KrF åpner for Moria-løsning med opposisjonen

KrF jobber nå for å bli enig med de andre regjeringspartiene om å hente barn fra den overfylte Moria-leiren i Hellas. Hvis det ikke går, åpner partiet for samarbeid med opposisjonen.

Moria-leir på Lesvos, Hellas,

Flere land i Europa vil hente barn fra Moria-leiren i Hellas.

Foto: Knut Bry / Tinagent

– Vi jobber primært for å finne en løsning sammen med de to andre regjeringspartiene, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Og løsningen, sett med KrFs øyne, bør være en klar bestilling til regjeringen om at Norge skal være med å bidra, og hente sårbare barn eller familier.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF

Foto: Fredrik Hagen

Men hvis vi ikke når fram til noen løsning den veien, så er vi opptatt av å få til et flertall på Stortinget. Og da må vi jo gå til de andre partiene for å se om det er mulig å enes om noe som kan gi regjeringen en klar melding om å hente sårbare grupper til Norge, sier han.

Vil ikke tallfeste

Både KrF og Venstre ønsker å hente mindreårige fra den beryktede Moria-leiren i Hellas, mens Høyre har ønsket en felles og varig europeisk løsning. Flere europeiske land har nå sagt seg villig til å ta imot et visst antall barn. KrF har ikke noen formening om hvor mange Norge bør ta imot, det får være opp til skjønn i regjeringen, ifølge Grøvan.

– I forhold til antall, og ikke minst at en henter mennesker som får muligheten til å bli, sier han.

Grøvan mener de som hentes må være flyktninger som vil ha rett til asyl i Norge, og ikke må sendes ut av landet etter kort tid. Det siste gjelder for unge afghanske gutter, som det også finnes en del av i Moira-leiren.

SV inviterer til samarbeid

Etter Grøvans uttalelser, har SV nå sendt en forespørsel om samarbeid til KrF, Venstre, Senterpartiet og Ap. Målet er å bli enige om en løsning i Stortinget, sier SVs innvandringspolitiske talsperson, Karin Andersen.

– Alle disse partiene har på ulikt vis sagt at det er aktuelt å hente noen fra Moria-leiren. Vi er villige til å forhandle, sier Andersen.

– Alt er bedre enn ingenting, legger hun til.

FrP bekymret

Frp har tidligere advart mot løsningen KrF jobber for.

– Det er vanskelig å drive en ansvarlig politikk og stå opp mot denne «asyllobbyen». Da blir man sett på som iskald. Det er derfor all grunn til å bekymre seg for at Høyre vil bøye av for presset, sa innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim til NRK.

Les også:

Mener Norge kan velge

Det er kommet retningslinjer fra EU-kommisjonen for hvilke grupper som bør prioriteres for å bli hentet ut av leiren. Grøvan mener disse retningslinjene åpner for at hvert enkelt land kan velge, noe som har vært et viktig poeng for Høyre.

– Vi tror det er viktig at Norge bruker den muligheten og den retten sånn at vi kan sikre oss at iallfall flest mulig av de som kommer til Norge får muligheten til å bli her på varig basis, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger