Hopp til innhold

Sp fjerner likevel ikke «forurenser betaler»-prinsippet

Det ble bråk i Senterpartiet da det ble stilt spørsmål ved om forurenser fortsatt skal betale. Nå får opprørerne prinsippet inn i programmet, men det er uklart hva som skjer med CO₂-avgiften.

Pressekonferanse med opposisjonen på Stortinget

FORNØYD MED KOMPROMISS: Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Kjersti Toppe er fornøyd med at partiet nå bekrefter at forurenser skal betale.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

I dag legger sentralstyret i Senterpartiet fram sin innstilling til nytt partiprogram for perioden 2021–2025.

Da Senterpartiet kom forslag til nytt program ville et flertall i programkomiteen ikke ha med prinsippet om at forurenser skal betale. Et prinsipp som har vært en bærebjelke i norsk klimapolitikk. Det skapte høylytt klima-uro innad i Sp.

NRK kjenner til formuleringa sentralstyret nå har landet på, et kompromiss også klima-opprørerne kan godta.

«Klimaomstillingen i transportsektoren på nasjonalt nivå bygger på prinsippet om at forurenser skal betale. Framover må dette skje på en slik måte at det bidrar til effektive klimakutt og ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller.»

Dette er et prinsipp som har vært grunnlaget for klima- og miljøpolitikken vår lenge. Det ville vært uakseptabelt hvis Sp ikke skulle ha dette med i vårt programforslag.

Kjersti Toppe, parlamentarisk nestleder i Sp

Uklart for CO₂-avgift

Kompromissforslaget fra sentralstyret resulterer i at det ikke blir en direkte kobling mellom forurenser betaler-prinsippet og CO₂-avgiften. Et mindretall i programkomiteen ønsket i utgangspunktet følgende formulering:

«Klimaomstilling i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale. Eventuelle endringer i CO₂-avgiften må underbygge dette.»

Leder i Oslo Senterparti, Bjørg Sandkjær, var med i mindretallet. NRK spør henne hvordan hun synes punktet om CO₂-avgift er ivaretatt i det nye forslaget.

Bjørg Sandkjær (Sp)

GREIT IVARETATT: Leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, tilhører mindretallet som opprinnelig ville koble forurenser betaler-prinsippet tettere med CO₂-avgiften.

Foto: Senterpartiet

– Jeg synes punktet om Co₂-avgift er greit ivaretatt. For meg har det hele tiden vært viktig å koble CO₂-avgift til å se på ordninger for fordeling.

Sandkjær tilhører et mindretall som vil se på et system for å belønne klimavennlig adferd, såkalt karbonavgift til fordeling, KAF.

–Ville vært uakseptabelt

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Kjersti Toppe var en av dem som gikk hardt ut da det ble kjent at forurenser skal betale ble foreslått fjernet. I dag sier hun:

– Jeg er veldig fornøyd med den nye formuleringa. Det er jo noe som jeg har tatt opp og har vært misfornøyd med. Dette er et prinsipp som har vært grunnlaget for klima- og miljøpolitikken vår lenge. Det ville vært uakseptabelt hvis Sp ikke skulle ha dette med i vårt programforslag.

– Men en ting er det som står i programmet noe annet er måten klimasaken blir profilert på. Har du tro på at klimasaken blir løftet på en annen måte enn den har blitt til nå?

– Ja, jeg har stor tro på at vi skal klare å løfte klima- og miljøpolitikken på en troverdig og god måte, og som velgerne kjenner seg igjen i. Den endring som er kommet i programmet viser vei for det.

Diesel-populister

Senterpartiet har i mange år kjempet for avgiftskutt på bensin og diesel og de har fått tilnavnet diesel-populister. Bildet der Trygve Slagsvold Vedum kjørte dieselbilen sin opp på fortauet i indre Oslo har blitt hyppig brukt av hans meningsmotstandere.

Klima-konflikten innad i Senterpartiet toppet seg da partilederen i februar sådde tvil om hvorvidt Sp støtter de nasjonale klimamålene.

Per Olaf Lundteigen var en annen av dem som da gikk ut og kritiserte partiets klimaprofil. I forkant av Sp-landsmøtet beskriver han hvilken klimapolitikk han vil ha:

– Senterpartiet må legge til rette for at de fornuftige valgene skal være mer lønnsomme, enten det er hos privatpersoner eller hos bedrifter. Når det gjelder å legge til rette må vi bli mer radikale, tøffere, mer offensive. Dette koster penger hvis vi skal få til resultater.

Per Olaf Lundteigen (Sp)

KRITISERTE SINE EGNE: Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen reagerte kraftig på hvordan hans egne partifeller frontet klimasaken.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Senterpartiets landsmøte avholdes 4.–5. juni på Lillehammer og digitalt.

AKTUELT NÅ