Hopp til innhold

Jehovas vitner nektes statsstøtte for 2021

Trossamfunnet Jehovas vitner nektes statsstøtte for 2021 på grunn av sin eksklusjonspraksis, har Statsforvalteren i Oslo og Viken besluttet.

Jehovas Vitners hovedkontor i Skandinavia

HOVEDKONTOR: Jehovas vitner sitt hovedkontor i Skandinavia ligger i Holbæk i Danmark. Der arbeider det omtrent 100 personer.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen

I en melding på sine nettsider skriver Statsforvalteren at de har funnet flere brudd på trossamfunnsloven hos Jehovas vitner.

«Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven», skriver de.

Det var Vårt Land som først meldte om saken.

Ifølge Statsforvalteren innebærer eksklusjonspraksisen at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. I praksis betyr dette at de som melder seg ut ikke kan ha kontakt med familie og venner i menigheten, mener Statsforvalteren.

«Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2. Dette mener Statsforvalteren strider med retten til fri utmelding og trossamfunnslovens paragraf 2.»

  • NRK Brennpunkt har gjennom dokumentarserien «Guds utvalde» hatt en rekke saker om religiøse trossamfunn, deriblant Jehovas vitner og deres praksis rundt eksklusjon
Dei unge må gje intime detaljar til eldre menn. Den interne domstolen er nådelaus. Gjer du feil, kan du miste alt.

(Dei unge må gje intime detaljer til eldre menn. Den interne domstolen er nådelaus. Gjer du feil, kan du miste alt.)

Vil anke beslutningen

Fabian Fond ved Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia, skriver i en e-post til NRK at de er skuffet:

«Beslutningen vil bli anket. Ankeprosessen vil gi oss en anledning til å tydelig forklare hvorfor vår tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet.»

Fond skriver videre at ingen tvinges eller presses til å bli, eller til å fortsette å være, et av Jehovas vitner:

«Det er verdt å merke seg at rettssaker i flere land har bekreftet Jehovas vitners rett til å ekskludere personer som velger å ikke lenger leve etter Bibelens moralnormer. Som et registrert trossamfunn i Norge har Jehovas vitner vært berettiget til å motta statstilskudd i mer enn 30 år.»

Det er Barne- og familiedepartementet som skal behandle en klagesak.

  • Benedikte måtte forklare seg i «det religiøse domsutvalget» – den interne domstolen i trossamfunnet

– Hindrer retten til fri utmelding

Statsforvalteren skriver i sitt vedtak at de også er kritiske til at trossamfunnet åpner for å ekskludere døpte mindreårige.

«Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter», skriver Statsforvalteren.

– Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd.

Nåværende kulturur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, sa i 2019 at Jehovas vitner bryter menneskerettighetene og burde miste statsstøtten.

Dette føles som en seier

Tidligere Jehovas vitne-medlem Louise Myrland er strålende fornøyd med avgjørelsen.

Jeg ble superglad. Jeg gikk rett på sosiale medier og kontaktet venner. Dette føles som en seier, at jeg har vunnet en sak, sier hun til NRK.

Jeg er selv et offer for denne eksklusjonsordningen som Jehovas vitner har. Den innebærer at jeg ikke får se min familie eller vennene jeg er vokst opp med.

Hun fortalte sin historie i Brennpunkt-dokumentaren Guds utvalgte i likhet med Ida Kårhus.

Ida og Louise snakker over en kopp te

TIDLIGERE JEHOVAS VITNER: Ida Kårhus og Louise Myrland fortale sin historie i dokumentarserien «Guds utvalde».

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Datatilsynet varslet etter at ville undersøke om Jehovas vitner lagrer opplysninger om medlemmers sexliv.

Tanken på at jeg betaler skattepenger som har gått blant annet til støtte trossamfunnet som driver denne eksklusjonsordningen, har aldri føltes riktig for meg siden jeg gikk ut som 21-åring. Det har vært kjipt å støtte noe som tar fra meg glede, sier hun.

  • Bruddet med Jehovas vitner reddet livet til Ramona. Nå kjemper hun for at trossamfunnet skal miste statsstøtten.

Mottok varsler

Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, sier at de ble varslet av tidligere Jehovas vitner-medlemmer om det de mener er lovbrudd.

– Den trossamfunnsloven vi har nå er blitt endret, slik at vi er pliktige til å ha tilsyn med trossamfunnene for at de skal følge lovverket. Og da ser vi at de har en eksklusjonspraksis som ikke er i tråd med det lovverket vi har, sier hun til NRK.

Valgerd Svarstad Haugland

KALLER DET GRAVERENDE: Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Oslo og Viken, sier det skal mye til for å frata et trossamfunn statsstøtten. – Men denne gangen mener vi det er såpass graverende at vi er nødt til å gjøre det.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Hun opplyser at de i sine undersøkelser har hatt samtaler med både medlemmer og eksmedlemmer i Jehovas vitner.

16 millioner kroner

Ifølge en oversikt fra Barne- og familiedepartementet var det registret 12.686 tilskuddstellende medlemmer i Jehovas vitner i 2021. Ifølge Statsforvalteren vil de nå gå glipp av 16 millioner kroner i støtte.

Hva skal til for at Jehovas vitner kan få statsstøtte igjen?

– Da må de se på den nye trossamfunnsloven og følge den. Og så må de eventuelt søke på nytt, sier Svarstad Haugland.

Hvor alvorlig vil du si at denne saken er for et trossamfunn?

– For å si det sånn: Det skal veldig mye til før en fratar et trossamfunn statsstøtte. Men denne gangen mener vi det er såpass graverende at vi er nødt til å gjøre det.

AKTUELT NÅ