Hopp til innhold

Krangler om hvem som er bilens beste venn

Frp mener Senterpartiet driver med overfladisk lureri mot velgerne. Nå vil de at Sp avklarer om partiet er for eller imot å øke avgiftene på bensin og diesel.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) (t.v.) og Trygve Slagsvold Vedum i Vandrehallen i Stortinget etter presentasjonen av regjeringens forslag til tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

STILLER VEDUM TIL VEGGS: Nestleder i Frp Ketil Solvik-Olsen mener Senterpartilederen sier én ting, men gjør noe annet i klimapolitikken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum huskes av mange som den som kjørte dieselbilen sin opp på fortauet midt i Oslo for å protestere mot utslippsfrie soner.

Nestleder i Fremskrittspartiet Ketil Solvik-Olsen har nå sett seg lei på at Vedum framstiller Senterpartiet som et bilparti.

– Han fremstiller seg som bilistenes forsvarer, men har i Stortinget foreslått kraftige avgiftsøkninger. Slik bløfferi blir til slutt avslørt, sier Solvik-Olsen til NRK.

– Sps forslag ville ført til økte bilavgifter

Solvik-Olsen sier bilavgiftene ville økt kraftig hvis Senterpartiet sine forslag i Stortinget hadde fått flertall de siste årene.

– Dersom han virkelig ønsker redusere avgiftsnivået, så gir det ingen mening å samarbeide med partiene som i alle statsbudsjett foreslår kraftige avgiftsøkninger. Han avslører at hele opplegget er overfladisk lureri mot velgerne, sier Solvik-Olsen til NRK.

Heller ikke Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad mener Vedum er troverdig i bilpolitikken.

– Senterpartiet har tilsynelatende vært opptatt av bilistenes ve og vel de siste årene. Når det kommer til stykket ser vi at det meste var valgflesk, og at det ikke følges opp når de har mulighet i sitt alternative budsjett, sier han til NRK.

Fremskrittspartiet alternative budsjett 2021

IKKE TROVERDIG: Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad reagerer på at Senterpartiet vil framstå som bilistenes parti.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han synes ikke Sp kan kalle seg bilistenes parti.

– Skal man være bilistenes parti er første bud å ikke øke engangsavgiften. Både regjeringen og Sp har forslag som i sum øker engangsavgiften for diesel- og bensinbiler. Det er usosialt, og vitner om en manglende forståelse for at folk trenger bil, i både by og bygd, sier han.

– Kunne vært formulert bedre

På Senterpartiets landsmøte i helga var blant annet dieselbilen til Trygve Slagsvold Vedum en viktig rekvisitt under talen hans. Vedum understreket at avgifter for å få ned utslipp kan brukes positivt. Til Solvik-Olsens kritikk sier han:

– Vi har gjort et positiv grep. Vi har gitt fritak på innblanding av biodiesel som gjør at pumpeprisen har gått ned og det har blitt mer lønnsomt å bruke mer bio.

Solvik-Olsen har sett på flere konkrete forslag i Stortinget som Sp har støttet. Han ønsker svar på om Vedum fortsatt mener det samme, og viser til følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes, og fortsatt belønne null- og lavutslippsløsninger».

Det kan være enkelte merknader som kanskje kunne vært formulert bedre, som den ene merknaden du leser opp her. Men i det vi har fremmet i Stortinget av konkrete forslag i våre alternative budsjetter, har vi ligget på et litt lavere avgiftsnivå, svarer Vedum.

– Holder ikke med bio

Men Solvik-Olsen er ikke fornøyd med at Vedum viser til fritak for innblanding av biodiesel.

– Sp gjør ingenting for å tette økningen regjeringen foreslår i engangsavgiften. Drivstoffavgiftene er i seg selv viktige, og det er nok bare et skalkeskjul at de gjør disse små endringene i biodiesel.

Han ønsker også svar på om Vedum støtter følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 prosent av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi»

Når Vedum blir konfrontert med det helt konkrete forslaget, svarer han:

– Vi ønsker en gradvis utfasing, men ikke at man skal straffe dem som ikke har råd til å kjøpe seg den nye bilen. Det blir en sånn symbolpolitikk, at du skal plage dem som kjører den gamle bilen eller bor usentralt der det er kaldt. Vi vil bort fra pekefingeren og ha den positive stimuleringen.

På Senterpartiets landsmøte i helga vedtok de følgende punkt i programmet: Senterpartiet vil bidra til at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler (el, hydrogen og biogass).

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger