Hopp til innhold

Hareide med strengere regler for elsparkesykler: Foreslår promille- og aldersgrense

Nytt regelverk for elsparkesykler går nå ut på høring. Promillegrense, 12 års aldersgrense og bøter for flere personer på en elsparkesykkel er blant forslagene.

Sparkesykler hensatt ved Sankt Hanshaugen i Oslo

Elsparkesykler har ført til kaos i bybildet mange steder. Å forby parkering på fortau er et av forslagene i høringsforslaget.

Foto: Astri Husø / NRK

Tusenvis av elsparkesykler er utplassert i norske byer det siste året, og mange steder har det ført til strid og alvorlige ulykker.

I august i år sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK at han ville ha strengere regler for elsparkesykler.

Statens vegvesen har nå utredet en rekke aktuelle forslag til innstramminger i et nytt regelverk. Regelverket skal gjelde for elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy.

Strengere regler på høring

Knut Arild Hareide, Samferdselsminister ( KrF)

– Vi kan være veldig tydelig i våre lover på at kommuner gis mulighet til å si hvor det skal være lov å parkere elsparkesykler, sier Hareide.

Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Det nye regelverket sendes ut på høring i dag.

– Vi kommer nå med et forslag til en regulering som jeg tror gjør at det blir tryggere å bruke elsparkesykler. Og vi skal også løse parkeringsproblemene. Veldig mange sparkesykler ligger slengt rundt omkring og slik kan vi ikke ha det lenger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK.

Det er et klart mål at nødvendige endringer i regelverket skal være på plass til våren 2021.

Promillegrense, gangfart og aldersgrense foreslås

Forslagene som nå skal ut på høring er mange. Et av dem er en promillegrense på 0,2.

– Fordi det er den grensa vi har for bil. Det er naturlig å tenke det, forklarer Hareide.

Det ligger også inne et forslag om et mulig krav til «gangfart» ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt på 6 km/t.

– Det kan være gode grunner til å beholde fartsgrense på 20 km/t når du for eksempel kjører på veien. Men kjører du forbi andre som går på fortau så er det naturlig at farten skal være langt lavere, sier Hareide.

Elsparkesykkel i bruk på Grønland i Oslo

Det har vært mange alvorlige ulykker med elsparkesykkel.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det blir også foreslått 12 års aldersgrense for å kjøre elsparkesykkel og at det kun kan være en person på hver elsparkesykkel.

Her kan du se hele listen over foreslåtte tiltak fra Statens vegvesen:

Kommuner kan få lov å gi bøter

Situasjonen med elsparkesykler har vært mer krevende gjennom årets sommer enn tidligere år, sa Hareide til NRK i august. Siden har det vært mange flere ulykker, enkelte også med dødsfall.

Det er mange ulykker som skjer etter klokken 22, eller om kvelden. Hvorfor innfører dere ikke forbud om bruk etter den tid?

– Jeg vet at det har vært enkelte forsøk der man har regulert bruken etter klokka 22 eller etter midnatt. Et av de forslagene vi har er at vi kommer med en promillegrense som vi også vet vil gjøre at det blir færre ulykker fordi nettopp alkoholbruk og elsparkesykler har vært et av problemene kvelds- og nattetid.

Vil det blir strengere straff for dem som bryter reglene enn i dag?

Det må få en konsekvens om du bryter regelverket. Vi vil også vurdere å gi kommunene blant annet mulighet å ilegge bøter dersom regelverket ikke overholdes, sier Hareide.

Ønsker velkommen nye regler

Anne Våge ble selv et offer for hasardiøs kjøring med elsparkesykkel tidlig i høst da hun ble påkjørt i et gang felt i Bygdøy allé i Oslo.

Hun er glad for forslagene til et strengere regelverk.

Anne Våge i Bygdø Allé i Oslo

Anne Våge etterlyser respekt for andre trafikanter av dem som benytter elsparkesykkel.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Men enda viktigere er det å få has på dem som kjører med større motor enn det som er tillatt. Det gjelder både de som trimmer motoren selv, og de som importerer sykler med stor motor. Og så må vi få inn holdninger der de som benytter elsparkesykler respekterer andre trafikanter, og tar et større ansvar under kjøringen, sier Anne Våge til NRK.

Samferdselsministeren er opptatt av at mange av elsparkesykkelulykkene er alvorlige skader, og elsparkesykkelulykker utgjør en betydelig bekymring i arbeidet med å nå visjonen om null alvorlig skadde i trafikken.

– Vi sender nå alle forslag på høring og vi vil høre både hva folket og bransjen tenker, sier Hareide.

– Jeg er glad for at vi nå er et steg videre i arbeidet med å få på plass innstramminger.

Uenig i forslag om å forby parkering på fortau

Også norgessjef i elsparkesykkelselskapet Voi, Christina Moe Gjerde, ønsker strengere regler velkommen.

Christina Moe Gjerde, norgessjef Voi

Christina Moe Gjerde, Norgessjef i Voi, er positiv til forslaget om å innføre promillegrense og strengere kontroll av de som kjører elsparkesykler.

Foto: Sofie Knobel

Likevel tror hun to av forslagene er steg i feil retning: påbud om bruk av hjelm og forbud mot parkering på fortauene.

– Dette kan kvele folks iver etter å ta i bruk nye transportmidler.

Moe Gjerde anerkjenner at det er et problem at elsparkesykler ligger strødd i gatene. Hun mener at løsningen er å bygge ut infrastruktur og parkeringsplasser, ikke et forbud.

I tillegg mener hun at voksne bør få bestemme selv om de vil bruke hjelm eller ikke. Men hun støtter et påbud om bruk av hjelm for barn.

Gjerde mener nøkkelen til diskusjonene om både parkering og sikkerhet, ligger i infrastruktur.

– Vi trenger mer areal til parkering og mer areal til sykkelvei i byene.

Blindeforbundet uenig med utleierne

Forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund er sterkt uening med Voi-sjef Moe Gjerde.

– Hun tar ikke inn over seg at disse nye mikromibiltetsløsningene som de har tjent penger på i to år nå går ut over andres mobilitet.

Forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund.

Forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund.

Foto: Tom-Egil Jensen / Tom-Egil Jensen

Olsen ser mange postive sider ved forslaget om strengere reguleringer, og synes det er fint at Hareide vil gjøre det tryggere for folk å ferdes og at kjøring med elsparkesykkel på fortau begrenses.

– Når vi (blinde, red. anm.) går på fortauet, må vi gå saktere for å være sikre på at vi ikke snubler. Vi får sparkesyklene forbi oss i det som oppleves som veldig stor fart. Mange eldre, både synshemmede og seende, er redde for å gå ut fordi de synes det er utrygt, så dette hemmer folk i mobilteten sin, sier Olsen.

Han sier forbundet får mange meldinger fra medlemer som er blitt påkjørt. Blindeforbundet vil primært ha bort all parkering av elsparkesykler på fortau.

Høringsfristen er 1. februar neste år.

AKTUELT NÅ