Dale: – Rokker ved tilliten til hele selskapet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil vite om ledende ansatte i bomselskapet Ferde jobbet for et privat prosjekt i Kongo – mens Ferde betalte lønna.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

KREVER SVAR: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil ha dokumentasjon på at ikke bompenger har blitt brukt til å lønne Ferde-ansattes private bijobber.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Sånn som denne saken er presentert, uten at jeg kjenner alle detaljer, så rokker dette naturligvis ved tilliten til hele selskapet. Vi må forvalte bompengene fornuftig, og det NRK her avslører indikerer dessverre ikke det, sier Dale.

I morges kunne NRK fortelle hvordan toppsjefen i bomselskapet Ferde styrte et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo samtidig som han hevet millionlønn i bomselskapet.

– Min private tid er benyttet på biarbeidet og alle forpliktelser i arbeidsavtalen med Ferde er oppfylt, skrev Ferde-sjef Trond Juvik til NRK i oktober.

NRK kan dokumentere at om lag 70 prosent av toppsjefens innlogginger i prosjektets datasystem fra januar til mars 2018 skjedde innenfor normal kontortid.

Også flere andre Ferde-ansatte har utført arbeid for selskapet som driftet skatteprosjektet.

– Basert på de avdekkingene som NRK nå gjør, kommer jeg til å skrive til eierne og til styret og be om en forklaring på dette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

Trond Juvik Ferde BTS Afrika

UTENLANDS: Selskapet Ferde-direktør Trond Juvik tidligere ledet satset millioner av kroner på et digital skatteinnkrevingssystem i Kongo.

Grafikk: Joakim Nordström / Montasje/Foto privat

Granskes for flere forhold

Det offentlig eide bomselskapet Ferde er allerede gjenstand for to granskinger etter at NRK tidligere i høst satte søkelyset på flere forhold ved selskapet.

Styret har bestilt en gransking fra advokatfirmaet Kluge mens eierne, altså fylkeskommunene, har bestilt en gransking fra rådgivningsselskapet Deloitte.

Dette er blant forholdene som skal undersøkes:

Advokatfirmaet Kluge skal også undersøker mulige bindinger Ferde-ansatte har hatt til andre selskap.

Derfor var Ferde-ansatte involvert i Kongo-prosjektet

Skatteprosjektet i Kongo kom i stand i 2017 under det privateide selskapet BT Signaal. Dette selskapet var tidligere et offentlig eid bomselskap, men ble solgt til private i 2011. Direktør var Trond Juvik.

I forbindelse med bompengereformen ble BT Signaal kjøpt opp av fem fylkeskommuner og fusjonert inn i selskapet som i dag heter Ferde. Direktør og medeier i BT Signaal, Trond Juvik, fikk toppjobben i Ferde.

Det offentlig eide bomselskapet Ferde kunne naturlig nok ikke drive med skatteinnkreving i Kongo, så prosjektet ble skilt ut og plassert i selskapet BTS Norway. Men flere av dem som hadde jobbet med prosjektet var nå ansatt i Ferde. Toppsjefen i Ferde og flere av de ansatte der beholdt eierinteressene sine i BTS Norway.

Hevder skattejobbing var innenfor avtale

Ferde-sjef Trond Juvik har tidligere sagt til NRK at biarbeid har vært del av personalpolitikken i Ferde og viktig for å sikre Ferdes oppfyllelse av oppkjøpsavtalen mellom de private og offentlige eierne da BT Signaal ble kjøpt opp.

Juvik har tidligere opplyst at han godkjente at en prosjektleder og en kontoransatt i Ferde til sammen jobbet cirka 200 timer for BTS Norway. Juvik ønsker for øvrig ikke å kommentere saken i dag og viser til at Ferde er under gransking.

Styreleder Paul M. Nilsen i Ferde har i dag blitt forelagt samferdselsministerens uttalelser i denne artikkelen. Nilsen sier at han har lagt til grunn at alt biarbeid utført av ansatte i Ferde var innenfor rammene av kjøpsavtalen mellom fylkeskommunene og det private selskapet BT Signaal.

Paul Nilsen er styreleder i bomselskapet Ferde.

AVVENTER GRANSKING: Styreleder i Ferde, Paul M. Nilsen, sier han har lagt til grunn at all bijobbing utført av Ferde-ansatte har vært i tråd med tidligere inngåtte avtaler.

Foto: NRK

– Så får vi se hva som kommer i rapporten fra Kluge, sier Nilsen til NRK.

Ifølge Ferdes kommunikasjonssjef Marit Husa har ikke Ferde betalt lønn for biarbeid utført for BTS Norway. Hun skriver at biarbeidet har hatt et begrenset omfang og at alle tre ansatte i Ferde har oppfylt forpliktelsene sine.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere mens den er under gransking.

Vil vite hvem som har betalt for hva

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil nå be om dokumentasjon på at ikke bilistenes bompenger har lønnet folk som jobbet for et privat prosjekt i Kongo.

– Det er ikke ulovlig å eie i andre selskap og ei heller å jobbe for dem, men det er helt uakseptabelt hvis det er bompengene som betaler lønna mens man gjør det. Det er det vi nå må få avdekt, hva som er de faktiske forholdene, sier Dale til NRK.

Skatteinnkrevingsprosjektet i Kongo gikk for øvrig ikke som planlagt og kontrakten ble sagt opp i februar 2018. BTS Norway gikk konkurs i juni i år.

Trond Juvik har tidligere opplyst til NRK at han ikke har mottatt lønn, honorar eller indirekte utbytte fra BTS Norway i årene 2017 til 2019.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger