Hver tredje soningsplass i kvinnefengselet står tom: – Ikke opplevd maken

Antall kvinner i fengsel har stupt det siste året. Samtidig er det heller ingen som venter på å få komme inn og starte soningen.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

HØY SIKKERHET: Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt har uvanlig lavt belegg og det er heller ingen som venter i kø for å sone her.

Foto: Heiko Junge / NTB

Ved Bredtveit kvinnefengsel er belegget 71 prosent.

– Jeg har ikke opplevd maken i mine 30 år i kriminalomsorgen, sier direktør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Doris Bakken.

Helt siden august i fjor har antall innsatte gått nedover. Det har vært svingninger i antallet tidligere, men aldri har de opplevd å ha så få innsatte over så lang tid. Det er også svært uvanlig at det heller ikke er noen som venter på å få plass til soning.

Doris Bakken, Bredtveit

EKSTRAORDINÆRT: Doris Bakken ved Bredtveit sier hun aldri har opplevd maken på de 30 årene hun har jobbet i kriminalomsorgen.

Foto: Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

– Det kan være pandemien har gjort noe med kriminalitetsmønsteret, sier hun.

Politiet i hovedstaden har i vinter fortalt at det har vært nye utfordringer i narkotikamiljø etter at grensene stengte. Det har også vært mer bruk av kniv.

Kvinnefengselet i Oslo består av en avdelingen med høyt sikkerhetsnivå som har plass til 45 innsatte. De soner lange dommer på i gjennomsnitt sju år for alvorlige kriminelle forhold som drap, vold og narkotika. Det er også en avdelingen med lavere sikkerhetsnivå som ligger et steinkast unna. Den har plass til 19 innsatte. Men nå står altså hver tredje celle tom.

Lang soningskø for menn

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie mener en grunn til

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie,

FÆRRE KVINNEPLASSER: Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet sier de omgjør flere kvinneplasser til plasser for menn.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

nedgangen er de stengte grensene.

– Det er færre utenlandske innsatte enn vi bruker å ha, og det er lavt antall varetektsinnsatte. De bruker ofte være rundt Oslo og sitte på Bredtveit, sier han.

Han forteller at de i fjor vår bevisst tok ned belegget ved alle fengslene for å hindre smittespredning. I snitt har det ligget på rundt 84 prosent.

Men det forklarer ikke hvorfor det er så få kvinner som soner.

For tiden er 890 personer i soningskø, men det er ingen kvinner som venter, sier han.

– I øyeblikket har vi høyere kapasitet enn det dommer og varetekt skulle tilsi, sier Sandlie.

– Er det uvanlig?

– Ja, det er uvanlig at man ikke har noen kvinner i kø i praksis. For et par år siden var situasjonen en annen.

Det er nå behov for flere soningsplasser for menn. Tidligere i år gjorde de om kvinneplassene i Verdal fengsel til plasser for menn, og de planlegger å gjøre det samme ved flere andre fengsler.

– Det er både ut fra behovet for flere plasser for menn og for å avvikle samsoning mellom kvinner og menn, sier han.

Mindre bruk av tvang

De siste årene har det årlig vært rundt 1000 straffereaksjoner med ubetinget fengsel mot kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antallet kvinner som sitter i fengsel ved inngangen på året har ligget på mellom 200 og 300 de siste årene. Til sammenligning har det vært i overkant av 3500 menn som soner i fengsel ved inngangen på året de siste årene, ifølge SSB.

Fengselsdirektøren ved Bredtveit sier soningsforholdene hos dem har blitt langt roligere med færre fanger.

– Det at betjentene har tid til de innsatte gjør at bruken av sikkerhetsceller har gått ned, sier Bakken.

Men fengselsdirektøren tror ikke denne situasjonen vil vare.

– Det er klart at når man åpner grensen og det blir flere folk ute i samfunnet, regner vi med at vi får et høyere belegg igjen.

Sikkerhetscelle på Trandum

MINDRE TVANG: Bruk av sikkerhetscelle har gått ned i takt med antall innsatte. I en sikkerhetscelle er det bare en madrass i et nakent rom.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger