Hopp til innhold

Krekar-utlevering kan ta år i rettssystemet

Mulla Krekars forsvarer varsler at han vil bruke alle ankemuligheter i det norske rettssystemet. Da vil det ta lang tid før en eventuell utlevering kan iverksettes, tror juseksperter.

Krekar i rettsalen - kombo

I RETTSSALEN SIDEN 2003: Mulla Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling har stått sammen i norske rettssaler over 50 ganger ifølge Krekar. Nå venter både nytt fengslingsmøte, ankesak i trusselsaken og den nye utleveringssaken.

Foto: Scanpix / Håkon Jacobsen / NRK/Montasje

En utleveringssak kan få et langt forløp i rettssystemet dersom alle ankemuligheter blir utnyttet. Krekar har selv sagt at han har møtt i norske rettssaler 54 ganger.

Allerede fredag er det ny runde, for da er det fengslingsmøte. I tillegg har hans forsvarer, Brynjar Meling, varslet at Krekar anker dommen for trusler som han fikk i Oslo tingrett i oktober. Dermed blir det ny runde i lagmannsretten.

Meling anslår at Krekar-sakens runddans i det norske rettssystemet vil overleve den sittende regjeringen. Flere norske juseksperter tror også at sakene vil kunne vandre lenge i systemet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) håper det skal gå raskere. Han venter at den italienske utleveringsbegjæringen vil komme i løpet av kort tid.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å få ham ut av landet, sier Anundsen.

Han sier at norske myndigheter vil legge til rette for at Krekar blir utlevert til Italia så raskt som mulig dersom domstolen kommer til at det er rett. Anundsen presiserer at han ikke har hatt innsyn i det italienske etterforskningsmaterialet som utpeker Krekar som sentral i et terrornettverk.

12 år i retten for Krekar

Mulla Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling i Oslo tingrett i okt 2015

Meling og Krekar i Oslo tingrett i oktober i år.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Brynjar Meling har siden 2003 vært forsvarer for Najmuddin Faraj Ahmad (59), bedre kjent som mulla Krekar.

Han har null tro på de nye terror-påstandene fra Italia, og sier at Krekar er innstilt på å kjempe imot.

– Dette er suppe kokt på gamle spikre, og bygger på det samme materialet som norske PST har vurdert. Hvis det hadde vært hold i opplysningene, ville PST ha siktet ham for dette for lenge siden, sier Meling.

Mange ankemuligheter

Uansett hva det ender med, blir et nye rettsrunder på Krekar og Meling.

Jo Martin Stigen

Jusprofessor Jo Martin Stigen sier prosessen før Krekar evt. er utvist, er lang og kronglete.

Foto: Terje Heiestad

Jusprofessor Jo Martin Stigen er ekspert på straffeprosess og sier til NRK at saksgangen i en utleveringssak er todelt.

– Først må domstolene ta stilling til om vilkårene for en utlevering er til stede. I denne runden kan en avgjørelse fra tingretten ankes videre helt til Høyesterett.

– Hvis den endelige rettsavgjørelsen går ut på at vilkårene er til stede, går saken til Justisdepartementet, som i et vedtak tar stilling til om man faktisk skal utlevere. Dette vedtaket kan påklages videre til Kongen i statsråd, sier Stigen.

Hele utleveringsprosessen kan ta lang tid, men hvor lang tid er vanskelig å si. Kanskje fra én måned opp mot ett år, anslår han.

– Dersom det skulle komme nye, vesentlige opplysninger til underveis, vil dette kunne føre til at prosessen trekker ytterligere ut i tid, sier Stigen.

– Må sone ferdig først

Anett Beatrix Osnes Fause

Anette Beatrix Osnes Fause er ekspert på straffeprosess.

Foto: Lars Åke Andersen

Anett Beatrix Osnes Fause som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, påpeker at selv om retten skulle mene at det er grunnlag for utlevering, vil stadige anker føre til at tiden går før en eventuell utlevering kan effektueres.

– Slike anker har oppsettende virkning. Det betyr at Krekar ikke kan utleveres før saken er endelig avgjort, sier hun.

Et annet kompliserende moment er at Krekar soner en annen dom. Han kan normalt ikke utleveres før han er ute av fengselet, påpeker hun.

Kristian Andenæs

Jusprofessor Kristian Andenæs sier det også kan bli et spørsmål hvor det er riktigst å behandle saken.

Foto: NRK

Men det er også andre muligheter for å utforske jussen.

Jusprofessor Kristian Andenæs sier til NRK at det også kan bli et interessant spørsmål hvor de straffbare handlingene har funnet sted.

– Hvis det er slik at det er planlagt et attentat mot norske politikere på norsk jord, kan det virke mest naturlig at dette blir behandlet av en norsk domstol i Norge, og ikke i Italia, sier han.

Et slikt spørsmål kan retten også få på sitt bord.

– Krekar-saken vil overleve regjeringen

Brynjar Meling

Brynjar Meling varsler at Krekar vil motsette seg utlevering i det lengste.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Krekars forsvarer regner med at en avklaring på alt dette vil ta flere år.

Foreløpig har norske myndigheter ikke klart å kaste Krekar ut av landet, 13 år etter at de vedtok å utvise ham med henvisning til at han er en trussel mot rikets sikkerhet.

Allerede fredag skal Oslo tingrett behandle fengslingsbegjæringen mot Krekar og de to andre mennene som er pågrepet i Norge.

Når tingretten kan behandle den italienske utleveringsbegjæringen er usikkert. Etter reglene har Italia 30 dager på seg til å fremme begjæringen. Parallelt med den prosessen blir det en ny runde i lagmannsretten etter at Krekar bestemte seg for å anke dommen på 18 måneder for trusler som han fikk Oslo tingrett i oktober.

AKTUELT NÅ