Normal

Krekar fengslet i åtte uker

Oslo tingrett vedtok onsdag å varetektsfengsle mulla Krekar i åtte uker. Retten mener Krekar må ha skjønt at hans utsagn kan oppfattes som skjulte trusler, egnet til å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Mulla Krekar varetektsfengsles

Mulla Krekar, her sammen med forsvarer Arvid Sjødin, ble onsdag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Politiadvokat Signe Aalling ba under fengslingmøtet i Oslo tingrett om åtte ukers varetektsfengsling for mulla Krekar, og fikk medhold.

I kjennelsen heter det at Krekar kan holdes i varetekt til noe annet blir avgjort, men ikke lenger enn til 23.mai.

Krekar selv var ikke tilstede da kjennelsen ble lest opp i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Retten begrunner varetektsfengslingen blant annet med at Krekar er mistenkt for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn seks måneder. Det argumenteres også med at varetektsfengsling er påkrevd for å hindre at Krekar begår nye straffbare handlinger.

Oppskrift på hva Krekar tenker

Oslo tingrett presiserer at Krekar selv har benektet at han har kommet med trusler, og at han mener utsagnene som er bakgrunn for siktelsen er tatt ut av sammenheng.

Likevel mener utsagnene fremstår som en oppskrift på hva Kreker tenker seg kan skje dersom visse forhold inntrer.

Retten mener også at opptakene det vises til, der Krekar blant annet skisserer ulike scenarier for hva som kan skje dersom han blir fengslet, ikke fremstår som en gjentakelse av spørsmål Krekar har fått på nettstedet PalTalk i helgen, slik Krekar selv har hevdet.

Retten mener snarere at dette fremstår som en subtil måte å fortelle den som har stilt spørsmålene hvilke handlingsalternativer som finnes.

Utdrag av Krekars angivelige trusler:

«Hvis noen oppfordrer noen til å gjøre noe, så vil helt sikkert enhver gjøre det etter sitt ønske. En vil kunne ta en granat i hånden og planlegge en martyrhandling. En annen vil kunne ta en kniv med seg i hånden og si: Jeg lover, hvis jeg ser en nordmann skal jeg drepe ham. Hvordan skal jeg kunne vite hva slags reaksjon det vil være?»

«Velutdannet og mye erfaring»

Oslo tingrett mener også at Krekar er «velutdannet og har mye erfaring», og at han derfor bør være bevisst hvordan utsagnene oppfattes.

«Med bakgrunn i siktedes tidligere og nåværende posisjon i radikale islamske miljøer og det forhold at de ble fremsatt i et nettforum med et ukjent antall deltakere, var truslene egnet til å fremkalle alvorlig frykt.»

Retten mener også at det ikke er tvil om Krekar opprettholdt truslene mot de tre fornærmede kurderne i saken mot han, tre dager etter hovedforhandlingene hadde startet, og at disse var ment å påvirke de tre i saken mot ham.

– Generell rettsoppfatning

I sin begjæring viste påtalemyndigheten både til allmennhetens behov for trygghet og den generelle rettsoppfatning. De mente også det er fare for at Krekar kan komme med nye trusler hvis han ikke fengsles.

Oslo tingrett bruker begge disse punktene som begrunnelse i kjennelsen.

Senest helgen som var skal Krekar ha kommet med nye trusler mot staten Norge og det norske folk.

Mulla Krekar mente på sin side at han ikke har gjort noe galt, men bare svart på spørsmål om tolking av koranen. Krekar begjærte seg løslatt, men sa seg villig til å sitte i husarrest i sitt hjem på Tøyen, uten internettforbindelse.

Oslo tingrett har imidlertid vurdert det slik at såkalte fengslingsalternativer ikke er tilstrekkelig, på grunn av faren for at det begås nye, straffbare handlinger.

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble arrestert av politiet og PST i sitt hjem på Tøyen tirsdag.

Mandag ble Krekar dømt til fem års fengsel for trusler om terror og trusler mot navngitte personer. Krekar anket dommen på stedet.

Påtalemyndigheten har gitt uttrykk for at de ønsker å holde Krekar fengslet frem til ankebehandlingen starter i lagmannsretten, trolig til høsten.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger