Hopp til innhold

Seksuell trakassering i politiet: Ny undersøkelse ryster ledelsen

15,9 prosent av de ansatte i Politiets utlendingsenhet har opplevd seksuell trakassering det siste året, viser en ny arbeidsmiljøundersøkelse i politiet.

Politiets utlendingsenhet

Politiets utlendingsenhet (PU) jobber blant annet med å uttransportere personer som har fått avslag på asylsøknadene sine. Dette bildet ble tatt i november.

Foto: Roy Pettersen / NRK

I desember ble det kjent at 904 ansatte i politiet hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet minst én gang de siste 12 månedene.

Trakasseringen har for de aller fleste skjedd gjennom «seksuelle kommentarer eller kroppspråk om kropp og utseende».

Nå offentliggjør Politi- og lensmannsetaten resten av rapporten, som viser at det er store forskjeller blant distriktene og særorganene.

– Jeg ser at det varierer over det ganske land, men ett tilfelle er ett for mye. Uansett hvordan man scorer her, så skal det jobbes med, med største alvor, sier politidrektør Benedicte Bjørnland til NRK.

60 ansatte i PU

Det er spesielt én enhet som utpeker seg – Politiets utlendingsenhet (PU). Særorganet ligger i Oslo og har ansvar for asyl- og utlendingssaker.

I enheten har 15,9 prosent av de som svarte på undersøkelsen opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året.

I en lokal undersøkelse for PU, som også ble publisert i dag, har ansatte svart følgende på hvem som har stått bak den uønskede seksuelle oppmerksomheten (mulig å velge flere svaralternativer):

  • Overordnet leder, mann - 32 prosent
  • Sideordnet, mann - 67 prosent
  • Sideordnet, kvinne - 8 prosent
  • Andre - 15 prosent

– Dette resultatet er alvorlig. Ingen ansatte i PU skal måtte oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Kristin Fiksdal Eide, stabsjef for HMS og HR i Politiets utlendingsenhet.

– Er tallet overraskende?

– Det er overraskende at tallet er så høyt, og at det ligger så mye høyere over tallene for resten av politiet, forteller Fiksdal Eide.

– Vi har foreløpig ingen gode svar på hvorfor det er sånn, men undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for å arbeide videre med å finne gode og forebyggende tiltak.

Stabssjef for HMS og HR i Politiets utlendingsenhet, Kristin Fiksdal Eide

OVERRASKET: Stabsjef for HMS og HR i Politiets utlendingsenhet, Kristin Fiksdal Eide.

Foto: Politiets utlendingsenhet

Hun understreker også at ledelsen er kjent med flere hendelser som innebærer uønsket seksuell atferd.

– Det kjenner vi til både gjennom tidligere innmeldte saker og tidligere gjennomførte medarbeiderundersøkelser, så er vi kjent med at det har forekommet uønsket seksuell oppmerksomhet, men ikke i det omfanget som denne undersøkelsen viser.

– Har ansatte sluttet som følge av uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb?

– Ikke som jeg er kjent med, men på grunnlag av resultatene så kan vi ikke utelukke at det kan ha skjedd. Så det er noe vi må prøve å finne svar på gjennom det videre arbeidet.

– Ta kontakt

Ledelsen i Politiets utlendingsenhet og de tillitsvalgte har i dag hatt møte og gått igjennom rapporten.

Funnet overrasket også Åsbjørg Gussgard, som er tillitsvalgt i PU.

– Det er trist og leit. Vi, i tett samarbeid med ledelsen i PU, må gjøre alt vi kan for å få bukt med dette fremover. Mitt fokus sammen med de ansatte og er å se fremover. Det absolutt ingen lystig lesing, sier Gussgard.

Åsbjørg Gussgard, tillitvalgt i PF PU.

VIL GRAVE I TALLENE: – Det absolutt ingen lystlesing, sier Åsbjørg Gussgard, tillitvalgt i PF PU.

Foto: Rahand Bazaz

– Vil dere ta initativ til å snakke med medlemmene deres og snakke ut som disse tallene?

– Vi oppfordrer medlemmene til å ta kontakt, enten til oss i fagforeningen eller til nærmeste leder hvis det er noe de vil ta opp, sier Gussgard.

Politidirektør Benedicte Bjørnland vil ikke kommentere tallene for PU. Hun sender ballen videre til ledelsen i særorganet.

– Jeg tenker først og fremst at politiets utlendingsenhet skal få dykke ned i det kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, og komme tilbake med forslag til gode tiltak på hvordan de skal jobbe med dette i fortsettelsen. Jeg skal ikke eie tiltakene, men jeg er trygg på ledelsen vil ta dette med det største alvor.

Kun én av fem melder uønsket oppmerksomhet

Av de 904 som har opplevd seksuell trakassering i politiet, har 690 blitt utsatt for det i tjeneste. Studenter opplever at det i større grad skjer i sosiale lag, som ikke er i regi av arbeidsgiveren/Politihøgskolen.

Bare én av fem ansatte meldte ifra om uønsket seksuell oppmerksomhet, fordi personen ikke opplevde handlingen som «alvorlig nok» .

Mange er også bekymret for om varsling vil få konsekvens for egen karriere.

Politidirektør Benedicte Bjørnland

TRYGT: Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at problemet med seksuell trakassering blir tatt på største alvor, og at de skal gjøre alt for å få bukt med problemet.

Foto: Heiko Junge

– Hvis det er sånn at de tenker at det som skjer ikke er alvorlig nok, så er jeg mindre bekymret. Men hvis man ikke sier i fra fordi man ikke føler det er trygt, at dette kan gå ut over karrieren, og at det kan gå utover arbeidsmiljøet eller reaksjoner tilbake, da er det veldig lite heldig, sier politidirektør Bjørnland.

– Er det trygt å jobbe i politiet?

– Overordnet ja, men vi må være ærlige å si at vi har noe å jobbe med for at politiet skal være en god arbeidsplass for absolutt alle.

«Knulletorsdag»

I oktober slo Politidirektoratet alarm etter at forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas publiserte en studie som avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politiet.

Det kom blant annet frem at instruktører skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter på Politihøgskolen. Funnene gjorde inntrykk på politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Dette opprører meg, sa hun etter at studien ble publisert, og utdypet:

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulletorsdag».

Politihøgskolen skal ha gjennomført en rekke tiltak i 2018, for å møte problematikken.

Nå har politidirektør Benedicte Bjørnland en tydelig melding til politiledere rundt om i Norge.

– Ett tilfelle av seksuell trakassering i politiet er ett for mye. Vi har et tydelig lederansvar for å jobbe godt med dette og med kraft i fortsettelsen sånn at politiet er en god arbeidsplass for alle, sier Bjørnland.

Hei!

Takk for at du har lest denne saken. 

Har du tanker om det du har lest eller tips til hvordan vi kan følge opp denne tematikken videre? Ta gjerne kontakt.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ