Hopp til innhold

1000 hytteeiere saksøker staten

1000 personer med hytte i Sverige saksøker staten. De mener koronarestriksjonene er et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter.

Ill.foto Sverige

SVERIGE: Hytteeiere i Sverige har sett seg lei på å måtte gå i karantene dersom de velger å reise over grensa.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig som har levert søksmålet på vegne av rundt 1000 personer bosatt i Norge med fritidseiendom i Sverige.

Søksmålet er et såkalt gruppesøksmål.

Gruppen har siden mars 2020 vært underlagt karanteneplikt ved retur etter reise med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige.

«For de fleste innebærer karanteneplikten i praksis et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom. Dette oppleves som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den enkelte familie,» står det i pressemeldingen fra advokatfirmaet.

Søksmålet er rettet mot staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

De ber om midlertidig forføyning, hvilket vil si at karanteneplikten oppheves inntil saken er avgjort.

Jusprofessor: – Ikke overrasket

Hans Petter Graver

FORSTÅR SØKSMÅLET: Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo

Foto: Trond Stenersen / NRK

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo sier han ikke er overrasket over at deler av myndighetens restriksjoner havner i domstolene.

– Det er snakk om inngripende tiltak som krever både rettslige og politiske vurderinger i tillegg til de rent smittefaglige. Når myndighetene unnlater å følge de vanlige reglene om høring og begrunnelse, som viser at de har vurdert nødvendigheten av de enkelte tiltakene opp mot mulig alternative tiltak, vil nok mange se domstolene som det eneste alternativet for å få prøvd om inngrepet i deres rettigheter er forholdsmessig, skriver han i en SMS til NRK.

Mener restriksjoner går for langt

Gruppen krever at domstolene foretar en prøving av lovmessigheten av karanteneplikten, og anfører at karanteneplikten ved overnatting må settes til side som ugyldig. De sentrale anførsler i søksmålet er:

  • Karanteneplikten er ikke gitt en forsvarlig begrunnelse som tilfredsstiller lovens krav.
  • De aktuelle bestemmelsene i COVID-19-forskriften har blitt vedtatt i strid med aktuelle saksbehandlingsregler, blant annet plikten til å involvere og høre de som er særskilt berørt.
  • Karanteneplikten ved overnatting er uforholdsmessig – den er verken egnet eller nødvendig for å ivareta aktuelle smittevernhensyn, vurdert opp mot inngrepets styrke og varighet.
  • Karanteneplikten er i strid med krav til likebehandling og ikke-diskriminering, blant annet vurdert mot eiere av fritidseiendom i Norge.

– Ulogisk praksis

Jørn Grimstad

REISTE FRAM OG TILBAKE: Jørn Grimstad reiste på dagsturer for vedlikehold på hytta i Strömstad. Han mener det er merkelig at han ikke kan overnatte.

Foto: Privat

– I Norge blir vi vist en stor tillit til at vi overholder smittevernet. Hvorfor bør den slutte når du går over grensa? spurte Jørn Grimstad i en NRK-sak om det varslede søksmålet.

Jørn Grimstad, som har hytte i Strömstad, sier det sitter langt inne å true med et slikt søksmål. Men han mener svarene fra myndighetene viser at de ikke blir tatt på alvor.

– Høie og departementet henviser til regler de har laget selv. De har ikke vært interessert i å snakke vårt språk. Det blir veldig arrogant, sa Grimstad.

Han reiste i høst på dagsturer for å vedlikeholde hytta. Det åpner også dagens regelverk for. At han vises tillit til å reise på dagsturer uten å kunne overnatte, synes han er merkelig.

– For meg framstår karantene for å ha overnattet på samme hytte man lovlig får utføre vedlikehold på over dagen, som en uproporsjonal reaksjon. En slik ulogisk praksis vanner ut respekten for hva karantene står for, forståelsen for hvorfor man settes i karantene og erkjennelsen av hva man vil oppnå med en karantene, sa han.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sa da a oppfordringen om å unngå alle unødvendige utenlandsreiser gjelder alle, også de med bolig i Sverige.

– Dersom de drar må de i karantene som alle andre. Overnatting på egen hytte uten kontakt med andre øker ikke i seg selv smittefaren, men opphold i lengre varighet øker sannsynligheten for kontakt med smittede i det området man oppholder seg i, sa statssekretæren i august.

Foreslår andre tiltak

Gruppen med hytteeiere krever at det åpnes for reiser med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige uten karanteneplikt, og anser at et påbud om bruk av egen transport sammen med et forbud mot nærkontakt i Sverige vil være et tilstrekkelig og forholdsmessig smittevernstiltak.

NRK har sendt spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet, men de har ikke kunnet kommentere søksmålet fredag kveld.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ