Hopp til innhold
Elev på videregående skole
Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Fraværsgrense i skolen

Oppsummert

Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen. Tall for skoleåret 2016-2017 viser at fraværet falt med 30 prosent. Nedgangen var størst for yrkesfag.

 • Regjeringen gjeninnfører fraværsregler til høsten

  Etter den kommende sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole. Det melder regjeringen i en pressemelding.

  – Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet, skriver regjeringen i pressemeldingen.

  Fraværsgrensen i videregående skole fungerer slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget. Eleven kan få dokumentert fravær med gyldig dokumentasjon.

  Det var under pandemien at regjeringen innførte midlertidige unntak for dokumentasjonskravet ved helserelatert fravær.

  – Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen. Det betyr at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen til høsten, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i pressemeldingen.

  Til NRK sier Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, at Høyre har bedt regjeringen innføre den vanlige fraværsgrensen siden februar.

  – Jeg er glad for at regjeringen endelig har innsett at fraværsgrensen gjør norsk skole bedre.

  Han mener mange elever har mistet viktig undervisningstid på grunn av fraværsgrensen.

  – Fraværet av fraværsgrensen og ingen eksamen har bidratt til at mange stoler har stått tomme i norske klasserom.

  SV mener det er et feilspor å gå tilbake til fraværsgrensen slik det var før pandemien.

  – Koronaskolen har gitt oss en masse erfaringer, og en av erfaringene er at fraværsgrensa er rigid og lite fleksibel. Så lite fleksibel at den måtte sløyfes gjentatte ganger, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård, til NRK.

  – Regjeringa bør derfor ikke gjeninnføre den samme gamle grensa, men heller lage et fraværsreglement som passer bedre med virkeligheten, der elevene ikke må dra til legen for å dokumentere at de er forkjøla, legger han til.

 • Vil ha egen fraværsgrense

  I Oslo vil Høyre nå ha en egen, lokal fraværsgrense for elever i videregående skole.

  Det skriver Dagsavisen.

  Solberg-regjeringa innførte fraværsgrense på 10 prosent nasjonalt i 2016, men grensa er nå satt på vent på grunn av koronapandemien.

  Høyre er redde for at grensa aldri vil tas i bruk igjen, og vil sikre at Oslo fortsetter med en slik grense.

  Men de får lite støtte fra byrådet, som overfor avisa reagerer på at forslaget kommer mens skolene er hardt pressa i en pandemi.

 • Nye fraværsregler til høsten

  Regjeringen besluttet torsdag å innføre unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. I regjeringsplattformen sier regjeringen at den vil ha et mindre rigid og byråkratisk fraværsreglement enn dagens system.

  – Beslutningen om å oppheve forskriften midlertidig sier bare noe om dagens situasjon, sier utdanningsminister Tonje Brenna.

  – Men vi vet for eksempel at en influensasesong er noe som kommer hver vinter. Det må vi ta med oss.

  Et fraværssystem som gir mye byråkrati, skaper økt press på fastlegene og gjør det vanskelig for elevene å være borte når de er syke, er ikke fornuftig.

  – Så det må vi ha med oss når vi lager nye regler, sier Brenna.

  Hun håper at nye fraværsregler kan være på plass til høsten.

 • Gir unntak frå fråværsgrensa

  Regjeringa gir unntak frå fråværsregelen ut skuleåret. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) seier at reglane for fråvær i den vidaregåande skulen gjer det vanskeleg å følge råda for å hindre koronasmitte. Difor blir unntaket som blei oppheva for tre veker sidan innført igjen. Fråværsgrensa inneber at elevar ikkje kan vere borte frå skulen i meir enn 10 prosent av undervisninga i eitt fag utan legeattest.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no