Lappen kan ryke for bilførere på vanedannende medisiner

Nye og strengere regler skal motivere pasienter til å trappe ned på vanedannende legemidler. Mange bilførere, som går på medisiner som sovetabletter og valium, må nå søke om å få beholde lappen.

Piller

Helsemyndighetene strammer inn på hvor mye bilførere kan ta av medisiner som sovetabletter og valium.

Foto: Rolf Øhman / Scanpix

Helsemyndighetene tar nå grep for å få ned tallet på bilførere som kjører med for mye vanedannende medisiner i kroppen.

Medisinene det er snakk om er beroligende og angstdempende, som valium, sovemedisin, vival og stesolid.

– Vi har nå innført klarere grenser for hvor mye pasientene kan bruke av en del medisiner, sier assisterende fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle Melhus.

Mange pasienter blir avhengige

Legemiddel

Nye dosegrenser på en rekke medisiner ble innført i sommer.

Foto: Scanpix / SCANPIX

I en undersøkelse som Rogaland A-senter har gjort innrømmer mange fastleger at de skriver ut angst og smertestillende medisiner til pasienter som ikke virker.

Medisinene kan imidlertid gjøre folk avhengige, og etter lang tids bruk er effekten ofte borte, sier Dahle Melhus.

– Det som henger igjen er det sløvende, og at man er mindre oppmerksom, sier hun.

Men nå blir det altså vanskeligere for disse pasientene å beholde lappen. Dersom pasienten bruker mer av en medisin enn det legen har tillatt, kan lappen ryke i opptil ett år.

– Det er satt opp dosegrenser for de ulike medikamentene, der en skiller mellom hva som er greit i trafikken. Og så har en noen grenser der en faktisk må søke om en dispansasjon for å få fortsette å kjøre bil, sier Dahle Melhus.

Reagerer kraftig når de mister lappen

De nye dosereglene ble innført i sommer. Dahle Melhus tror regelverket kan få flere pasienter til å starte nedtrapping av medisiner som de er blitt avhengive av.

– Jeg tror absolutt at det kan være en drivkraft og et initiativ til å sette i gang, sammen med legen sin, å trappe ned på disse medikamentene, sier hun.

Hun mener folk ofte ser på det på ha førerkort som en grunleggende rettighet, og forteller at mange reagerer kraftig når de blir fratatt førerkortet.

– Mange flere vil miste lappen

I perioden fra januar til juli i år mistet 25 personer i Stavanger-distriktet førerkortet på grunn av bruk av vanedannende medisiner.

Fastlege Kristian Høines tror tallet vil stige med det nye regelverket. Han ønsker de nye dosegrensene velkommen.

– Det kan være et stor hjelpemiddel i forhold til å vise rent praktisk overfor pasientene at nå er det et forbruk som ikke er forenelig med det å kjøre bil, sier han.

– Det er nok relativt mange der ute som er i en situasjon der de ikke burde kjøre bil, avslutter fastlegen.