Krekar kan utvises

Mulla Krekar kan utvises fra Norge, slår Borgarting lagmannsrett fast.

Krekar
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Han må også betale statens saksomkostninger på 290.000 kroner. 

Lagmannsretten har forkastet anken fra mulla Krekar og er kommet til samme konklusjon som Oslo tingrett. 

Det var tidligere statsråd Erna Solberg (H) som i 2003 besluttet å utvise Krekar fra Norge på grunn av hensynet til rikets sikkerhet.

- All den støyen som er blitt laget av forsvarere og andre, er nå avvist, sier Solberg til NRK i en kommentar til dommen. 

Erna Solberg om dommen

Sendes ikke ut nå

Krekar blir likevel ikke sendt ut av Norge umiddelbart  på grunn av de farlige forholdene i Irak.

– Det er på det rene at vedtaket på det nåværende tidspunkt ikke vil bli effektuert, idet forholdene i Irak anses av en slik karakter at han av hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser ikke kan returneres dit, heter det i dommen.

Krekar blir derimot fratatt alle rettigheter han normalt ville hatt i Norge fram til utvisningen kan skje. Han mister sin arbeidstillatelse, oppholdstillatelse og bosettingstillatelse.

I tillegg mister han også de norske reisedokumentene og vil derfor ikke kunne bevege seg utenfor Norges grenser.

Domstolen skriver at den har hatt begrenset mulighet til å prøve spørsmålet om norske interesser er truet dersom Krekar fortsatt får oppholde seg i Norge.

Årsaken er at de hemmelige opplysningene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeidet, og som Kommunaldepartementet har lagt til grunn for utvisningen, ikke ble presentert under rettsforhandlingene.

Krekars advokater har både under tingrettens og lagmannsrettens behandling, søkt Kongen i statsråd om at Erna Solberg og PST-sjef Jørn Holme skulle bli løst fra sin taushetsplikt i saken. De fikk avslag ved begge anledninger.

Skuffet

Mullah Krekars advokat, Arvid Sjødin, er skuffet over dommen fra lagmannsretten, men verken han eller hans klient har gitt opp. Sjødin utelukker ikke at de tar saken videre til Høyesterett.

Krekars advokat om dommen

Se vedtaket her

SISTE NYTT

Siste meldinger