Hopp til innhold

Politileder dømt for seksuell omgang med kollega

Politilederen nekter for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med underordnede og kollegaer. Nå må han i fengsel.

POLITIEMBLEM

MISBRUK AV STILLING: Tingretten fant at en politimann med lederstilling har misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Politimannen, som fram til han ble suspendert hadde en ledelsesstilling i Øst politidistrikt, var tiltalt for å misbruke sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en underordnet.

Ved tre tilfeller fikk han en kvinnelig politibetjent til å masturbere han, slår dommen fast.

I retten møtte også åtte kvinner som fortalte om lignende opplevelser med politimannen. Deres saker var imidlertid foreldet eller henlagt på bevisets stilling.

Nå dømmes han til fengsel i sju måneder, og må betale 80.000 kroner i erstatning til fornærmede i saken.

Les også Spurte politistudent om hun følte seg voldtatt – ble frikjent

Spesialenheten for politisaker

Terje Nybøe, Spesialenheten-sjef og aktor i saken, ba også om at mannen skulle fradømmes stillingen som politibetjent i Øst politidistrikt.

Vil anke dommen

Retten mente imidlertid at mannen ikke var skikket til å ha en lederstilling, men at han kan fortsette å jobbe i politiet.

«Tiltalte har ikke misbrukt sin politistilling til å skaffe seg seksuell omgang med andre kvinner enn politiansatte. Retten antar at det forhold at tiltalte nå straffes, vil føre til at han nærmer seg kvinnelige kolleger på et annet vis i fremtiden», står det i dommen.

Terje Nybøe, Spesialenheten

Terje Nybøe var aktor i saken, og er sjef i Spesialenheten.

Foto: Julia Thommessen / NRK

– Jeg er fornøyd med at retten har vært enig i vår bevisvurdering, og at de har funnet ut at dette var misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang, sier Nybøe om dommen.

Spesialenheten har ikke tatt stilling til om det er grunnlag for å anke de delene av dommen hvor de ikke fikk fullt medhold.

Dommen er ikke rettskraftig. Mannens forsvarer, Gry Berger, opplyser at tiltalte ikke er fornøyd med dommen, og ønsker å anke.

Turte ikke varsle

Bistandsadvokat Eva Frivold sier til NRK at hennes klient er glad for å ha blitt trodd av retten.

Eva Frivold

Bistandsadvokat Eva Frivold

Foto: Julia Thommessen / NRK

– Saken har vært en veldig stor belastning. Hun håper sluttstreken nå er satt, sier Frivold.

Alle kvinnene som hevder politimannen har trakassert eller blottet seg for dem, forklarte seg i retten. Selv har mannen andre versjoner av alle hendelsene.

Flere av kvinnene forteller også om en sjargong og kultur i politiet som gjør det vanskelig å være kvinne. Dette ble imidlertid ikke tema i dommen.

– Jeg ble mer påpasselig og mer redd for hva jeg gjorde, hvor jeg var, hva jeg snudde ryggen til og hvem jeg var sammen med. Det var helt utelukka å legge seg ned på sofaen og ta en hvil på nattevakt. For da visste jeg ikke hva som kunne skje. Det var min opplevelse av å jobbe der, forklarte en kvinne i retten.

Les også Politimann dømt til 2 år i fengsel for voldtekt

Den voldtektsdømte politimannen (anonymisert) på jobb før dommen.

Kvinnene har til felles at de på ulike tidspunkt de siste 12 årene har jobbet i Øst politidistrikt sammen med den tiltalte mannen, eller har møtt ham sammen med kolleger.

Jeg visste at jeg ikke kunne si noe. Det var så tydelig formidla at kvinner bare var tatt inn fordi det var politisk korrekt, forklarte en av dem i retten.

En av kvinnene var politistudent i praksis da siktede fikk henne til å ta på penisen hans.

Jeg forsto ikke det den gangen, hvor sårbar posisjon jeg var i som student, men jeg forstår det i dag. Man føler seg litt utnytta, forklarte hun i tingretten.

Har du tips i denne saken? Send meg gjerne en e-post, eller kontakt meg på telefon/Signal: 41462909

Siktede: – Jeg må få hjelp

Politilederen har selv en annen oppfatning av flere av hendelsene beskrevet i retten. Han forklarte at flere av kvinnene har hatt en flørtende tone med han.

På grunn av en trøblete oppvekst syntes han det er vanskelig å si nei når noen viser interesse og anerkjenner han.

– Jeg er en bra politimann. Men jeg må få hjelp. Til å være glad i meg selv og se min verdi, sa han i retten.

I dommen skrives det at tiltalte har «en seksuell tilnærming til kvinner, og særlig kollegaer, utenom det vanlige. Det er et spørsmål om tiltalte rent faktisk trodde at disse kvinnene hadde et ønske om slik oppførsel fra hans side».

Les også Likestillingsombudet om sex-ukultur i politiet: – Jeg er ikke overrasket

Hanne Bjurstrøm

Politimester i Øst politidistrikt, Ida Melboe Øystese, sier politidistriktet vil ta stilling til politilederens ansettelsesforhold når dommen blir rettskraftig. Han er foreløpig suspendert.

– Jeg har selv vært i over 25 år i politiet. Jeg kan relatere meg til deler av historiene som kommer fram. Særlig dette med at når det er seksuell sjargong er det vanskelig å si fra, fordi man har et så stort ønske om å passe inn, sier Øystese til NRK.

Les også Ba kvinnelig kollega suge ham på jobb – nå er politimannen tiltalt

Politilogo på en politibil. Et illustrasjonsbilde.

Vil ha slutt på seksuell sjargong

Hun sier politiet har hatt et stort fokus på varsling og seksuell trakassering de siste to årene. Likevel mener hun at politiet har en vei å gå, og at endring tar for lang tid.

– Kvinnene som vitnet forteller om hendelser 12 år tilbake i tid. Hvordan kan dette angivelig ha pågått så lenge uten at noen har varslet?

– Det er et godt spørsmål. Og jeg synes det er bra vi får det på bordet. For her har organisasjonen vår svikta, sier Øystese.

Ida Melbo Øystese

Politimester Ida Melboe Øystese i Øst politidistrikt.

Foto: Politiet

Politimesteren oppfordrer ansatte i politiet som har opplevd trakassering til å varsle. Hun mener politidistriktet, spesielt den senere tiden, har blitt flinkere på å håndtere varsler.

– Det er viktig at man tør å si ifra, og at ledere evner å ta imot på en god måte. Jeg vil ikke at det skal være tvil om at jeg, som øverste leder, virkelig ønsker at folk sier ifra, sier Øystese.

Saken kom opp etter en medarbeiderundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet i politiet, som ble offentliggjort i 2020. I kjølvannet av denne har Øst politidistrikt hatt en ny medarbeiderundersøkelse, hvor de spurte om seksuell trakassering.

Les også Seksuell trakassering i politiet: Ny undersøkelse ryster ledelsen

Politiets utlendingsenhet

13 medarbeidere oppga å ha blitt trakassert de siste 12 månedene i undersøkelsen. Samtidig medgir Øystese at disse ansatte ikke har varslet.

– Hva som er grunnen til at de ikke har fortalt om det eller gitt beskjed, det er vanskelig for meg å spekulere i. Men vi må ta til etterretning at 13 har svart i den undersøkelsen, og det er ikke så mange som har inngitt et varsel om det, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger