Hopp til innhold

Innfører promillegrense, og strengere regler for unge på elsparkesykkel

Nå kommer nye og strengere regler for å kjøre elsparkesykkel. Det blir innført promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for de under 15 år.

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (Ap).

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener det blir sikrere med nye regler.

Foto: Roy Pettersen

Siden elsparkesykler kom for fullt i norske byer de siste årene, har de vært til glede for noen og sorg for andre.

Flere har fått alvorlige skader, og det har vært dødsulykker. Og mange steder har det ført til konflikter mellom brukere og andre medtrafikanter.

De tre siste årene har vært preget av et uakseptabelt høyt skadetall og økende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Innstramminger så langt ikke vært nok

I mai i fjor kom det nye regler for elsparkesykler i Norge. Det var foreslått promille og aldersgrense av den forrige regjeringa, men det ble ikke vedtatt. Det kom derimot regler for maks hastighet ved forbikjøring av fotgjengere, parkering og forbud mot mer enn en person på elsparkesykkel.

Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier Nygård.

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (Ap).

Helt nødvendig å regulere elsparkesykkel bruk, sier Nygård.

Foto: Ali Iqbal Thair / NRK

Nye og strengere regler innføres til våren

Sikkerhet og trygghet for både brukere av elsparkesykler og deres medtrafikanter må ivaretas, mener samferdselsministeren. Derfor må reglene strammes inn for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Det blir både promillegrense, aldersgrense og hjempåbud for barn.

Glad for nye regler

Folk ser ut til å ta godt imot de nye reglene som innføres om ikke lenge.

Herman Mull

Herman Mull har ikke helt troa på at hjelm kommer til å bli veldig utbredt så lenge det ikke er påbud på vanlig sykkel også.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Herman Mull er glad for promillegrense for elsparkesykkel.

– Jeg tenker det er bra å regulere for alkohol. Det føler jeg ikke blir tatt hensyn til i dag. Så det gir mening å regulere.

Maria Heiberg er positiv til strengere regelverk.

Maria Heiberg

Maria Heiberg synes det er slitsomt å måtte passe seg for elsparkesyklister som ikke tar hensyn når man går rundt i byen.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Jeg synes det er veldig fint. Jeg har sett mange elsparkesykler ligge slengt, og mange kjører ofte veldig uforsvarlig. Så det føles tryggere om det blir strengere, sier hun.

Hun legger til at hun har sett mange barn kjøre elsparkesykler, og bander med småbarn og tenåringer. Det blir bra å få slutt på det, mener hun.

Samme promillegrense som for bilkjøring

Promillegrensen for bruk av elsparkesykler og lignende kjøretøy vil bli den samme som for bil og andre motorvogner, nemlig 0,2 i promille.

– Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen, sier Nygård.

Voi mener promillegrense er bra. De er et av flere selskaper som leier ut elsparkesykler i Norge.

Øystein Sundelin, talsperson for Voi.

12-års aldersgrense og hjempåbud for de minste er helt fint. Selv har vi 18 års grense for våre sykler uansett, sier Øystein Sundelin i Voi.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Vi er veldig glad for at det endelig kommer en promillegrense. Det har vi etterlyst i flere år fra Voi sin side. Og det betyr at man kan åpne opp for kjøring igjen om natten for de som kjører edru, og de som kjører i fylla bør få en bot, sier Øistein Sundelin, talsperson for Voi.

12 års aldersgrense og hjelmpåbud

Det blir også flere andre innstramminger til våren, særlig barn og unge får strengere regler når det gjelder elsparkesykler.

– Det handler om modenhet og å forstå trafikkbildet. Derfor innføres 12 års aldersgrense for å kjøre elsparkesykkel, sier Nygård.

Magne Hopp

Magne Hopp forteller at han selv både har blitt påkjørt og nesten påkjørt av elsparkesykkel, og det er jo litt dumt.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Magne Hopp synes det er veldig fint med 12 års grense. Han har ventet på at det skal skje flere alvorlige ulykker.

– For mange som bruke elsparkesykler har ikke noe særlig erfaring med å være i trafikken som trafikanter, sier han.

Om lag en tredel av skader i elsparkesykkelulykker er hodeskader. Så nå kommer også et hjelmpåbud for de under 15 år. For å verne de unge mot skader.

– Et påbud vil gi et viktig signal om risikoen ved bruk av slike elektriske kjøretøy og være holdningsskapende for å etablere gode vaner, sier statsråden.

Han oppfordrer også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm, selv om det ikke innføres hjelmpåbud for dem.

Elsparkesykler skal klassifiseres som motorvogn

Omklassifisering til motorvogn er i tråd med at dette grunnleggende sett er motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon ifølge samferdselsministeren.

– Også risikomessige forhold tilsier at små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn. Dette vil innebære å gå tilbake til klassifiseringen vi hadde fra 2014–2018 for Segway og andre selvbalanserende kjøretøy, sier Nygård.

Høring om forbud mot bruk på fortau

Flere andre forslag skal ut på en rask høring. Blant annet forslag om forbud mot bruk på fortau.

Konfliktnivået mellom elsparkesyklister og fotgjengere er høyt, særlig i byer. Fortauene er særlig etablert for de gående, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet.

Svært mange elsparkesyklister bryr seg likevel ikke om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. I tillegg er det vanskelig å kontrollere og få til andre tiltak for endret adferd, opplyser samferdselsministeren.

Han mener derfor tiden nå er moden for å vurdere om små elektriske kjøretøy bør forbys å kjøre på fortau. De aller fleste andre europeiske land har innført slikt forbud, opplyser Nygård.

Å flytte alle elsparkesyklister ut i trafikken har et sikkerhetsaspekt ved seg som må vurderes nøye mener Øystein Sundelin fra Voi.

Hvis man skal presse alle elsparkesykler ut i den samme veibanen som buss, trikk, varelevering og biler er det en risiko. Det må vurderes nøye i den høringen man nå skal inn i, avslutter han.

Andre tiltak som også kan komme til våren

Før nye regler trer i kraft denne våren ønsker regjeringa avklaringer på flere tiltak. De blir snart sendt ut på en rask høring.

Nygård opplyser at målet er at også disse forholdene er avklart før nye regler trer i kraft til våren.

AKTUELT NÅ