Hopp til innhold

Politimann dømt til 2 år i fengsel for voldtekt

Den voldtektstiltalte politimannen nektet straffskyld. Nå er han dømt til to års fengsel for uaktsom voldtekt.

Den voldtektsdømte politimannen (anonymisert) på jobb før dommen.

NEKTET STRAFFSKYLD: Den tiltalte politimannen nektet straffskyld. Nå har Helgeland tingrett konkludert.

Foto: Frank Nygård / NRK

Oppdatert: 13. mai. Spesialenheten for politisaker har valgt å anke.

Politimann var tiltalt for to voldtekter, og for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med flere kvinner.

Mannen har i en årrekke jobbet som politi i Nordland.

Spesialenheten for politisaker ville dømme han til ni år i fengsel.

Nå har Helgeland tingrett dømt mannen til to års fengsel for grov uaktsom voldtekt av en av kvinnene.

Retten har også bestemt at mannen må betale kvinnen i overkant av 100.000 kroner i erstatning.

Mannen er også dømt for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang med to kvinner. Her mener retten at mannen må betale 100.000 kroner i erstatning til hver av kvinnene.

Les også: Politimann møter i retten: Skal ha voldtatt to kvinner som var bundet fast

Advokatene Heidi Reisvang og John Christian Elden.
Advokatene Heidi Reisvang og John Christian Elden.

Vurderer anke

– Vi er naturlig nok fornøyd med frifinnelsene i dommen. Men når det gjelder de øvrige postene, så må vi bruke noe tid på å gå gjennom den, sier mannens forsvarer, advokat Heidi Reisvang til NRK.

De har nettopp mottatt dommen, og skal blant annet se grundig på om de ønsker å anke.

– Vi er uenige i domfellelsen for grov uaktsom voldtekt og kravene om oppreisningserstatning, sier Reisvang.

Terje Nybø, sjef for spesialenheten, sier at de nå vurderer om de skal anke dommen på en eller flere av postene som vedkommende er frifunnet for.

– Vi konstaterer at domstolene ikke har vært enig med oss i all vår bevisvurdering, sier Nybø.

– Det er klart at vår straffepåstand på ni år er ikke oppfylt ved dommen på to års fengsel.

Terje Nybøe

Terje Nybø, sjef for spesialenheten, sier at de skal vurdere veldig nøye om det er grunnlag for å anke dommen.

Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Vil det si at dere hadde en for svak sak?

– Jeg vil ikke si det. Vi vurderer alle våre tiltaler på vanlig måte ut ifra det beviskravet som ligger i straffesaker, nemlig at vi skal være sikre på at vedkommende er skyldig og at vi klarer å få dømt vedkommende domstolen. Det har vært vår målestokk da vi tok ut tiltalen.

John Erik Nygaard er bistandsadvokat for kvinnen i tiltaleposten hvor mannen nå er dømt for grov uaktsom voldtekt.

Jeg har mottatt dommen, lest den og snakket med min klient. Vi ønsker nå å bruke tid på å lese dommen grundig, for å vurdere en eventuell anke, sier Nygaard.

Nektet straffskyld

Det var i desember 2019 at mannen ble siktet for forholdene. Han ble umiddelbart suspendert fra sin stilling.

I januar i år fikk retten saken på sitt bord. Hele 30 dager var satt av til behandlingen av saken.

Selv erkjente han ikke straffskyld, men han erkjente noen av de faktiske forholdene. Blant annet at han har hatt seksuell omgang med de to fornærmede i saken. Selv mente han det var frivillig.

Den mest alvorlige tiltaleposten omhandlet to tilfeller av voldtekt, og den første episoden skal ha skjedd i 2018.

Her skal tiltalte og den fornærmede hatt en avtale om å binde fast hender og føtter på kvinnen i forbindelse med seksuell omgang.

Les også: Politistudent om påstått voldtekt: – Det er det verste jeg noen gang har opplevd av smerte

Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valla aktorerer saken for Spesialenheten for politisaker.
Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valla aktorerer saken for Spesialenheten for politisaker.

Men etter hvert skal kvinnen ha sagt nei, og bedt ham om å stoppe. Hun skal også ha forsøkt å sparke politimannen bort, men til ingen nytte. Ifølge tiltalen skal politimannen ha fortsatt mot kvinnens vilje.

Selv mente politimannen at det hele var frivillig. Han var også klar på at han tok nei for et nei.

– Retten kan etter den samlede bevisførsel imidlertid ikke se bort ifra at tiltalte ikke har innsett muligheten av at hun trakk tilbake samtykket. Dette fordi de hadde avtalt et rollespill der hun skulle straffes seksuelt, og på bakgrunn av hans forklaring for retten som støttes av meldingen han sendte til fornærmede som en respons på hennes melding morgenen etter, skriver heter det i dommen.

Den andre episoden med som har ført til voldtektstiltale, skal ha skjedd i oktober samme år. Denne gang med en annen kvinne. Også her skal mannen ha bundet kvinnen fast, og fortsatt den seksuelle omgangen etter at hun ba ham om å stanse.

– Det foreligger oppsummert en berettiget tvil om tiltalte i det minste kan ha forstått situasjonen annerledes enn fornærmede, herunder at hun frivillig var med på og ønsket det som ble gjort. De strenge beviskrav som oppstilles i norsk strafferett er dermed ikke oppfylt, sier dommen om dette.

Kaja Løhren Borg, Kari-Anne Hille Valla og John Erik Nygaard

Aktoratet består av Kaja Løhren Borg (til høyre) og Kari-Anne Hille Valla. Bistandsadvokat John Erik Nygaard som står i bakgrunnen representerer en av kvinnene.

Foto: Fran Nygård / NRK

Spesialenheten mente også at de kunne bevise at mannen har brutt sin tjenesteplikt i forbindelse med at en kvinne skal ha ønsket å anmelde en voldtekt. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha hatt en seksualisert kommunikasjon med kvinnen, og forsøkt å få henne til å si ja til å ha sex.

Det etter rettens oppfatning klart at hun sto i et avhengighets- og tillitsforhold til tiltalte, og at den seksuelle kontakten dem imellom ikke ville ha skjedd om ikke tiltalte hadde hatt sin rolle som polititjenestemann i hennes saker. D

Les også: Voldtektstiltalt politimann: – Gikk til å være en som «alle» vet er en serieovergriper

Rana tinghus
Rana tinghus

Flere saker mot politiansatte

Ved jevne mellomrom kommer det opp saker hvor ansatte i politiet må svare for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg sex. Senest i september ble en mann dømt for å ha hatt sex med tre sårbare kvinner. Dommen ble anket.

I 2018 ble en annen politimann på Helgeland tiltalt for å ha benyttet stillingen sin til å skaffe seg sex. Mannen ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til åtte måneders fengsel.

Les også: Mener politimann må dømmes til 9 år i fengsel for voldtekt

Den voldtektsdømte politimannen (anonymisert) på jobb før dommen.
Den voldtektsdømte politimannen (anonymisert) på jobb før dommen.

Heidi Marie Harto Reisvang og John Christian Elden i Helgeland tingrett

Advokatene Heidi Marie Harto Reisvang og John Christian Elden er mannens forsvarere.

Foto: Frank Nygård / NRK