Her er Krekars påståtte trusler

Her kan du lese mulla Krekars nye påståtte trusler mot Norge.

Mullah Krekar

Mulla Krekar trurer Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

I et nytt Youtube-klipp sier mulla Krekar at han ikke kan ta konsekvensene av andres handlinger om og når han blir fengslet.

I videoen – som NRK har fått oversatt – lister Krekar opp en rekke scenarier som kan bli realitet om mullaen blir satt bak lås og slå.

I klippet hvor Krekar selv sier det er lørdag 24. mars – altså før det ble kjent at Krekar blir dømt til fem års fengsel – får han spørsmålet om hvilke reaksjoner som vil komme av en eventuell fengsling.

«Hvis noen oppfordrer noen til å gjøre noe, så vil helt sikkert enhver gjøre det etter sitt ønske. En vil kunne ta en granat i hånden og planlegge en martyrhandling. En annen vil kunne ta en kniv med seg i hånden og si: Jeg lover, hvis jeg ser en nordmann skal jeg drepe ham. Hvordan skal jeg kunne vite hva slags reaksjon det vil være?»


Krekar sier videre at det ikke bare er kurdere som vil kunne komme med reaksjoner, men også andre. Han nevner spesielt noen arabiske grupper.

«– Kanskje vil en eller to personer gjøre noe, kanskje Al Qaida».

Onsdag morgen fryktet den tidligere generalsekretæren i Islamsk Råd, Shoaib Sultan, at pågripelsen av Krekar kan føre til voldelige aksjoner mot staten Norge.

Har ikke ansvar

Vider i YouTube-klippet får Krekar spørsmålet: «Hvis du blir dømt og en person gjør en slik kraftig handling (viser til sitatet over red.anm.). Vil det få noen konsekvenser for deg?»

Mullaen svarer at Norge er en rettsstat, og at enhver person må ta ansvaret for sine handlinger, men utdyper.

«Hvis en person bortfører (tar som gissel) en nordmann og sier; jeg vil ikke løslate ham før lærer Krekar blir løslatt, så vil ikke det påvirke meg på noen måte.», sier Krekar og fortsetter:

«– Ingen kan beskylde noen for andres handlinger.»

Mullaen fratar seg dermed alt ansvar om et slikt scenario skulle skje.

«Vi har ikke noe med det å gjøre. Hva kan vi planlegge? Ingenting. Vi vet ikke hvilke reaksjon som vil skje mot oss.»

– Min tur til å le

Krekar sier videre at han ikke vil hjelpe norske myndigheter om en bortføring av nordmenn skulle skjedd.

«Myndighetene vil da å be meg om å gjøre noe for å få den bortførte fri. Men da blir det min tur til å le», sier Krekar.

Mullaen ber meningsfellene være tålmodige, og sier han ikke vet hva som vil skje hvis han blir fengslet.

Rockestjerne

Terrorekspert Magnus Ranstorp

Den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp mener norske myndigheter kan ha bedre kontroll på Krekars ytringer i fengsel.

Foto: Victor Lundberg / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

Den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp sier til NRK at han tror tirsdagens pågripelse kan være en drøm for Krekar.

Om sitatene i videoen sier han at:

– Krekar ligger i grenselandet mellom trusler og formaning til angrep av norske interesser i denne videoen.

Forskeren mener at statusen til blant annet mulla Krekar blir oppfattet som høy innad i miljøet.

– Ofte blir disse individene, Krekar inkludert, sett på som rockestjerner. Det innebærer at han har innflytelse og kan påvirke yngre mennesker med sitt verdensbilde, fortsetter Ranstorp.

Men at Krekar nå kan bli fengslet i vente av ankesaken kan være bra for myndighetenes kontroll på hans innflytelse blant sine tilhengere, men.

– Også i fengsel kan en påvirke, men det er nok lettere å holde styr på han i fengsel, mener Ranstorp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger