Mener Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven

Representantskapet kommer med hard kritikk mot Norges Bank etter ansettelsen av Nicolai Tangen. Sentralbanksjef Øystein Olsen slår tilbake mot kritikken.

Følg høringen direkte fra klokken 12.00.

Klokken 12 begynte den åpne høringen i Stortinget hvor sentralbanksjef Øystein Olsen må svare for seg om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Også representantskapets leder, Julie Brodtkorb, var kalt inn til høringen og svarte på spørsmål fra finanskomiteen.

– Representantskapet deler ikke hovedstyrets oppfatning om at risikoen for interessekonflikter for alle praktiske formål er eliminert, sa Brodtkorb i sin innledning for finanskomiteen.

Julie Brodtkorb

Representantskapets leder, Julie Brodtkorb, kom med hard kritikk mot Norges Bank i høringen mandag.

Foto: NRK

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har gransket prosessen og brukt uvanlige sterke ord om ansettelsesprosessen av Tangen.

I juni valgte representantskapet å sende et brev til Stortinget med en rekke kritiske bemerkninger. Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner for Tangen.

Mandag slo Olsen tilbake mot mye av kritikken mot ansettelsen og sier Tangen var den «klart sterkeste kandidaten» som kan vise til imponerende resultater.

– Samtidig er han en nytenkende og engasjert leder med en dyp forståelse for de strategiske utfordringene som oljefondet står overfor, sa Olsen.

– Ikke gode nok tiltak

Hvordan man skal sikre seg mot mulige interessekonflikter mellom Nicolai Tangens private investeringer og formue og oljefondet, har vært en av de sentrale problemstillingene.

I et brev fra Hovedstyret 24. juli heter det at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Dette gjentok Sentralbanksjef Øystein Olsen i sin innledning.

Norges Bank reduserer styringsrenten

Sentralbanksjef Øystein Olsen forsvarte ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef under høringen mandag.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Jeg vil understreke at ethvert styre for en virksomhet må gjøre ulike typer vurderinger og avveininger for ulike typer risiko av hensynet til virksomhetens formål. Med det avtaleverket som nå er etablert, mener hovedstyret at vi har demmet opp for mulige interessekonflikter, sa han.

Dette synet deler ikke representantskapet. Brodtkorb er enig i at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter, men at det ikke holder.

– Vår forutsetning var, og er, at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sa Brodtkorb.

– Tangen har oppfylt hovedstyrets krav

Det ble først sagt at Tangen ville bryte alle bånd med hedgefond-selskapet AKO Capital, men da ansettelsesavtalen ble offentliggjort i mai ble det klart at han beholder en betydelig eierandel av selskapet sitt.

Tangen vil imidlertid gå ut av alle verv og roller, og vil ikke ha innflytelse på AKOs investeringer. Samtidig har han inngått en avtalte med Gabler Investments som skal forvalte formuen, hvor han selv ikke skal vite hva han har investert i.

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet

Forhold rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef i mars, har skapt uenighet mellom representantskapet og sentralbanken.

Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

– En rekke erklæringer skal sikre at Tangen ikke får noen informasjon om sin formue og Akos disposisjoner. Nicolai Tangen har oppfylt de krav hovedstyret har stilt til reorganisering, sa Olsen.

Han understreket at det aldri var noe krav fra sentralbanken at Tangen skulle helt ut av Ako Capital, og at det nå er sikret «full uavhengighet» mellom oljefondet og Akos disposisjoner.

Kan ha brutt sentralbankloven

Allerede i starten av prosessen, fikk Tangen godkjent sitt premiss om å fortsette sitt eierskap i AKO-systemet. Ifølge dokumentasjonen som foreligger, ble aldri finansministeren informert om dette.

Etter sentralbankloven skal Norges Bank informere departementet om «saker av viktighet.»

Sivert Bjørnstad (Frp)

Frps Sivert Bjørnstad ville vite om Norges Banks hovedstyre har brutt sentralbankloven.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

På spørsmål fra Frps Sivert Bjørnstad om Norges Banks hovedstyre som følge av dette har brutt loven, svarte Brodtkorb:

– Hovedstyret har brutt sentralbankloven forutsatt at dette ikke ble informert om. Ut ifra de opplysningene vi her har, er det ikke opplyst om.

– Hvorfor ble ikke Stortinget varslet formelt om det representantskapet mener er et brudd på sentralbankloven, ville Bjørnstad vite.

– Vi har varslet Stortinget om dette formelt i brev av 11.06, og jeg må også få informere komiteen om at dette var helt ukjent for representantskapet før vi fulgte pressekonferansen den 28.05, svarte Brodtkorb.

Informerte ikke departementet

Sentralbanksjefen ble grillet på dette spørsmålet av Arbeiderpartiets Hadia Tajik. Hun ville vite om finansminister Jan Tore Sanner (H) hadde blitt informert om premisset til Tangen.

– Han ble ikke informert om viktige enkeltelementer i den omfattende strukturen som nå er på plass, innrømmet Olsen.

Han sa at han informerte finansdepartementet om ansettelsen og fikk en telefon fra statsråden. De hadde en samtale der Sanner stilte spørsmål og uttrykte sin bekymring, ifølge Olsen.

– Vi snakket noe om Tangens økonomiske bakgrunn, formuesposisjon, bosted knyttet til beskatning og vi var også innom omdømmespørsmål knyttet til denne situasjonen i Kristiansand. Statsråden ga uttrykk for sin bekymring rundt disse forholdene til meg, sa han.

Brøt offentlighetsloven

I tillegg har representantskapet kritisert at Tangen ikke sto oppført på offentlig søkerliste. At han har plasseringer i skatteparadis er også noe som har skapt kritikk.

I spørsmålet om offentliggjøring av søkerlisten viste Brodtkorb til at Norges Bank har erkjent at Tangens navn ble ført opp på listen for sent.

– Hovedstyret erkjenner å ha brutt kravene etter offentlighetsloven, konstaterte hun.

Den 53 år gamle hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalteren av Norges pensjonsformue, oljefondet.

I ettertid er det kommet fram en rekke momenter rundt ansettelsen av ham, som har vekket kritikk fra blant annet opposisjonen.

SV: Ikke tillit til Nicolai Tangen

– Det er tydelig for SV at vi ikke kan ha tillit til Nicolai Tangen, sier SVs Kari Kaski.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV

SVs Kari Kaski vil at finansministeren skal gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen.

Foto: Johan B. Sættem

Hun mener at finansministeren må gripe inn i ansettelsen av Tangen.

– Det er fortsatt vedvarende interessekonflikter, ved at han fortsatt er eier i Ako. Det er mange spørsmål som ikke er besvart i forhold til Tangen, sier Kaski.

Senterpartiets medlem i finanskomiteen, Sigbjørn Gjelsvik, sier at representantskapet er veldig tydelig på at risikoen for interessekonflikter ikke er borte.

– Det er en særdeles alvorlig situasjon at representantskapet og sentralbanken er uenige på dette punktet.

Sigbjørn Gjelsvik ( Sp)

Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet, sier at sentralbanken må følge opp kritikken fra representantskapet.

Gjeldsvik sier at tillitskrisen som har bygd seg opp mellom representantskapet og Norges Bank må finne sin løsning.

– Jeg ble ikke beroliget av å høre Øystein Olsen i dag, tvert imot ble alvoret i saken ytterligere forsterket.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, sier at finanskomiteen har behov for å gå grundig inn i alle svarene de fikk fra representantskapet og sentralbanksjefen under høringen mandag.

Hadia Tajik

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier at finanskomiteen skal gå grundig gjennom svarene de fikk på høringen i dag.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– Det var sterkt å høre at lederen for representantskapet opplever at det har vært brudd på retningslinjer, lover og regler.

Venstres Ola Elvestuen sier at finanskomiteen skal forholde seg til det representantskapet har sendt over til Stortinget.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Venstres Ola Elvestuen sier finanskomiteen må bli enige om hva de skal mene om rapporten fra representantskapet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– De mener at interessekonflikten i forhold til Nicolai Tangens ansettelse ikke er eliminert. Sentralbanksjefen mener at alle konflikter er eliminert. Vi må vurdere hva Stortinget skal mene på bakgrunn av dette, for å opprettholde den tilliten som en leder av oljefondet skal ha både i Norge og internasjonalt, sier Elvestuen.

Finanskomiteen skal nå behandle saken, og kommer med sin innstilling 21. august.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger