Hopp til innhold

Rapport: 6,6 prosent ansatte i politiet har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet

Samtidig oppga 1,3 prosent at de hadde opplevd seksuell trakassering på årets medarbeiderundersøkelse.

Politidirektør Benedicte Bjørnland

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Foto: Heiko Junge

En arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 6,6 prosent av politiets medarbeidere har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året, skriver politiet i en pressemelding.

Det tilsvarer 904 medarbeidere i politiet.

– Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i meldingen.

3 prosent av politiets medarbeidere svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb de siste 12 månedene.

28 av tilfellene knyttet til overordnede

Andelen øker til 6,6 prosent når man inkluderer de som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, heter det i meldingen.

– Det er altfor høye tall. Ett tilfelle er ett for mye. I dette tilfellet snakker vi om over 900 tilfeller. For vår del så handler det om å bidra til å skape en kultur i politiet, der folk som har behov for å si ifra tør å si ifra, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til NRK.

I 71 prosent av tilfellene er det en kollega som står for adferden, og i 28 prosent av tilfellene er det overordnede.

– Det mest alvorlige jeg leser, er at 10 personer i politiet har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i løpet av 2020, sier Bjørnland, og oppfordrer de det gjelder til å annmelde overgrepene.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier til NRK at tallene er alvorlige:

– Dette er en sentral etat som er satt til å påse at folk oppfører seg ordentlig, og vi har derfor særlige forventninger til at politifolk følger loven. Da er det alarmerende at mange ikke opplever politiet som et trygt sted å være, enten på jobb eller som student, sier Bjurstrøm.

Sigve Bolstad: Forbundsleder

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

10 personer utsatt for overgrep

Kvinner blir i høyere grad seksuelt trakassert av menn, mens menn blir seksuelt trakassert av begge kjønn, ifølge rapporten.

– Metoo har ført til stor oppmerksomhet rundt seksuell trakassering. Da er det særlig alvorlig at disse sakene hos politiet ikke har kommet frem før nå, noe som kan indikere at dette er en etat der det har vært vanskelig å si ifra, sier Bjurstrøm.

Samtidig opplyste politiet tidligere i år at 1,3 prosent av deres medarbeidere rapporterte om seksuell trakassering.

– Hva skyldes forskjellen i forrige medarbeiderundersøkelse og den nye rapporten?

– Godt spørsmål. For det første har det vært større fokus på det i det siste, særlig etter at politidirektøren gikk ut og var tydelig i oktober, kan føle en større trygghet for å si ifra, svarer Bolstad.

Han peker også på at undersøkelsen som ble gjort nå handlet spesifikt om seksuell adferd, mens en medarbeiderundersøkelse dekker mange emner.

11 prosent av politistudentene

– Den er finmaska knyttet opp mot dette temaet, så det kan være en årsak også, sier Bolstad.

Rapporten fra politiet kom som følge av flere hendelser ved Vest politidistrikt. Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas varslet om ukultur i flere politidistrikt i en studie.

I rapporten til forskerne ble det også varslet om ukultur knyttet til Politihøgskolen.

Rapporten til politiet viser at 5,9 prosent av studentene svarer ja på spørsmål om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Andelen øker til 11 prosent, altså 103 studenter, når man inkluderer de som har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet.

– De fleste tilfellene skjer fra medstudenter, et mindretall av hendelsene involverer en overordnet, praksisveileder, lærer eller instruktør. Dette er likevel det mest bekymringsfulle, gitt skjevhet i maktforholdene, sier politidirektøren.

AKTUELT NÅ