Krever vesentlig lavere straff

26-åringen som er tiltalt for drapet på Faiza Ashraf hadde en plan som var både grotesk og forvillet, men det finnes ikke bevis for at han planla å drepe henne, mener forsvarer Frode Sulland.

Frode Sulland og statsadvokat Carl Fari

26-åringens forsvarer Frode Sulland og statsadvokat Carl Fari.

Foto: Anders Brekke / NRK

26-åringens forsvarer fortsatte sin sluttprosedyre i Asker og Bærum tingrett fredag.

Aktor Carl Fari gikk løs på troverdigheten til begge de tiltalte i sin sluttprosedyre torsdag, og krevde henholdsvis 19 og 20 års fengsel for de to.

Sulland mener 26-åringen må frifinnes for første tiltalepost, som dreier seg om planlagt drap, og krever derfor en «vesentlig lavere straff».

– Det finnes ingen positive bevis, i form av vitner, teledata og så videre å støtte seg på. Det er heller ingenting som støtter en drapsplan, eller en teori om drapsplan. Det er en påstand som springer ut av det tragiske dødsfallet, supplert med logiske innvendinger, vurderinger og synsinger, sier Sulland.

Sulland peker videre på 26-åringens plan om å ramme den medtiltalte 29-åringen i stedet for Faiza Ashraf, og selvmordsforsøket i fengsel .

– Hovedpoenget er at det er verken i 26-åringens forklaringer eller andre fremlagte bevis er tilstrekkelige holdepunkter for at 29-åringen har hatt planer om å ta livet av Faiza. Hadde ikke han planer, er det umulig at 26-åringen på egen hånd skulle ha slike planer og tanker, sier han.

26-åringen har innrømmet bortføring med døden til følge.

Les: – Planla syreangrep på Faiza
Les: – Ville bare snakke med Faiza

– En grotesk plan

Sulland trekker fram to hovedbevis som han mener styrker 26-åringens forklaring i «vesentlig grad»:

  • Handlemåten, forberedelsene og innkjøpene. Dette stemmer med 26-åringens plan om å la Faiza vente i skogen til 29-åringen dukket opp, for så å ta livet av ham i stedet.

– Det er selvfølgelig en helt grotesk og forvillet plan. Den er også milevis unna den snille og rolige personen familien og de nærmeste kjente, sier Sulland.

  • Vurderingene til de rettspsykiatriske sakkyndige. Deres tilbakemelding har vært at 26-åringen har levert en sammenhengende og konsistent forklaring, og at han er «konkret i sin tankegang».

– Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å konstruere en historie med slike elementer som denne forklaringen har, sier Sulland.

– Det kan ikke være noen tvil om at de sakkyndige mente forklaringen om hendelsesforløpet kan legges til grunn. De skal ikke vurdere bevis eller troverdighet, men det de har forklart gir retten betydelig veiledning. De har også et langt bedre og solid fundament for sine vurderinger enn noen av oss andre, sier han.

Les også: Innrømmer løgn i avhør

26-åringen er erklært strafferettslig tilregnelig.

26-åringen forklarer seg i Faiza-saken

26-åringen på tiltalebenken i Asker og Bærum tingrett.

Foto: Illustrasjon: Karl Gundersen

– Passer ikke med Dexter-besettelsen

I de innledende prosedyrene brukte Sulland mye tid på å dokumentere 26-åringens besettelse av TV-serien «Dexter», der hovedpersonen tar livet av drapsmenn, samt hans mentale tilstand.

Ifølge 26-åringen var det «Dexter» som inspirerte ham til å planlegge å drepe 29-åringen i stedet for Faiza. Han har forklart detaljert hvordan 29-åringen skulle drepes og brennes.

Les: Måtte stanse skrekkfilmvisning i retten
Les: – Ville droppe hele greia

Rettspsykiatere har konkludert med at 26-åringen var besatt, men at han ikke led av noen psykotisk vrangforestilling. Han var hele tiden klar over hvem han var og hva han gjorde, sier Sulland.

– Dersom han var besatt av «Dexter», hvordan skal det lede til at han i denne rollen skulle ønske å ta livet av offeret? Det er fullstendig paradoksalt, sier han.

Sulland mener også det er tydelig at drapet var et uhell, ettersom hun ble kvalt av strips rundt halsen.

Les: «Jeg er redd han skal drepe meg»

Vil ikke betale erstatning

Forsvaret vil også at 26-åringen skal frifinnes for kravet om oppreisning.

Ashraf-familiens bistandsadvokat, Harald Stabell, redegjorde torsdag for erstatningskravet fra familien.

Kravet er på inntil 250.000 kroner til hver av foreldrene samt Faizas bror, og omfatter også utgifter til begravelse.

Ingen av de tiltalte motsatte seg dette da kravet ble presentert.

Begge kravene bestrides imidlertid av forsvaret, som mener det ikke er hjemmel for å kreve dette, opplyste Stine Nybø da hun fullførte forsvarets prosedyre.

SISTE NYTT

Siste meldinger