Hopp til innhold

– Mange i KrF har ikke forstått hvor viktig dette er

Lederen for KrFs kvinnebevegelse varsler omkamp om hvordan regjeringsspørsmålet skal voteres over på landsmøtet i november.

Ann Kathrine Skjørshammer

VARSLER OMKAMP: Ann Kathrine Skjørshammer leder KrF Kvinner, og mener landsmøtedelegatene burde fått tre alternativer å stemme over. - Da ville man få synliggjort den reelle tilslutningen til Hareides valg, men det er det man egentlig ikke ønsker, sier hun. 

Foto: Kristelig Folkeparti

– I KrF ønsker vi helst konsensus og fordragelighet, men nå har alvoret seget inn. Vi har ingen tradisjon for å gå ut mot partilederens standpunkt. Men nå snakker vi etterhvert om partiets sjel, og da må man tørre å være tydelig, sier Ann Kathrine Skjørshammer til NRK.

Sent fredag kveld ble Skjørshammer nedstemt i telefonkonferansen i KrFs landsstyre. Flertallet vedtok en todelt avstemningsrekkefølge når delegatene på landsmøtet skal avgjøre regjeringsspørsmålet 2. november.

Strid om votering

Vedtaket som både KrFs landsstyre og sentralstyre nå har gitt tilslutning til, legger opp til at delegatene først skal svare ja eller nei på om de ønsker å gå i regjering.

Deretter skal det eventuelt voteres over hvilket regjeringsalternativ man vil støtte.

Ønsket fra partiets tungvektere Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten om å også stemme over «den tredje vei» – at partiet forblir der det er, ble dermed nedstemt.

Etter det NRK får opplyst stemte 26 medlemmer av landsstyret for den todelte avstemningsrekkefølgen, mens 10 stemte mot.

– Mangler legitimitet

Skjørshammer ønsket alle tre alternativene til votering samtidig, og mener en todelt avstemning ikke vil synliggjøre at det kanskje ikke er et rent flertall på landsmøtet for å gå til venstre.

Bollestad-Hareide

FIKK GJENNOMSLAG: Knut Arild Hareide fikk fredag kveld gjennomslag for ledelsens ønske om avstemningsrekkefølge i regjeringsspørsmålet når KrF samles til ekstraordinært landsmøte 2. november

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

– Ja, jeg tror det. Den avstemningsrekkefølgen som nå er bestemt, er en strategisk beslutning. Det er veldig bevisst hvilken rekkefølge man ønsker fra ledelsens side. Jeg tror ikke alle skjønner hvor viktig det er.

Hun tror avstemningen nå legges opp slik for å dekke over at det kanskje ikke er rent flertall på landsmøtet for å felle dagens regjering.

– Da ville man få synliggjort den reelle tilslutningen til Hareides valg, men det er det man egentlig ikke ønsker, sier hun.

Skjørshammer er helt sikker på at det nå blir en debatt også om avstemningsrekkefølgen på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

– Ja, det er jeg sikker på. For det er landsmøtet som bestemmer. Det foreligger en anbefaling fra landsstyremøtet, men det er landsmøtet som bestemmer.

Svært få andre i KrFs ledelse har tatt telefonen idag. KrF-leder Knut Arild Hareide skriver i en SMS til NRK at han ikke vil kommentere spørsmålet om avstemningsrekkefølge før sakspapirene er sendt ut i partiorganisasjonen.

– En rett beslutning

Svein Iversen, som er KrFs fylkesleder i Troms og Finnmark, mener derimot beslutningen som er tatt i landsstyret er riktig.

Svein Iversen, leder for sentralstyret i Motorførernes Avholdsforbund

EN RETT BESLUTNING: Landsstyret samlet seg om en prinsippiell avklaring om regjeringsdeltakelse først, og det var rett beslutning, sier KrFs fylkesleder i Troms og Finnmark, Svein Iversen.

Foto: Knut Klevstad

– Det var noen som ønsket tre likestilte alternativ. Å gå til venstre, til høyre, eller å forbli i opposisjon. Det landsstyret samlet seg om var en prinsippiell avklaring om regjeringsdeltakelse først. Det positive er at nå kan lokal- og fylkeslagene forholde seg til den rekkefølgen som er vedtatt, sier Iversen.

Men heller ikke han er sikker på om det ikke blir omkamp i landsmøtesalen.

– Det kan godt bli en prosedyredebatt i landsmøtesalen. Det er ikke sikkert dette lander endelig før vi er der.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger