Hopp til innhold

KrF-Grøvan anklager partiet for udemokratisk prosess

Tilhengerne av at KrF forblir i opposisjon frykter deres syn blir urettferdig behandlet på landsmøtet. – Udemokratisk og ugreit, mener Hans Fredrik Grøvan, og varsler omkamp.

Hans Fredrik Grøvan på kontoret sitt på Stortinget 2

REAGERER: Hans Fredrik Grøvan er blant de fremste talspersonene for å beholde status quo. Stortingsrepresentanten mener hans alternativ ikke får en reell sjanse dersom voteringen på landsmøtet blir slik flertallet i landsstyret går inn for.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Striden i KrF hardner til. Partiet er ikke bare splittet i synet på regjeringsdeltakelse. Partiet er også splittet i synet på hvordan valget skal foregå på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Som NRK erfarte fredag, fikk KrF-leder Knut Arild Hareide gjennomslag i landsstyret for at de skal stemme i to omganger. Først skal salen ta stilling til om KrF skal søke regjeringsmakt, eller ikke. Om flertallet svarer «ja», blir det en runde til. Der skal alle 190 delegater, også de som i utgangspunktet ville forbli i opposisjon, svare på om KrF skal velge dagens regjering eller søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

– Politisk overstyring

Tirsdag kveld offentliggjorde KrF sentralt sakspapirene til landsmøtet.

Men slettes ikke alle er enige i fremgangsmåten det legges opp til. Én av dem er stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder.

– Jeg synes det er en politisk styrt prosess som jeg ikke opplever som demokratisk, og som jeg tar sterkt avstand fra, sier han til NRK.

Grøvan er blant de fremste talspersonene for at KrF bør forbli i opposisjon. Som NRK tidligere har fortalt er et betydelig mindretall av lokallagslederne enige med ham. Men ifølge Grøvan legger den foreslåtte rekkefølgen i stemmegivningen opp til at hans forslag uansett kommer til å tape. For i første runde blir det to mot én når både de som støtter at KrF skal gå i dagens regjering, og de som støtter Hareides råd om å gå i regjering med Ap og Sp, samles i én bolk.

– Her slås to av forslagene sammen på en veldig kunstig og unaturlig måte, sier Grøvan.

– Ingen har fremmet et forslag som kun sier at vi skal gå i regjering. Derfor blir dette helt feil, og det blir en politisk overstyring for å luke ut et forslag i en tidlig fase. Du fratar delegatene muligheten til å kunne ta stilling til de tre forslagene som ligger på bordet på en likeverdig måte.

Omkamp på landsmøtet

Allerede i helgen varslet lederen for KrFs kvinnebevegelse omkamp om hvordan regjeringsspørsmålet skal voteres over på landsmøtet.

Ann Kathrine Skjørshammer

UENIG: Ann Kathrine Skjørshammer ønsker at landsmøtedelegatene skal stemme over tre likestilte alternativer.

Foto: Kristelig Folkeparti
Bjørg Tørresdal

LEDER LANDSMØTET 1: Bjørg Tørresdal var innvalgt på Stortinget fra Rogaland fra 2001 til 2009.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Hans Olav Syversen (KrF)

LEDER LANDSMØTET 2: Hans Olav Syversen var leder av Stortingets finanskomité i forrige periode, men kom ikke inn på Stortinget ved valget i 2017.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Også Grøvan er tydelig på at han ikke kommer til å gi seg. Han understreker at landsmøtet har det siste ordet, også når det gjelder hvordan voteringen skal foregå.

Han ser for seg en mulig løsning der delegatene først stemmer over alle tre alternativer. Deretter går vinnerne, altså de to forslagene som fikk flest stemmer, videre til «finalen».

Hva sier du til dem som mener at forslaget om å forbli i opposisjon kun er en taktisk manøver for å splitte feltet og sørge for at Hareide ikke får viljen sin?

– Vi mener at vårt forslag best ivaretar de løftene vi ga før valget, nemlig at vi ville være i opposisjon om vi ikke får vårt primære ønske (en regjering med Høyre, Venstre og KrF, journ.anm.). Vi har fått mange gjennomslag i opposisjon, og vi tydeliggjør det ved å si at vi er på ikke-sosialistisk side, sier Grøvan og legger til:

– Vi slipper også å kaste en populær statsminister, og vi slipper en stor strid i partiet. Løsningen om en tredje vei ivaretar fellesskapet i et parti som har slitt på målingene over flere år.

– Landsmøtet bestemmer

Partileder Knut Arild Hareide er i kveld i Ålesund, hvor han deltar på et KrF-møte sammen med nestleder Olaug Bollestad.

– Det er landsmøtet som bestemmer voteringsrekkefølgen. Vi i partiledelsen har sammen med landsstyret laget et forslaget i tråd med det intensjonen på landsstyremøtet 28. september. Det betyr at vi ønsker en reell avklaring og et reelt veivalg. Så er det landsmøtet som skal bestemme dette, sier Hareide.

– Vi må alle forholde oss til den beslutningen, også når det gjelder votering, som landsmøtet bestemmer.

– Grøvan mener dette er politisk styring som ikke er demokratisk?

– Til det svarer jeg at det er landsstyret som skal lande dette. Jeg er avslappet til hvordan voteringen blir.

– Hva synes du om at striden om votering skaper splid i partiet?

– Jeg opplever at hver minste detalj nå skaper en enorm oppmerksomhet rundt KrF. Det gir oss en unik mulighet til å løfte de politiske sakene. Veldig mange ser at vi trenger et verdiparti som ikke bare teller kroner og ører. Vi ser også på de siste målingene en økt oppslutning som preger partiet. Det gleder meg, sier Hareide.

Tirsdag morgen meldte Trønder-Avisa at to tidligere stortingspolitikerne Bjørg Tørresdal og Hans Olav Syversen skal dirigere det ekstraordinære KrF-landsmøtet 2. november.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger