Hopp til innhold

NHO om mathyllekrigen: – Vi venter fortsatt på hva dette «noe» er

Kampen om plassen i butikkhyllene er mer utfordrende enn noen gang, sier NHO. Nå venter de på at politikerne skal ta ansvar.

Ica blir Coop

NYE EIER: Her har en av landets Ica-eide RIMI-butikker blitt til Coop.

Foto: Line Tomter

Ingebjørg Harto

VENTER: Ingebjørg Harto og NHO heier på en lov om god handelsskikk.

Foto: Moment studio / NHO

– For ett år siden sa en enstemmig næringskomité at noe må skje. Vi venter fortsatt på hva dette «noe» er, sier Ingebjørg Harto, næringslivsdirektør i NHO.

Den såkalte «høstjakta» er i gang om en måned. Det er da leverandørene skal kjempe seg inn i hyllene til landets tre dagligvarekjeder. Det som var fire kjeder har nå blitt tre etter Coops oppkjøp av Ica-kjeden.

– Det var allerede utfordringer før, men nå blir det enda færre hyllemeter og økt press på leverandørene. Små og nye produkter kan få problemer med å komme inn. På sikt vil innovasjonen tape på det, hevder Harto.

– Har ventet i to år

Geir Pollestad

– MÅ KOMME SNART: Geir Pollestad forventer en lov om handelsskikk i løpet av høsten.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

En fremlegging av en lov om god handelsskikk skal være på trappene, men foreløpig er det stille fra regjeringen. NRK har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet som sier de foreløpig ikke vil kommentere saken.

– Vi har ventet i to år, men vi har fortsatt ikke sett spor etter det. Til tross for løftet om at det er rett rundt hjørnet, sier Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget.

– Vi har all grunn til å være bekymret. Når det kun er tre aktører igjen, så styrker det behovet for mer tilsyn, men også en egen lov regulerer og legger opp noen kjøreregler for hvordan forholdet mellom leverandør og dagligvarekjedene skal ordnes. Jeg har en klar forventning om at regjeringen legger fram denne loven i løpet av høsten

NHO har lenge støttet en lov om god handelsskikk og venter i spenning på hva som etter hvert kommer.

– Vi heier på en sånn lov. Det må bli økt kontroll, men også mulighet for sanksjoner, mener Harto.

Gunnar Gundersen (H) i næringskomiteen på Stortinget hinter i Politisk kvarter om at det kanskje ikke vil komme noen ny lov.

– Det får vi se. Vi er bekymret for konkurransesituasjonen i markedet, spesielt ut ifra et forbrukerperspektiv, sier han

Det har vært uenigheter innad i regjeringen om hva som bør gjøres, men nå sier Gundersen at de skal bli enige «innen ganske kort tid».

– Det er kanskje bedre å forsterke konkurranseloven og forsterke konkurransetilsynet, enn å risikere å pulverisere ansvar ved å opprette nye tilsyn og nye lovverk. Det vil komplisere et allerede komplisert regelverk, mener han.

– Vi har felles interesser

I Norgesgruppen deler de ikke ønske om en ny lov og mer regulering. De mener det ikke vil komme forbrukeren til gode.

– Vi ønsker flere leverandører, ikke færre. Vi vil øke mangfoldet i hyllene. Jeg skjønner ikke hva NHO vil oppnå mer regulering, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Han mener de i all hovedsak jobber sammen med leverandøren, for å øke sortimentet og salget.

– Vi har felles interesser med leverandørene. I Norgesgruppen har vi 1000 leverandører. Ingenting tyder på at det blir færre framover.

Gunnar Gundersen (H) og Knut Storberget (Ap) møttes til debatt om temaet i Politisk kvarter.

NHO mener kampen om plassen i mathyllene er tøffere enn noen gang. Knut Storberget (Ap) og Gunnar Gundersen møttes til debatt om regulering av dagligvarekjedene.

DEBATT OM MATYLLEKRIGEN: Håvard Grønli er programleder for Politisk kvarter.

AKTUELT NÅ