Medisiner skal få enklere info-vedlegg

I dag har mange legemidler endeløse lister over bivirkninger. Nå skal Legemiddelverket forenkle infomasjonen som de mener skremmer pasientene og fører til feil bruk.

Mari Solberg

Farmasøyt Mari Solberg på Vitusapoteket på Jernbanetorget i Oslo sier hun merker at mange pasienter syns det er vanskelig å forstå all informasjonen som er presset inn i pakningsvedleggene.

Foto: Tom B. Ingebrigtsen/NRK

I dag følger det ofte side på side med bitte liten skrift med som pakningsvedlegg til de fleste medisiner.

Mange misforstår vedlegget som følger med i medisinpakkene, og tar feil dose eller dropper pillene i redsel for lange lister over bivirkninger. Nå skal slik informasjon bli lettere å forstå, og det skal bli mindre fokus på bivirkninger.

– Verdiløse vedlegg

Apoteker Mari Solberg på Jernbanetorget i Oslo sier at pakningsvedleggene er altfor lange i dag.

– Det er viktig at pasientene leser informasjonen, men slik som vedleggene er i dag, er de verdiløse, sier hun.

Apotek og medisiner

Tidligere undersøkelser viser at 1 av 3 pasienter bruker medisiner feil.

Foto: Berit Roald / SCANPIX

På apoteket merker hun daglig at pasienter syns det er vanskelig å forstå all informasjonen som er presset inn i pakningsvedleggene. Hun forteller at pasienter forveksler medisiner og bruker dem feil, noe som kan få alvorlige følger.

Nå får hun støtte av Legemiddelverket, hvor Steinar Madsen som er enig i at informasjonen for ofte er uforståelig for pasientene.

Mange blir skremt av bivirkningslista

Mange blir skremt av informasjonsflommen og kaster vedleggene sammen med innpakningen. Informasjonsflommen virker dermed mot sin hensikt.

– Lange lister med bivirkninger gjør at mange ikke tar medisinen. Andre tar feil dose, eller forstår ikke hvordan de skal ta medisinene. Dette kan få alvorlige følger."

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk
Steinar Madsen

Steinar Madsen er lege og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Foto: Statens legemiddelverk

– I pakningsvedlegget står det listet opp veldig mange bivirkninger. Mange tar ikke medisinene sine i redsel for disse. Andre tar feil av forskjellige pakninger, de tar dobbel dose, eller forstår ikke hvordan de skal ta medisinene, sier han.

Det at altfor få tar seg tid til å lese papirene i pakken, og at enda færre forstår hva som står, betyr at medisinene ikke får den virkningen de skal ha.

– Dette kan få alvorlige følger for pasientene, sier Madsen.

Han vil ha slutt på lange tekster, mange fremmedord og liten skrift som gjør det lite fristende å sette seg inn i detaljene.

Legemiddelverket tar nå tak i problemet, og vil i første omgang lage egne skriv med enklere tekst og figurer, som kan deles ut av legen eller apoteket. Disse kommer i tillegg til pakningsvedleggene, som er laget av produsentene. – Vi jobber også med å forbedre selve pakningene og språket i pakningsvedleggene fra produsentene, sier Madsen.

Toner ned fokus på bivirkninger

Nå skal de lage mer lettfattelige informasjonsark for de mest brukte medisinene, der det i enkelt språk og bilder skal forklares hvordan medisinene skal brukes, og hva pasienten skal gjøre – og ikke gjøre – i perioden hvor han eller hun tar medisinene.

– Vi skal lage et enkelt alternativ som alle kan forstå, sier Madsen.

Han sier vekten på alle bivirkningene skal tones ned.

– Det er jo slik at når pasienten og legen snakker sammen, så gjøres det en vurdering og bestemmes at pasienten skal ha medisinen. Da kan det være forvirrende når pasienten i ettertid leser om hundrevis av bivirkninger som de kan så, sier han.

Vil skape mer trygghet

Hege Gjessing

Hege Gjessing er president i Legeforeningen.

Foto: Legeforeningen/CC

Hege Gjessing, som er president i Legeforeningen, er glad for forenklingen.

– Det er viktig med enkel og klar informasjon, sier hun, og peker på at mange synes det er ubehagelig å ta medisiner.

– Klare kjøreregler kan skape trygghet og bidra til at flere bruker den medisinen de er blitt rådet til å ta, sier hun til NRK.

LES OGSÅ:

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger