Dømt til fengsel for overgrep mot pasienter

En fysikalsk behandler i Gudbrandsdalen er dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med pasienter.

Sak mot fysikalsk behandler

DØMT: Aktor Tore Martin Søbak Gundersen førte saken mot mannen. Her avbildet sammen med tiltaltes forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett mot mannen i 40-årene er enstemmig og peker på at den fysikalske behandleren over flere år misbrukte stillingen han hadde på klinikken til å skaffe seg seksuell omgang med fire unge kvinnelige kunder. Mannen skal også ha utført overgrep mot en kvinne som jobbet for hans familie.

I dommen heter det at «Videre er retten overbevist om at tiltalte oppnådde den seksuelle omgangen og handlingen ved å misbruke sitt overmaktforhold til hver av de fornærmede».

Retten mener mannen handlet forsettlig og i til fengselsstraff fradømmes også mannen retten til å drive behandling i fem år.

Erkjente ikke straffskyld

Under sin forklaring i retten tidligere i desember erkjente mannen å ha hatt seksuell kontakt med flere av de fornærmede kvinnene, men forklarte at han så på hendelsene som gjensidige.

I dommen legger retten til grunn at mannen over tid har drevet uetisk virksomhet og mener hans forklaring om at han har hatt en seksuell forbindelse til flere pasienter underbygger dommen.

Retten har lagt vekt på de fornærmedes forklaringer og mener det er usannsynlig at alle de fornærmede har forvekslet behandlingen de fikk med overgrep eller at de bevisst snakker usant.

Mannen har i over 20 år drevet sin egen klinikk og fortalte i retten at han har opp mot 15 pasienter om dagen. Han omtaler seg selv som en av de mest erfarne og anerkjente behandlerne innen sitt fag i Norge.

Anker dommen

Den tiltalte mannen anker dommen, ifølge forsvarer Mette Yvonne Larsen.

– Han er overrasket og skuffet over dommen, forteller hun.

Mannen er glad for at dommen var mildere enn aktors påstand, men mener dommen er entydig.

– Det er ikke noe annet valg enn å anke, sier Larsen.

Aktor Tore Martin Søbak Gundersen sier påtalemyndigheten er tilfreds med at retten i hovedsak er enig i hans påstand.

– Dette er en svært alvorlig sak som krevde en streng reaksjon.

Sak mot fysikalsk behandler

BISTANDSADVOKAT: Jessica Nazareno Ellingsen representerte alle de fem kvinnene under rettssaken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De fornærmedes bistandsadvokat, Jessica Nazareno Ellingsen, sier at hennes klienter mener dommen er riktig.

– De mener dommen er viktig og at den har vært grundig behandlet av tingretten. Det er kjempeviktig for de at ikke andre skal utsettes for det de har blitt utsatt for.