Kraftig nedgang i skolefraværet

Etter det første fulle skoleåret med fraværsgrensen har fraværet gått ned i videregående skole.

Kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen

NEDGANG: Innføringen av fraværsgrensen har ført til mindre fravær i videregående skolen, mener regjeringen og Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Fra forrige skoleår er nedgangen i fraværet 40 prosent for dager, og 33 prosent for timer. Det viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet.

I sin pressemelding regner Kunnskapsdepartementet med median, noe som gjør at fraværet faller fra fem til tre dager, og 12 til åtte timer.

Regnet om til gjennomsnitt har en elev i videregående skole i dette skoleåret 5,8 dager og 15,2 timer fravær. I det forrige skoleåret var tallet 8,7 dager og 21,4 timer.

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Halvert fravær i yrkesfag

Fraværet har gått mest ned blant elever på yrkesfag.

Yrkesfag har nå i snitt et fravær på 6,4 dager og 14,2 timer, nesten en halvering fra i fjor, sammenlignet med studieforberedende som nå i snitt har 5,4 dager og 15,8 timer fravær.

– Det er interessant å se at fraværet har gått så mye ned på yrkesfag, hvor det tradisjonelt er flest elever som dropper ut. Det er for tidlig å si sikkert om fraværsgrensen vil påvirke frafallet i videregående skole på lengre sikt, men de foreløpige tallene er svært positive, understreker kunnskapsministeren.

Dagens pressemelding inneholder ikke tall på hvor mange som mister retten til karakter på grunn av 10 prosentsgrensen. I mars kom det frem at andelen yrkesfagselever som stryker hadde steget.

Nedgang i alle fylker

Fraværet er størst i Oslo.

Elever i Oslo har 6,7 dager og 23,5 timer fravær i snitt. Det likevel en sterk nedgang fra 10,6 dager og 30,3 timer fra året før.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en nedgang i samtlige fylker.

Graf som viser fraværsnivået
Foto: Utdanningsdirektoratet, Statistikkportalen

Har møtt kritikk

Fraværsgrensen har fått en blandet mottakelse.

Elevorganisasjonen har tidligere sagt at de mener grensen vil skape flere skoletapere. En halvårsrapport viste også at flere elever fikk strykkarakter etter innføringen av regelen.

Tall som kom ut i mars viste at andelen elever som har mistet retten til karakter i et fag hadde steget fra 12, 2 til 13,5 prosent på alle linjer.

Dagens pressemelding inneholder ingen informasjon om karaktersnitt.

Sluttrapport til høsten

Den mye omtalte fraværsregelen sier at elever som har mer enn ti prosent fravær i ett fag ikke vil få karakter i faget. Regelen ble innført fra skoleåret 2016–2017.

I enkelte tvilstilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opptil 15 prosent. Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert for eksempel sykdom, organisasjonsarbeid, eller politiske verv.

Den første delrapporten i evalueringen av fraværsgrensen kommer i løpet av høsten, og sluttrapport skal leveres høsten 2019.

SISTE NYTT

Siste meldinger