Hopp til innhold

Mener staten kan få penger i stedet for å betale for Bergensbanen

Etter det NRK erfarer er SJ Norge, tyske Arriva i kompaniskap med busselskapet Tide og Vy med i sluttspurten om hvem som skal kjøre persontog på Bergensbanen det neste tiåret.

Lokomotivfører Daniel Hovdegard

Lokomotivfører Daniel Hovdegard i Vy er spent på hvem som stikker av med anbudet på Bergensbanen de neste årene.

Foto: Margret Helland

Klokka 12 i dag offentliggjør Jernbanedirektoratet hvem som går seirende ut av konkurransen om å kjøre persontrafikk på Bergensbanen i årene som kommer.

Lokomotivfører Daniel Hovdegard i Vy er spent på hva utfallet blir.

– Det blir spennende å se hvem som blir sjefen om et år, sier han med et smil.

Ifølge flere kilder er det Vy, SJ Norge og Arriva/Tide som trolig er med i konkurransen til siste slutt.

– Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte at det er riktig, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Fakta om Vys togtrafikk i Norge

Antall årsverk:
Sør - 193
Nord - 265
Vest - 187
Øst, inkludert Gjøvikbanen – 2 654

Omsetning
Sør – 11 %
Nord – 16 %
Vest – 11 %
Øst, inkludert Gjøvikbanen – 62 %

Antall reiser
Sør – 8 %
Nord – 5 %
Vest – 6 %
Øst, inkludert Gjøvikbanen – 81 %

Mener staten kan få penger i stedet for å betale

Vinneren kan bli den som betaler staten mest for å få retten til å ha togmonopol på Vestlandet.

Rolf Ringdal, forbundsleder Norsk Lokomotivmannsforbund.

– De jeg kjenner til som er med i sluttspurten av konkurransen er Vy, det er Arriva i kompaniskap med busselskapet Tide, og det er SJ Norge, sier Rolf Ringdal, som er leder for Norsk Lokomotivmannsforbund.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Det mener Rolf Ringdal, som er leder for Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Bergensbanen er så viktig å få for disse togselskapene at de antakelig vil være villig til å betale for å få dette anbudet, sier Ringdal.

Han begrunner det med potensialet for økt turisme og reiseliv – og dermed muligheten til å tjene penger på strekningen.

Så dere mener altså at staten vil få penger av det togselskapet som vinner anbudet på Bergensbanen?

– Ja, det vil jeg anta og kanskje med rimelig sikkerhet si at sånn vil det bli. Men det får vi vite senere i dag, sier han.

Til sammenligning skal staten betale britiske Go Ahead 1,5 milliarder kroner for ti års drift av Sørlandsbanen og 1,2 milliarder til SJ for togdriften i nord.

Tall NRK har innhentet fra Vy viser at virksomheten mellom øst og vest står for 6 prosent av antall reiser, og 11 prosent av inntektene.

– Vy kan bli rent togselskap på Østlandet

Dersom Vy ikke vinner konkurransen om Bergensbanen, står Vy i Norge kun tilbake med persontogtrafikk på Østlandet fra slutten av neste år. I tillegg til Flåmsbanen.

I fjor høst tapte Vy anbudet om å drifte Sørlandsbanen til britiske Go Ahead, og tap nummer to på kort tid kom sist sommer da Vy tapte anbudet om å kjøre tog i nord til svenske SJ.

Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund

– Det er veldig spennende, og vi er veldig usikre på hvem som vinner. Vi har fått bekreftet at Vy er med, og det er mulig at SJ Norge og Tide/Arriva som har slått seg sammen for å legge inn anbud er med. Men vi har ingen garanti for at det er slik, sier Jane B. Sæthre, som er leder for Norsk Jernbaneforbund.

NHH-professor Frode Steen mener at Vy trolig har lært mye av de to foregående rundene.

– Så de vil nok strekke seg langt for å ikke tape denne runden også. Det ville jo vært rart dersom Vy ender opp med i verste fall å bare bli et togselskap som bare driver lokaltrafikk rundt hovedstaden. Så de har nok et ønske om å få dette til, sier Steen.

Vy vil ikke la seg intervjue av NRK før tildelingen er offentliggjort.

Får minuspoeng ved for høy pris

Konkurransen skal avgjøres av både kvaliteten og prisen som legges inn i anbudet.

Ifølge Jernbanedirektoratet skal pris/kostnad telle 40 prosent, mens kvalitet skal vekte 60 prosent i konkurransen.

Men i konkurransereglene opererer direktoratet med en såkalt referansepris, som de ulike pristilbudene måles mot.

Dersom tilbudsprisen er lavere enn prisen som er satt som referanse, får den aktuelle tilbyderen minuspoeng.

Fra desember neste år kan det bli nytt togselskap som kjører Bergensbanen

Tildelingen av kontrakten for trafikkpakke 3 kunngjøres mandag 9.desember. Kontrakten gjelder all persontrafikk på Bergensbanen og Vossebanen i inntil 11 år.

Foto: Astri HUsø

Dette fremkommer i tilbudsforespørselen for konkurranse om trafikkpakke 3 Vest.

– Vi vet at det har vært lagt vekt på kreativitet, kringtjenester og hvem som kan tilby den mest spennende pakken for turister på Bergensbanen. Vi har også forstått det slik at det er de som betaler mest, og legger mest inn i anbudet, som vil vinne, sier Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund.

– Men er det ikke slik at staten skal betale selskapet? Kan det bli motsatt?

– I dette tilfellet her kan det fort se litt annerledes ut, tror vi.

  • Trafikkpakken omfatter all trafikk med persontog på Bergensbanen og Vossebanen.
  • Det betyr alle fjerntog mellom Oslo og Bergen
  • Alle regiontog på strekningen Bergen – Voss – Myrdal
  • Alle lokaltog mellom Bergen og Arna
  • Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil elleve år og skal starte opp trafikken fra desember 2020

AKTUELT NÅ