Hopp til innhold

KrF vil endre abortloven – men svarer ikke om selvbestemt abort

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad svarer verken ja eller nei på spørsmål om partiet er for selvbestemt abort i dagens partilederutspørring.

For eller mot selvbestemt abort?

Det spørsmålet var ikke lett å svare på for KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad:

– At rettsvernet for ufødte barn forsvinner etter uke 12, det mener vi er dramatisk, sa Ropstad.

Svarer ikke om 12-ukersgrensen

– Er dere for eller mot selvbestemt abort? spurte programleder Astrid Randen.

– Vi ønsker å styrke barnets rettsvern, og en større og mer kraftfull politikk for å redusere antall uønskede graviditeter. Vi vil unngå at kvinner må stå i det vanskelige valget.

– Er KrF for eller mot selvbestemt abort?

– Vi ønsker et nytt lovverk som i større grad anerkjenner barnets menneskeverd og som i større grad er tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi, og som samtidig ivaretar kvinnens trygghet og helse.

– Men er KrF for eller mot selvbestemt abort, hvorfor kan du ikke svare på det?

– KrFs program sier at vi ønsker å styrke barnets menneskeverd.

Arendalsuka 2021 - Partilederdebatt

Hvem vil gjøre mest for norske barn? Rødt-leder Bjørnar Moxnes møtte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i duell i mandagens partilederdebatt. I dag sa Ropstad at KrF vil fortsette å øke barnetrygden – og at det vil få en prislapp på om lag 5 milliarder kroner.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Ønsker utredning om abortloven

På gjentatte spørsmål om KrF er for at kvinner selv skal bestemme unnlot Ropstad å svare tydelig ja eller nei.

Ropstad pekte på at antall aborter som gjennomføres i løpet av et år har gått ned med 4000 siden 2012, fra 15.000 til 11.000.

Han la likevel vekt på at flertallet på Stortinget ikke ønsker en innskrenking av dagens abortlov.

– Den politiske realiteten i dag er dessverre der at fire av fem parti på venstresiden ønsker en radikal utvidelse av abortloven. Så den store jobben for KrF blir å unngå at abortloven blir radikalt utvidet hvis venstresiden vinner makten.

Utelukker ikke innskrenking av dagens grense

I KrFs partiprogram står det at partiet ønsker å endre dagens abortlov, og jobbe for en lov som ivaretar fosterets «rett til liv».

De vil også jobbe for å få ned antall uønskede graviditeter, blant annet gjennom bedre tilgang til prevensjon.

Samtidig ønsker KrF at staten skal bidra med økt støtte til personer i vanskelige situasjoner som ønsker å gjennomføre svangerskapet.

Ropstad understreket at partiet ikke ønsker et totalforbud mot abort.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad under Arendalsuka 2021.

KrFs viktigste valgkampsak er familiepolitikk. Det innebærer også politikk for å få ned antall uønskede graviditeter.

Foto: Jaran Ree Michelsen / NRK

Men på spørsmål om partiet ønsker å innskrenke dagens abortgrense som går ved 12 uker, avviste Ropstad ikke dette:

– Programmet vårt peker i en retning, og så har vi ikke de eksakte svarene på det.

Mener egenskaper ved barnet ikke bør være grunnlag for abort

Da KrF ønsket å innskrenke deler av abortloven som åpner for senaborter ved sykdom eller kromosomfeil hos fosteret, vekket det liv i en abortdebatt som i mange år hadde vært i dvale i Norge.

Det skjedde i sammenheng med at partiet ble del av Solberg-regjeringen i 2018.

Partiet mener at egenskaper ved fosteret, for eksempel kromosomfeil, ikke bør være selvstendig grunnlag for abort. Disse abortene skjer gjerne etter selvbestemmelsesgrensen i uke 12, fordi det kreves fosterdiagnostikk for avdekke slike tilstander.

– Når det for eksempel er kromosomfeil eller Downs syndrom, så mener vi at det ikke bør være et selvstendig kriterium for å kunne ta abort.

AKTUELT NÅ