Hopp til innhold

Juridisk utredning: – Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyret

Finansdepartementet kan ikke gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef i Oljefondet, mener advokatfirmaet som har fått i oppgave av regjeringen å vurdere om dette er mulig.

Etikkutvalget

Ap, Sp, SV, MDG og Rødt mener det er finansminister Jan Tore Sanner (H) sitt ansvar å gripe inn i ansettelsen av den nye sjefen i Oljefondet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Et flertall på Stortinget er nå kritisk til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i oljefondet.

Både KrF og opposisjonspartiene støtter kritikken som representantskapet – som driver tilsyn med Norges Bank – har kommet med.

I dag sa også Venstre at de mener det er flere kritikkverdige forhold rundt ansettelsen av Tangen.

– Vi i Venstre skal behandle denne saken videre frem til finanskomiteen fredag skal avgi innstilling. Men det er ikke Stortingets oppgave hverken å avsette eller ansette en ny leder av Oljefondet. Vi må være bevisste på Stortingets rolle her, sier Ola Elvestuen til Aftenposten.

Ekspertutvalg om farlig avfall presenterer sin rapport

Ola Elvestuen (V) sier i dag at også Venstre ser flere kritikkverdige forhold rundt ansettelsen av Nicolai Tangen. De har ikke tatt stilling til om det er regjeringen eller Norges Bank sitt hovedstyre som nå må handle.

Foto: Ole Berg-Rusten

Representantskapet mener avtalen Norges Banks hovedstyre har inngått med Tangen, ikke eliminerer potensielle interessekonflikter.

Tangens ansettelsesavtale innebærer at han fortsatt skal være eier i hedgefondet AKO Capital, også etter at han tiltrer som oljefondssjef.

Men mens flertallet på Stortinget er enig i kritikken, er de – bare to uker før Tangen skal tiltre i den nye jobben – ikke enige i hvem sin oppgave det nå er å rydde opp.

Er det Norges Banks hovedstyre, som har ansvar for å ansette oljefondssjefen, eller er det finansministeren?

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt et privat, eksternt advokatfirma om en juridisk vurdering som klargjør om regjeringen kan instruere Norges Bank i saken om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

Nå foreligger vurderingen.

Øystein Olsen og Nicolai Tangen

NY SJEF: Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen holdt pressekonferanse om Tangens arbeidsavtale i mai.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vurderingen

Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyret i Norges Bank om forhold som er omfattet av sentralbankloven § 2–13 første ledd i kraft av delegert myndighet, mener Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche fikk oppdraget å granske om finansdepartementet kunne gripe inn i saken på fredag.

Sentralbankloven § 2–13 gjelder både valg av hvem som ansettes og vilkårene for ansettelsen

Advokatfirmaet som har fått i oppgave å komme med en uavhengig juridisk vurdering av om regjeringen kan gripe inn i ansettelsen mener altså at det ikke er juridisk grunnlag for dette.

– Overordnet statsorgan er derfor innenfor hovedstyrets eksklusive myndighet avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelsen av daglig leder i NBIM (Oljefondet), skriver Jan Tore Sanner i en pressemelding basert på utredningen til advokatfirmaet.

Når NRK møter Sanner tirsdag ettermiddag har han følgende å si om utredningen:

– Den konklusjonen er helt i tråd med hva vi før har uttalt. Nemlig at ansvaret for å ansette daglig leder i Oljefondet, og ansvaret for ansettelsesavtalen ligger til Hovedstyret og Norges Bank.

– Det har også Stortinget besluttet, noe som betyr at jeg ikke kan instruere hovedstyret, følger finansministeren opp.

– Underlig

Økonom og jurist Gøril Bjerkan beskriver avgjørelsen om å overlate saken til et eksternt advokatfirma som underlig.

– Det synes i alle tilfelle underlig at departementet i realiteten overlater til et privat advokatfirma å beslutte en så viktig sak, sier Bjerkan.

Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, stiller og spørsmål ved rapporten:

– Det er uavklart hvilken juridisk status en rapport fra et privat advokatselskap har, sier hun.

Når NRK møter Sanner tirsdag ettermiddag har han følgende å si når NRK spør om advokatfirmaet sine insentiv i denne saken:

– Har ikke advokatfirmaet et insentiv for å komme med de samme beslutningene som dere?

– Nei. De blir målt på de vurderingene som de gjør. De vurderingene må og kunne stå seg i den offentlige debatten, svarer Sanner.

Kari Kaski i Vandrehallen

MENER DET IKKE ER ET JURIDISK SPØRSMÅL: SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener diskusjonen om regjeringen kan gripe inn i Tangen-ansettelsen er en politisk, og ikke ett juridisk spørsmål.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Siste ord er ikke sagt

Selv om advokatfirmaet som fikk i oppgave å vurdere saken er enig med finansdepartementet, er ikke siste ord i saken sagt.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski har følgende reaksjon på utredningen:

– Vi er tilbake til begynnelsen: Dette er ikke et juridisk spørsmål. Det er et politisk spørsmål. Et klart flertall i Stortinget har vært tydelige på at interessekonflikter er uakseptabelt, sier hun.

– Hvis Norges Bank insisterer på å styre i strid med ønskene til flertallet i Stortinget, er det åpenbart ikke noe som kan fortsette, legger Kaski til.

Kaski ber nå finansminister Jan Tore Sanner om å handle:

– Det har vært juridiske vurderinger som har gått begge veier, men det er Finansministeren som må følge flertallet og legge rammer for ansettelsen som sikrer at det ikke er interessekonflikter i sjefsstolen til Oljefondet, sier hun.

Morten Kinander

Morten Kinander, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Et litt åpent spørsmål

Jurist og instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, Morten Kinander, mener det juridisk sett er et åpent spørsmål om Sanner kan gripe inn. Og at det derfor er opp til Finansdepartementet å velge hva de vil gjøre.

– Det er rent forvaltningsmessig et litt åpent spørsmål slik jeg kan se, svarer han når NRK spør om finansministeren kan instruere Norges Bank om på ikke ansette Nicolai Tangen.

Han forklarer at det er i saker der man er redd for at politikerne skal bruke sentralbanken til å finansiere egne formål at politikere ikke har anledning til å gripe inn.

– Ansettelsen av oljefondssjefen står det derimot ingenting om i loven, så det faller utenfor den vanlige uavhengigheten som mange tror sentralbanken har, sier Kinander.

Hva gjør man om utredningen konkluderer med at finansministeren ikke kan gripe inn?

– Da må Finansdepartementet bestemme seg for om de vil følge rådene fra advokatfirmaet. Det er opp til departementet selv om de vil gjøre det, svarer Kinander.

Jussprofessor Hans Petter Graver

Jussprofessor Hans Petter Graver mener Norges Bank og Nicolai Tangen må tolke den politiske misnøyen som en oppfordring om å komme med en bedre løsning.

Foto: NRK

Mener Tangen og Norges Bank bør lytte til Stortinget

Jusprofessor Hans Petter Graver mener Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank bør tolke den politiske mistilliten fra flere partier som en oppfordring om å komme med en bedre løsning.

Graver viser til at advokatfirmaet i utredningen sier at departementet ikke kan instruere fordi Tangen eierskap er regulert i avtalen han har med banken.

– Det betyr at hovedstyret her har bundet Regjeringen og Stortinget. De har derfor ingen annen mulighet enn å anmode hovedstyret om å forsøke å komme til en annen ordning med Tangen, sier han.

AKTUELT NÅ