NRK Meny
Normal

Krekar i retten: Holdt tale på arabisk om påstått terrornettverk

OSLO TINGRETT (NRK): PST vil holde mulla Krekar fengslet helt til Justisdepartementet har avgjort om han kan sendes til Italia. Krekar holdt torsdag en tale på arabisk i retten, der han avviste terroranklagene.

Krekar i Italia-fengslingsmøte i november

VIL IKKE FENGSLES: Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Onsdag ble det klart at Høyesterett forkaster Krekars anke i utleveringssaken. Saken blir dermed sendt videre til Justis- og beredskapsdepartementet, som skal fatte et eventuelt utleveringsvedtak.

PST pågrep Krekar for å hindre at han skal forlate Norge eller på annen måte hindre at utleveringsvedtaket blir gjennomført. Torsdag ba PST om at Krekar skal varetektsfengsles i åtte uker, uten restriksjoner.

Politiadvokat Signe Aalling sier til NRK at PST tar sikte på å holde Krekar fengslet så lenge det trengs – helt til et eventuelt utvisningsvedtak er fattet av Justis – og beredskapsdepartementet.

Holdt tale på arabisk

Brynjar Meling i retten

Advokat Brynjar Meling avviser at Krekar vil forsøke å unndra seg, altså stikke av, en eventuell utleveringsbegjæring.

Foto: Martin Zondag / NRK

Torsdagens fengslingsmøte åpnet med at Krekar holdt en lengre tale til pressen på arabisk. I talen, som varte noen minutter, sa Krekar blant annet at han var i retten for 62. gang i løpet av 14 år i Norge.

– Jeg er dessverre fratatt alle min menneskerettigheter. Dette er anklage nummer 40. Den siste er svak, latterlig og lite respektabel.

Talen handlet også om «Rawt,» eller «Rawti Shax». Italiensk politi mener «Rawt» er et terrornettverk, men Krekar selv mener det er snakk om en ideologi eller bevegelse.

– Det hevdes at jeg dannet en terrororganisasjon, «Rawt», som har et mål om å kidnappe europeiske diplomater. Det er ikke riktig i det hele tatt. Rawt er bare en skole som underviser i sharia-skrifter etter den nye situasjonen som har oppstått etter kollapsen av Sovjetunionen og USAs vekst.

Skolen har ikke noe med organisasjoner å gjøre, væpnede eller ikke-væpnede.

Krekar i fengslingsmøte

TALE: Krekar holdt en tale til arabisk under dagens fengslingsmøte.

Foto: Martin Zondag / NRK

– Vil ikke prøve å stikke av

Etter påtrykk fra pressen har dommeren i Oslo tingrett valgt å fjerne referatforbudet som vanligvis gjelder i fengslingsmøter.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling benyttet torsdag anledningen til å stille en rekke spørsmål til Krekar, blant annet om det de begge mener er feilaktige oversettelser av det materialet norske domstoler har lagt til grunn.

Krekar svarte at oversettelsene er feil, og viser blant annet til at steder og navn er blandet sammen. Krekar avviser også at han har til hensikt å stikke av, før han eventuelt blir utlevert til Italia.

– Enhver tanke om å forlate Norge på en ikke-offisiell måte, betyr at jeg hadde bekreftet siktelsene og anklagene som er blitt rettet mot meg, sier Krekar.

– Det ville sånn sett bli det en seier for dem som skapte Krekar-saken i 2002.

På spørsmål fra Meling avviser Krekar igjen at Rawt er et terrornettverk.

– Rawt er en forståelse av ideologiske tekster, gjerne tekster som er skrevet etter Sovjetunionens fall. Det er ikke noen gruppe i det hele tatt, verken politisk eller militært. Den påvirker ikke europeisk sikkerhet i det hele tatt.

Meling: Meningsløst å fengsle Krekar

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling sa før rettsmøtet at han ikke tror Krekar blir utlevert til Italia, slik italienske myndigheter ønsker.

– Jeg kan ikke slutte å tro på at vi til slutt får en riktig avgjørelse i denne saken. Jeg kommer til å kjempe til etter at Krekar sitter på flyet, og etter det også, sa Meling før rettsmøtet i Oslo tingrett torsdag.

Meling sier også at han mener det er meningsløst å fengsle Krekar, fordi han alltid har møtt opp i rettsmøter, og ikke har forsøkt å «stikke av».

– Det er ingen grunn til at uskyldige mennesker skal sitte i fengsel. PST har kjent Krekar i 14 år. Han har stilt på alt han er bedt om å møte på, dette viser om ikke annet at PST ikke lærer av erfaring, sa Meling.

Pågrepet av PST

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken

Krekar vitnet i sin egen utleveringssak i Oslo tingrett i juni. Han møter i dag i fengslingsmøte i tingretten.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

I juni i år fattet Oslo tingrett en kjennelse om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, kunne utleveres til Italia for å bli straffeforfulgt der. Denne kjennelsen ble 21. oktober støttet av Borgarting lagmannsrett og kjennelsen ble anket på stedet til høyesterett. Denne anken ble onsdag forkastet.

60-åringen ble onsdag pågrepet av PST for å hindre at han går i skjul for å slippe utlevering til Italia. I dag blir han fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Siktet for terrorplanlegging i Italia

Brynjar Meling og mulla Krekar

Brynjar Meling sier til NRK at han vil ta vedtaket inn til retten med et sivilt søksmål.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Italiensk politi har siktet mulla Krekar for å ha planlagt terror og begjærte ham utlevert i november i fjor.

Italiensk terrorpoliti hevder at Krekar er leder for en ny terrororganisasjon med tilknytninger til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Krekars forsvarer Brynjar Meling jobber nå med en klage til Justisdepartementet på beslutningen om å utlevere Krekar til Italia. Til NRK sier han at de vil ta vedtaket inn til retten med et sivilt søksmål.

I tillegg har Meling varslet at han vil forsøke å få Krekars sak opp for Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg (EMD). Eksperter NRK har snakket med er derimot i tvil om EMD vil godta å behandle saken.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger