Hopp til innhold

Krangel før den avgjørende forklaringen: Jensen ønsker åpne dører

Spesialenheten mener deler av Jensens forklaring kan være til skade for andre om den ikke går for lukkede dører. Eirik Jensens forsvarere mener det er helt unødvendig.

Eirik Jensen

I BOKSEN: Torsdag skal Eirik Jensen forklare seg i ankesaken som går i Oslo tingrett, i regi av Borgarting lagmannsrett.

Foto: Ola Hana / NRK

– Så lenge Cappelen får fremføre sine anklager offentlig, vil Jensen gjøre det samme med sitt forsvar. Vi mener at når han skal gi en fri forklaring, så må den være fullstendig. Det betyr også alt som dreier seg om informantvirksomhet, fordi det er det kontakten dem imellom har handlet om, sier Elden til NRK.

Torsdag morgen inntar en kampklar Eirik Jensen vitneboksen i Borgarting lagmannsrett.

Jensens oppgave er overbevise juryen om at premissene for tingrettsdommen på 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikaforbrytelser feil.

Følg ankesaken direkte her:

– Ikke fare for liv og helse

Om lag halvparten av den andre rettsdagen foregikk uten presse til stede i salen. Bak lukkede dører diskuterte rettens aktører om også deler av Jensens forklaring holdes skjult for offentligheten.

Først når retten settes torsdag morgen blir det kjent om lagdommerne lar Jensen forklare seg for åpne dører, eventuelt om pressen ilegges et referatforbud for deler av forklaringen.

Bakgrunnen for ønsket om lukkede dører er at Spesialenheten for politisaker mener det er fare for liv og helse dersom detaljer om Jensens informantvirksomhet og hemmelige prosjekt blir kjent.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe har flere ganger advart mot at detaljer om Cappelens kildeforhold til Jensen blir kjent, fordi det kan sette hans klient i fare.

Det argumentet kjøper ikke Elden.

– Vi mener det ikke er behov for det (lukkede dører, journ. anm.) ut fra den forklaringen Jensen skal gi, men det er det opp til retten å avgjøre, sier Elden.

Dette må jurymedlemmene passe på i Jensen-rettssaken. Olav Rønneberg forklarer.

Dette må jurymedlemmene passe på i Jensen-rettssaken

Må fremstå mer troverdig

I tingrettsdommen mot Eirik Jensen heter det flere steder at Jensens framstår lite troverdig, og at forklaringen virker oppkonstruert. Jensen mener på sin side at han er bedre forberedt enn i forrige rettsrunde når han torsdag skal innta vitneboksen i lagmannsretten.

Elden sier at Jensen har gitt en klar beskjed til sine forsvarere om å være mer offensive i retten.

Dette innebærer også å bestride Spesialenhetens forsøk på behandle sensitive temaer – som det hemmelige prosjektet og en mulig informant på innsiden av Cappelens nettverk – bak lukkede dører.

– Jensen vil gå nøyere gjennom alle de sakene der Cappelen har gitt informasjon gjennom årene, hvordan informasjonen er gitt og kontakten mellom dem. Han er forberedt på dette, og vil si noe om sine oppgaver i politiet, og hvordan politiet håndterer informanter. Ikke bare etter instrukser, men også i det virkelige liv.

– Nå skal han inn og kjempe for livet sitt. Vi står fjellstøtt sammen, sier kjæresten Ragna Lise Vikre.

Kjæresten: – Dere får se en annen Eirik Jensen nå

– Kan ikke tvinges til å forklare seg

Det er i utgangspunktet satt av over to uker i retten til Jensens forklaring. Men Elden bekreftet torsdag at Eirik Jensen ikke ønsker å svare på spørsmål fra Spesialenheten, før etter at Cappelen har forklart seg.

Dette kan bety store forskyvninger i tidsplanen i saken, ettersom Jensen bare brukte om lag halvannen dag på sin frie forklaring i tingretten.

– Ingen kan tvinge Jensen til å forklare seg. Han kan når som helst si at han ikke vil forklare seg nå, men senere. Da må retten ta stilling til hvordan de håndterer dette.

– Spesialenheten kan bare dokumentere ting som er sagt i tidligere (som tingretten, journ.anm.), forutsatt at han ikke vil forklare seg senere. Dette er en prosessuell problemstilling som retten må ta stilling til. Vi er opptatt av at saken skal belyses best mulig.

Eirik Jensens forsvarer varsler offensiv strategi i retten.

Elden: Sannhetsplikten viktigere enn taushetsplikten

AKTUELT NÅ