Hopp til innhold

Refser direktoratet: Presset togselskap for milliardbeløp

I kampen for å få kjøre tog i nord ble prisen staten skal betale, etter det NRK erfarer, forhandlet ned fra rundt 4 milliarder kroner til 1,2 milliarder.

Vy tog

Vy tapte togkonkurransen både om Trafikkpakke Nord og Sør.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Jernbanedirektoratet beskyldes blant annet for å drive underbudsauksjon og for å manipulere prisene ned til en urealistisk lav pris for å kjøre tog i nord.

SJ Norge vant i sommer eneretten for togstrekningene i Trafikkpakke Nord. De vant med sitt tilbud på 1,244 milliard kroner. De er et norsk datterselskap av svenske SJ.

Nå viser dokumenter NRK har fått tilgang til at SJ Norge endte opp med et mye lavere beløp enn det de opprinnelig ba om i statlig vederlag.

Det ble gjennomført to forhandlingsrunder før selskapene leverte endelig tilbud.

Utgangspunktet for konkurransen var tre kriterier; pris, kvalitet og oppdragsforståelse, og pris skulle telle 50 prosent.

SJ Norge, det selskapet som ba om minst vederlag fra staten, vant konkurransen.

Hemmelig

Hvem som deltok i konkurransen og hvilket tilbud de kom med underveis ble holdt hemmelig av Jernbanedirektoratet.

– Et av problemene er måten togkonkurransen er bygd opp på, sier advokat Robert Myhre til NRK.

I 2001 hadde han hovedansvaret for å utvikle regelverket for offentlige anskaffelser i Norge. Han jobbet da som rådgiver i Nærings- og handelsepartementet.

Advokat Robert Myhre

Advokat Robert Myhre, var med å opprette KOFA, klagenemda for offentlige anskaffelser. Og var tidligere sekretariatsleder der.

Foto: Ketil Kern / NRK

I første runde lå Vy best an

Vy fikk i første forhandlingsrunde tydelig beskjed om at de lå best ann av konkurrentene. Det fremgår av møtereferater fra forhandlingsrundene som NRK har fått tilgang til.

Etter det NRK erfarer lå Vy best an med en pris på om lag tre milliarder kroner for trafikkpakke Nord, og de sju togstrekningene der.

Jernbanedirektoratet fortalte så til SJ Norge at de lå 15-30 prosent høyere en det beste tilbudet i pris.

Så gikk SJ Norge opp i tet

Da togselskapene kom tilbake til andre forhandlingsrunde og la fram revidert tilbud hos Jernbanedirektoratet var situasjonen snudd på hodet. Da lå SJ Norge best an, 30–45 prosent under konkurrentene. Vy fikk da beskjed om at de lå tilsvarende under beste tilbud.

Prisen til Vy lå da på rundt 2,9 milliarder kroner, etter det NRK erfarer, mens prisen til SJ Norge var gått ned med om lag 2 milliarder fra første tilbud.

Grafikk: NRK

Til slutt endte SJ Norge med å vinne anbudet med ytterligere redusert pris. Sluttilbudet på 1,244 milliarder kroner holdt til seier. En pris som ut fra det NRK erfarer, er rundt 30 prosent av det første tilbudet som ble lagt på bordet av SJ Norge.

– Har gått for langt

– At det kuttes til en tredel av det opprinnelige er helt eksepsjonelt. Jeg mener det er uforsvarlig med tanke på at prisen er unormalt lav i forhold til utgangspunktet, sier advokat, Robert Myhre.

– Når Jernbanedirektoratet har vært så konkret og detaljert i tilbakemeldingen på prisforskjell som de har vært, så er konkurransen i realiteten blitt en slags underbudsauksjon mellom tilbyderne, sier Myhre.

– Er det lovlig?

– Jeg mener man her er i en gråsone. Det kan være delte meninger. Personlig mener jeg deher har gått for langt i å oppgi tilbyders priser, sier Myhre.

Han mener dette fører til en dominoeffekt:

– Begge tilbydere vet at konkurrenten også får oppgitt samme informasjon. Da vil tilbydere senke prisene sin kraftig. Det er det viser her. Bare at utslagene her har vært helt eksepsjonelle, nær 70 prosent, sier Myhre.

– Manipulerte prisene

– Også Norsk Lokomotivmannsforbund mener det er laget en konkurranse der man får vite hva den andre tilbyr, og det er ikke akseptabelt. Det er ikke konkurranse. Det er en auksjon og både reisende og ansatte blir taperne, sier forbundsleder Rolf Ringdal.

Rolf Ringdal, forbundsleder Norsk Lokomotivmannsforbund.

Rolf Ringdal, forbundsleder Norsk Lokomotivmannsforening.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Jernbanedirektoratet har manipulert prisene ned til et urealistisk lavt nivå og legger opp til et gedigent press på lønns- og arbeidsvilkår, sier Ringdal.

Forhandlingsleder for togkonkurransen hos Jernbaneverket, Hans Kristensen, avviser kritikken som blir reist. Han mener å ha oppfylt veiledningsplikten som oppdragsgiver.

– Vi har ett mandat når det gjelder dette arbeidet, og det er å sette tilbyderne i stand til å levere sitt beste tilbud. Det styrer måten vi arbeider på, sier Kristensen.

– Dere blir kritisert for underbudsauksjon og manipulering av priser ned tre milliarder kroner. Tar dere selvkritikk?

Hans Kristensen, direktør persontrafikkavtalen i Jernbanedirektoratet

Forhandlingsleder i togkonkurransen for Jernbanedirektoratet, Hans Kristensen

Foto: Peder Bergholt / NRK

Vi har fått et godt tilbud, et tilbud som vi er fornøyd med. Nei, jeg kan ikke se at jeg skal ta noe kritikk på det, sier Kristensen.

Advokat Myhre mener dere presser priser maksimalt og helt i grenseland for hva som er lovlig?

– Det får stå for hans regning.

Sterkt prispress om Bergensbanen

Advokat Robert Myhre sier leverandørene her har lært at det som er viktig er å ha lavest mulig pris.

– Jeg er sikker på at i neste runde blir prispresset ekstremt stort, for det er det togselskapene har lært av de to første rundene, sier advokat Robert Myhre, og minner om at også Go Ahead vant Sørlandsbanen med lavest pris.

Jernbanedirektoratets forhandlingsleder, Hans Kristensen, avviser at det togselskapet med lavest mulig pris automatisk vinner.

I desember avgjøres hvem som vinner konkurransen om Bergensbanen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger