Meling om saken mot Krekar: – Opp som en løve og ned som en skinnfell

OSLO TINGRETT: Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling langer ut mot PST og mener mye tyder på at saken mot Krekars terrornettverk er i ferd med å rakne.

Mulla Krekar i retten igjen

SISTE DAG: Utleveringssaken mot mulla Krekar avsluttes onsdag. Krekar avviser at han er lederen for et internasjonalt terrornettverk.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I sin avsluttende prosedyre onsdag sa PSTs politiadvokat Signe Alling onsdag morgen at Krekar og en 42-åring bosatt i Drammen kan utleveres til Italia. Aalling viste til at italiensk rett mener de to er en del av et internasjonalt terrornettverk, ledet av Krekar.

PST har ikke stevnet noen vitner i saken, men i hovedsak forholdt seg til det italienske etterforskningsmaterialet mot Krekar, slik det er oppsummert i to italienske rettskjennelser.

Onsdag benyttet Krekars forsvarer Brynjar Meling muligheten til å hamre løs på PSTs bevisførsel i saken, som han mener har vært «påfallende passiv.»

– I realiteten har man vist til avgjørelser fra Italia og sagt at disse i seg selv er nok. Jeg har vært fristet til å ta med et utdrag fra bibelen, om at «Pilatus vasker sine hender», fordi det virker som det er det PST gjør: De toer sine hender, sier Meling.

– PST unndrar bevis

Kjennelsene fra italienske domstoler sammenfatter etterforskning gjort av italiensk antiterrorpoliti, i tillegg til materiale hentet inn i Norge. Dette gjelder blant annet avlyttede samtaler Krekar har hatt med flere personer på besøksrommet i Kongsvinger fengsel, der Krekar blant annet skal ha diskutert selvmordsbombing i Norge.

Samtalene er ikke spilt av i retten, men lagt frem i form av sammendrag fra italiensk påtalemyndighet. Forsvarerne mener praksisen er svært uheldig og gir rom for feiltolkninger.

– Slik det henger i luften fremstår det som PST har unndratt disse bevisene fra rettens innsyn for å skjule kvaliteten på dem, heller enn på grunn av prinsipielle standpunkter, sa Meling onsdag.

Forsvarerne har tidligere forsøkt å få innsyn i samtalene. De fikk medhold i tingretten, men avslag i lagmannsretten, noe som ble opprettholdt i Høyesterett.

Mulla Krekar og Brynjar Meling i retten i juni

Mulla Krekar og forsvarer Brynjar Meling langer ut mot Politiets sikkerhetstjeneste i den pågående utleveringssaken i Oslo tingrett.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Opp som en bjørn, ned som en skinnfell

Najmuddin Faraj Ahmad (59), bedre kjent som mulla Krekar, motsetter seg utlevering. Han mener «Rawti Shax», er en ideologisk plattform for et demokratisk parti i Kurdistan.

Italiensk påtalemyndighet mener derimot Krekar leder internasjonalt terrornettverk med celler i en rekke europeiske land. I retten onsdag raljerte Meling med den italienske aksjonen, som italienerne selv har kalt «den viktigste på 20 år».

Den omfattende saken mot Krekar startet da italiensk politi innledet etterforskning mot en 37 år gammel irakisk kurder i Italia allerede i 2011. Etter hvert omfattet den til slutt 22 mistenkte personer, som alle kunne knyttes til en 37-åring bosatt i Italia.

Meling viser til at de fleste som ble pågrepet i den koordinerte aksjonen i november i fjor, nå er løslatt.

– Saken til italienerne har gått opp som en løve og ned som skinnfell. Det begynte med en liste på 22 personer. I Roma-kjennelsen, (kjennelse om varetekt fra 18. juli 2015, journ.anm.) gis det grunnlag for fengsling av 17 personer. I Trento-kjennelsen (fengslingskjennelse fra 25. november 2015, journ.anm.) er det snakk om 10 personer. Nå står man igjen med to her i Norge og fire i Italia, sier Meling.

I en kommentar til dette peker politiadvokat Signe Aalling i PST på at siktelsene mot to personer i Storbritannia i tillegg står ved lag, selv om de to er løslatt. I tillegg er Fredrikstad-mannen Makwan Karim fortsatt er formelt siktet fra italiensk side, selv om han er norsk statsborger og ikke kan utleveres.

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken

Mulla Krekar er ifølge italiensk politi lederen av et internasjonalt terrornettverk. Selv mener han det er snakk om en ideologisk plattform for et politisk parti.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Mener lapp er oversatt feil

I tillegg til de avlyttede samtalene mener italiensk påtalemyndighet at en lapp gitt til et familiemedlem fra Kongsvinger fengsel viser at Krekar styrte det angivelige terrornettverket fra cella etter at han ble fengslet i 2012.

Lappen Krekar smuglet ut fra fengselet

PST mener mulla Krekar sendte denne lappen fra Kongsvinger fengsel. Bildet er hentet fra nettsiden der lappen ble publisert.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Budskapet i lappen, der Krekar omtalte seg selv som «emir av Rawt», ble senere publisert på en nettside tilknyttet mulla Krekar, forklarte politioverbetjent Geir Øvstedal i PST tirsdag.

I oversettelsen som er lagt til grunn fra italiensk påtalemyndighet heter det at alle «Rawt-medlemmer» skal kutte all kontakt med en britisk statsborger og Fredrikstad-mannen Makwan Karim.

I retten onsdag ba Meling en av de rettsoppnevnte tolkene se på ordet som er oversatt til «medlemmer». Tolkens vurdering var at gjengivelsen ikke er korrekt, og at det i stedet burde stått «de som er tilknyttet Rawt», «tilhengere» eller «støttespillere».

Dommeren i utleveringssaken

Tingrettsdommer Jannicke Johannesen skal vurdere om vilkårene for å utlevere Krekar er til stede.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Lettere om retten fikk innsyn

Meling mener dette er viktig, fordi Krekar i sin forklaring har hevdet at Rawt ennå ikke er etablert som organisasjon, men kun et ideologisk utgangspunkt.

– Dette er ord Krekar bevisst har brukt, for å vise at dette ikke har blitt en organisasjon ennå.

Meling mener lappen er nok et eksempel på lemfeldig omgang med bevis og dårlig oversettelse i utleveringssaken.

– Dette viser hvor mye lettere det hadde vært om retten fikk innsyn i dette, og påtalemyndigheten ikke gjemte seg bak en nektelse.

PST: Mye til for å hente inn mer bevis

Politiadvokat Signe Aalling har tidligere sagt at det ikke er nødvendig å legge fram mer fra den italienske etterforskningen, fordi det kun er spørsmålet om utlevering som skal avgjøres i tingretten.

– Det skal noe spesielt til for å hente inn mer bevismateriale. Bevisene skal ikke prøves her, de skal prøves i det landet som begjærer utlevering, sa Alling mandag.

Onsdag sa politiadvokaten at hun mener det som er lagt frem i retten gjør at vilkårene for utlevering er oppfylt, og viser igjen til kjennelsene fra Italia. Hun viser til skyldkravet i utleveringssaker er «skjellig grunn til mistanke», altså at det er mer enn 50 prosents sannsynlighet for at de siktede har forholdt seg slik det er beskrevet.

Aaling tar Melings kritikk når det gjelder oversettelsen av den nevnte lappen med stor ro.

– Dette er åpenbart et ord som kan ha flere betydninger. Vi mener uansett at innholdet i lappen står på egne ben, uten at det er avgjørende for saken.

Solveig Kristine Høgtun, forsvarer i Krekar-saken

Solveig Kristine Høgtun forsvarer 42-åringen som er bosatt i Drammen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– «Terrorkongen» sitter i Norge

Krekars forsvarer mener også at Krekar burde ha blitt straffeforfulgt i Norge, dersom han var lederen for et terrornettverk. På spørsmål fra tingrettsdommer Jannicke Johannesen innrømmet PSTs politiadvokat Signe Aalling onsdag at dette hadde vært mulig.

Meling viser til at norsk politi har vært klar over Krekars angivelige nettverk i en årrekke, uten å tiltale Krekar. Dette er også grunnen til at Meling tirsdag stevnet Brynjar Lia som vitne. Lia forklarte seg også om Krekars angivelige nettverk i en straffesak i 2012.

– Øvstedal (politioverbetjent Geir Øvstedal i PST, journ.anm.) sa på direkte spørsmål at man har unnlatt å følge terrorbestemmelsen i tilknytning til organisasjonen her til lands. Dersom dette er en terrororganisasjon, sitter terrorkongen – om man skal bruke det begrepet – i Norge, sier Meling.

Den 42 år gamle irakiske statsborgeren bosatt i Drammen motsetter seg også utlevering. Han forklarer at han har kjent Krekar i flere år, men nekter for å være en del av et terrornettverk.

Etter min mening er dette noe norsk politi og italiensk politi står bak, for å sende Krekar ut av landet. Da har andre blitt ofre for dette, sa 42-åringen, som ønsker å være anonym, i sin forklaring mandag.

Dommer Jannicke Johannesen sa onsdag at hun regner med å ha avgjort utleveringsspørsmålet mot slutten av juni.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger