, så er det komiteen selv som velger sin leder og nestleder.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt