Hopp til innhold

Ropstad: – KrF går ikke inn i regjering for enhver pris

KrFs stortingsgruppe og sentralstyre sa onsdag enstemmig ja å gå inn i formelle regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Kjell Ingolf Ropstad

SKAL FORHANDLE: Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad sier KrF må få reelle gjennomslag for sine hjertesaker om de skal si ja til å gå inn i Solberg-regjeringa. Han bekrefter at abortspørsmålet blir en del av forhandlingene.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Det var stor entusiasme. Mange ser at dette er en god forhandlingsmulighet, sa partileder Knut Arild Hareide.

Ifølge partilederen ligger alle politiske saker på bordet i de kommende forhandlingene som starter på nyåret.

– Vi fikk tydelig krav fra stortingsgruppa og sentralstyret. KrF går ikke inn for enhver pris. Vi må ha betydelige gjennomslag på viktige felt, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Abort-spørsmålet blir en del av forhandlingene

Nestlederen trakk fram den kristne verdiarven, barnereform, likeverdsreform, klima og fattigdom som viktige områder.

– Det er viktig å få gjennomslag for en helhet, presiserte Ropstad.

Ropstad bekreftet at abort-spørsmålet har vært en del av sonderingene så langt, og at dette spørsmålet vil bli en del av forhandlingene på nyåret.

– Det er naturlig at abortspørsmålet blir en del av forhandlingene, men jeg ønsker ikke å gå i detalj nå, sa Hareide.

SKAL FORHANDLE: Dette vet vi så langt om regjeringsforhandlingene.

Hareide med inntil videre

2. november stemte et knapt flertall i KrF for at partiet skal forsøke å gå inn i Solberg-regjeringa under et ekstraordinært landsmøte.

Partileder Knut Arild Hareide anbefalte å søke mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og har sagt det er naturlig at han går av dersom KrF går inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Hareide sier han skal tre tilbake som partileder den dagen en eventuell regjeringsplattform ligger klar, og at han fram til det ønsker å støtte opp om forhandlingsdelegasjonen.

– Jeg ønsker at vi skal lykkes med veivalget KrF har tatt, og jeg skal gjøre det jeg kan, bekreftet Hareide onsdag.

– Det er jo ikke gitt at vi lykkes, men vi skal gjøre det vi kan. Det blir vanskelige samtaler, og det er naturlig at Hareide er med i den rollen han har, skjøt Ropstad inn.

Knut Arild Hareide

STØTTER: Knut Arild Hareide kommer til å fortsette som partileder i KrF mens forhandlingene pågår, men sier det er naturlig at han går av, dersom partiet lykkes med å bli enige om en regjeringsplattform med Solberg-regjeringa.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Varsler tydeligere Ap i opposisjon

– Dersom KrF går inn og danner en flertallsregjering, blir det ikke lenger mulig for Arbeiderpartiet å få gjennomslag for politikken vår, slik vi har fått i denne stortingsperioden, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Da kommer Arbeiderpartiet til å bli et tradisjonelt opposisjonsparti, med en tydelig alternativ politikk til dagens regjering, sier Tajik.

KrF har siden 22. november sittet i sonderinger med regjeringspartiene for å berede grunnen for forhandlinger.

– Sonderingene har vært mer sortering og kartlegging av ulike standpunkt: Hva som er vanskelig og lett. Det har ikke så langt vært reelle forhandlinger, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

18. desember ga Frps landsstyre sin godkjennelse til at partiet kan starte regjeringsforhandlinger med KrF.

– Vi trenger gjennomslag for våre saker. Det blir ikke noen ny regjeringsplattform uten at vi får betydelige gjennomslag, uttalte partileder Siv Jensen (Frp).

Partileder Siv Jensen på FrPs landstyremøte.

Partileder Siv Jensen på FrPs landsstyremøte.

AKTUELT NÅ