Hopp til innhold

Saksøker staten: Skal avgjøre om hytteeiere får overnatte i Sverige

Hytteeiere møter nå staten i Oslo tingrett. De mener karantenereglene er ugyldige.

RETTSSAK: Mange nordmenn har hytter, hus og leiligheter i Sverige. Nå mener de at de bør kunne overnatte der uten å måtte gå i karantene.

NRK omtalte i desember søksmålet på vegne av de rundt 1000 hytteeierne.

I mellomtiden har Sverige strengt grensene, men saken kommer uansett opp i Oslo tingrett onsdag.

Staten mener saken ikke kan behandles av domstolen, siden svenske myndigheter har innført innreiseforbud for nordmenn, hvilket medfører at de ikke har såkalt rettslig interesse i å få avklart covid-19-forskriftens regler.

Advokat Lina Smorr i Andersen Bache-Wiig som representerer hytteeierne, mener innreiseforbudet ikke har noen betydning for saken onsdag.

– Det er en midlertidig regulering Sverige har gjort gitt den situasjonen vi er i akkurat nå. Vår sak har mer generell karakter, så vi ser ikke at det påvirker den prinsipielle delen, sier hun.

Hytteeierne mener karanteneplikt ved overnatting på egen eiendom i Sverige er ugyldig. Dette ble vedtatt i covid-19-forskriften 27.03.2020.

– Grunnleggende rettigheter

Saksøkerne mener restriksjonene er for dårlig begrunnet og uforholdsmessige.

Lina Kliukaite Smorr

Advokat Lina Smorr i Andersen Bache-Wiig mener saken er av prinsipiell karakter og har betydning for flere som rammes av uforholdsmessige tiltak.

Foto: Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

«Karanteneplikten er et svært inngripende tiltak som setter til side og umuliggjør utøvelsen av helt grunnleggende rettigheter som rett til fri bevegelighet, retten til å utøve eiendomsrett og retten til familieliv og respekt for hjem,» skriver advokat Lars Marius Holm i Andersen Bache-Wiig.

«For saksøkerne er det viktige interesser som står på spill; muligheten til å drive forsvarlig vedlikehold, beskytte, investere i og på andre rå over fritidseiendommene, og dessuten utøve alminnelig familieliv og retten til respekt for hjem i en tid der dette er særlig viktig som følge av omfattende restriksjoner på sosialt liv,» skriver Holm i sluttinnlegget til Oslo tingrett.

Saksøkerne mener karanteneplikten bryter med EØS-avtalens bestemmelser og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Kun dagsreiser for nødvendig vedlikehold er fritatt karantene.

Personer med fritidseiendom i Sverige kan bli unntatt karanteneplikten dersom enkelte vilkår er oppfylt – det vil si at vedkommende reiser i egen bil til eiendommen, ikke har nærkontakt med andre under sitt opphold, ikke overnatter på eiendommen og at reisen skjer på grunn av strengt nødvendige vedlikehold eller for å avverge skader.

Hytteeierne godtar de to første vilkårene, men ønsker å overprøve de to siste.

– Det som står sentralt her er det prinsipielle – hvor langt kan myndighetene gå når samme smittevern kunne vært oppnådd med mindre inngripende tiltak? Hvis man oppfyller de to første vilkårene, så utsetter man ikke andre for mer smitte dersom man overnatter, sier Smorr.

Avviser sak

Regjeringsadvokaten viser til at smittevernloven har vide fullmakter.

«Forskriften er gitt i medhold av smittevernloven § 4–3. Det er overlatt til forvaltningens skjønn å avgjøre hvilke forskrifter som bør gis innenfor rammen av denne bestemmelsen. Loven bygger på den klare forutsetning at departementet skal «stå fritt og gis forholdsvis frie fullmakter» til å fastsette de regler smittesituasjonen gjør nødvendig,» skriver advokat Ida Thue hos Regjeringsadvokaten.

Selv om karantenereglene har vart i ti måneder, mener Regjeringsadvokaten at retten må vurdere forskriften «ut fra den faktiske situasjonen på vedtakstidspunktet, dvs. 17. mars 2020, da karanteneplikt ble innført også for reisende fra Sverige og Finland».

Hytteeierne ber om midlertidig forføyning, hvilket vil si at karanteneplikten oppheves inntil saken er avgjort.

Smorr sier de forstår at andre grupper også må tilpasse seg tiltak, men hun mener saken er av prinsipiell karakter også for andre personer som berøres av pandemien.

– Personer med fritidseiendom i Sverige er i like stor grad berørt av andre restriksjoner og respekterer det. Det som er spørsmålet i denne saken er: Skal man kunne ha tiltak som ikke er nødvendige? Smitten skjer ikke inne på hytta når man overnatter der, sier Smorr.

AKTUELT NÅ