Krekar møtte i Høyesterett

Mulla Krekar vet ikke selv hvorfor han er utvist fra Norge. Nå skal Høyesterett vurdere om han er en fare for rikets sikkerhet.

Harald Stabell og mulla Krekar

Mulla Krekar med sin advokat Harald Stabell.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Mulla Krekar ble utvist fra Norge i 2003 av hensyn til rikets sikkerhet, men kunne ikke bli sendt ut av landet på grunn av de farlige forholdene i Irak.

I november i fjor avslo Borgarting lagmannsrett Krekars anke, og slo fast at Krekar kan utvises fra Norge.

Ettersom han ikke kunne sendes tilbake til Irak, ble Krekar fratatt alle rettigheter han normalt ville hatt i Norge. Det innebærer at han ikke kan forlate landet, og han har ikke arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse.

Les også: Krekar kan utvises

Krever innsyn

Nå vil mulla Krekars forsvarer Harald Stabell kreve innsyn i selve grunnlaget for utvisningsvedtaket. Høyesterett skal vurdere gyldigheten av vedtaket, og vurdere om han egentlig er en fare for rikets sikkerhet.

Les også: Krekar på FNs terrorliste

- Han er en frisk person som ikke kan gå ut, jobbe, eller holde foredrag. Han er helt avhengig av andre. Det kan være at en som holder seg skjult for myndigheter i andre land har det slik, men han har det slik i det norske samfunn, som er helt annerledes, sa Stabell i Høyesterett i dag.

Hør: USA: Krekar er en terrorfare

Regjeringsadvokat Tolle Stabell vil fortelle mer om hva Krekar har bedrevet tiden sin med i Norge. Han har allerede fortalt at Krekar har vært i Nord-Irak, noe som er uvanlig for en flyktning.

Tolle Stabell vil også fortelle om Krekars tilknytning til den kurdiske gruppen Ansar al-Islam, og forklare hva slags holdninger de har.

Hemmelige beslutninger

Harald Stabell legger vekt på at alle beslutninger om rikets sikkerhet er hemmelige. Han tviler på om rettssikkerheten er ivaretatt, fordi myndighetene holder tilbake opplysninger.

Ettersom vedtaket ble fattet av den politiske ledelsen i Norge, er det usikkert om man kan få innsyn i dette.

Mulla Krekar vet ikke selv hva som er hovedbevisene og hovedgrunnene til utvisningsvedtaket, som ble fattet av Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet.

- For Krekar har dette betydd en svekket rettssikkerhet ved forvaltningsbehandlingen. Dette bør rettes opp ved en domstolsbehandling, sier Stabell.

Ingen tiltalte

Mulla Krekar selv sitter på tilhørerbenken. Det er ingen tiltalte i Høyesterett.

Hvis Krekars ankesak vinner frem, må saken gå videre og behandles på nytt i en annen instans. Dersom han taper, blir dommen fra lagmannsretten og utvisningen stående.

I tillegg til forsvarer Harald Stabell og regjeringsadvokat Tolle Stabell, skal daværende kommunalminister Erna Solberg og sjefen for politiets sikkerhetstjeneste forklare seg skriftlig. Dette er fordi de er taushetsbelagt i saken.

Det er satt av fire dager til saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger