Mener bompengesak viser at fylkene er dårlige eiere

Lederen for kontrollutvalget i Sogn og Fjordane mener Ferde-saken viser at det offentlige ikke har kompetanse til å kontrollere selskaper de eier.

Frank Willy Djuvik

SITTER I KONTROLLUTVALG: Frank Willy Djuvik (Frp) er leder for kontrollutvalget i Sogn og Fjordane. Han mener Ferde-saken viser at det offentlige er lite egnet som eier.

Foto: Christian Lura / NRK

Lørdag fortalte NRK at toppsjefen i bomselskapet Ferde styrte et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo samtidig som han hevet millionlønn i bomselskapet.

Toppsjef og styreleder Ferde har svart til NRK at de mener arbeidet har foregått i henhold til regelverket for biarbeid. Saken er under granskning.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han vil kreve en forklaring fra eieren og styret etter det NRK har avdekket.

– Fylkene er dårligere eiere

Frank Willy Djuvik (Frp) er leder for kontrollutvalget i Sogn og Fjordane. Han mener Ferde-saken viser at det offentlige er lite egnet som eier.

– Fylkeskommunene eier mange selskaper. Men fylkeskommunene har ikke et apparat, system og rutiner til å følge opp dette eierskapet på en god måte. Et eksempel på det er denne Ferde-saken, sier Djuvik i Politisk kvarter.

Han mener det er få fylker som har kompetanse til god nok eierskapskontroll.

– Allerede i juli i år kom det informasjon til eierne, alle de fem fylkeskommunene som eier, om blant annet denne Kongo-saken. Likevel var det ingen av eierne som reagerte på informasjonen de mottok. Og det var først da NRK meldte om saken at det ble oppmerksomhet rundt det. De skjønte ikke hva de fikk.

– Du er selv leder for et kontrollutvalg i ett av fylkene. Ligger det ikke til din rolle å ha bedre oversikt over dette, da?

– Jo, og vi prøver så godt vi kan. Å gjennomføre selskapskontroll er veldig ressurskrevende for oss. Vi gjennomfører vanligvis en selskapskontroll i løpet av et år. Det tar flere måneder å gjennomføre. Vi som er en av de minste fylkeskommunene i landet, eier 60–70 selskaper. Da forstår alle at vi ikke har mulighet til å følge opp alle, svarer Djuvik.

En kultur fra det private, mener SV

SVs Arne Nævra mener avsløringen til NRK tvert imot viser at det fylkeskommunale eierskapet sørger for at det blir en sak for offentligheten. Han medner problemer er at fylket er for lite aktive eiere.

– Det er ikke eierskapet i seg selv som er problemet. Jeg tror ikke saken hadde vært særlig bedre med tanke på dobbeltroller om det hadde vært et heleid privat selskap, sier Nævra, som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Han ønsker at fylkeskommunen i enda større grad skulle vært involvert.

– Jeg synes de også skulle vært representert i administrasjonen, sier Nævra.

Han mener dette er noe de har arvet fra det private.

– Vi tok jo på en måte over det private selskapet, og førte det inn i det offentliges eierskap. Det er åpenbart at det er en kultur som har fulgt med, sier Nævra, som kommer med et spørsmål til Djuvik:

– Mener du det hadde vært en mindre fare for dobbeltrolle hvis dette hadde vært et privat selskap?

– Nei, nei, jeg mener ikke at Ferde skulle vært privat. Jeg tror løsningen man har valgt, trolig er den beste. Det som har vært mangelen der er at eierne ikke har vært bevisste nok. Ikke fulgt med på om selskapet har klart å omstille seg fra privat til offentlig, svarer Djuvik.

Han mener problemet til fylkeskommunen er mengden av eierskap.

SVs Nævra antyder at det offentlige kunne drevet bompengeinnkrevingen selv.

– Vi burde utredet om dette bør være en statlig etat, kanskje underlagt skatteetaten. Da hadde vi fått samordna det, med like systemer over hele landet. Det er en etat som er vant til å kreve inn penger på vegne av det offentlige, sier Nævra.

SISTE NYTT

Siste meldinger